Thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri để chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khoá XVI, 100% tổ đại biểu đã thực hiện, với 85/93 (91,4 %) đại biểu HĐND. Tổng số cử tri tham gia là 5069 ng¬ười với 441 ý kiến, kiến nghị tập trung vào một số lĩnh vực sau:

A. NHỮNG VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN TRUNG Ư­ƠNG:

I. Kinh tế:

          Đề nghị Trung ương cho quy hoạch khu vực cửa khẩu quốc tế Na Mèo là Khu kinh tế cửa khẩu và huy động nguồn lực đầu tư xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Na Mèo.

Đề nghị có sự hỗ trợ của Trung ương để địa phương vùng biển xây dựng các công trình đê kè ven sông, ven biển; xây dựng, nâng cấp hệ thống hồ chứa nước trên địa bàn để ứng phó với biến đổi khí hậu tại địa phương.

Đề nghị Bộ giao thông vận tải tăng cường các biển báo trên Quốc lộ 1A để đảm bảo an toàn giao thông.

Đề nghị Trung ương hỗ trợ tiền vác xin tiêm phòng cho gia súc, gia cầm.

Đề nghị Trung ương có chính sách thu đất nông nghiệp của các đối tượng đã chết, người đi làm ăn xa đã chuyển khẩu để giao lại cho các khẩu phát sinh tại địa phương.

Đề nghị Trung ương có chính sách đặc thù hỗ trợ xây dựng nông thôn mới đối với các địa phương đặc biệt khó khăn và sớm triển khai thực hiện Dự án di dân tái định cư Đập chứa nước Bản Mồng Nghệ An.  

Đề nghị Trung ương cho chuyển giao 4.100 ha đất của Công ty lâm nghiệp Cẩm Ngọc (thuộc Tổng Công ty giấy Việt Nam) quản lý, cho huyện Bá Thước để giao cho các hộ dân sản xuất. Chuyển đổi 1.300 ha đất rừng sản xuất kém hiệu quả sang đất sản xuất nông nghiệp. Hỗ trợ kịp thời kinh phí cho các hộ bảo vệ rừng theo chương trình 30a; tăng xuất đầu tư và cấp kính phí kịp thời cho các chương trình dự án được đầu tư.  

Đề nghị Quốc hội sửa Luật Tài nguyên khoáng sản, điều tiết nguồn thu từ thuế tài nguyên cho các địa phương có tài nguyên để tái tạo môi trường sau khi đã khai thác.

II. Về văn hóa – xã hội:

Đề nghị Trung ương nâng mức lương hưu cho cán bộ công chức về hưu trước năm 1990 và nâng mức phụ cấp cho người cao tuổi.

Đề nghị Trung ương giải quyết chế độ mua thẻ BHYT đối với các đối tượng hưởng tuất thường.

Đề nghị Trung ương xem xét cho người dân tộc kinh sống lâu năm trên niều núi được hưởng chế độ chính sách như đồng bào dân tộc thiểu số.

            Đề nghị Trung ương giảm tuổi hưởng trợ cấp xã hội cho người cao tuổi từ 80 xuống 75 và nâng mức hỗ trợ phù hợp với mức sống hiện nay. Tăng mức kinh phí thực hiện cuộc vân động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

            Đề nghị Trung ương giải quyết chế độ cho người có công trong các cuộc kháng chiến nhưng bị mất giấy tờ.

Đề nghị Trung ương có cơ chế chính sách ưu đãi cho những huyện và xã đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang, làng xã có công với cách mạng; sửa đổi Luật Thi đua, khen thưởng.

Đề nghị Trung ương giải quyết dứt điểm các tồn đọng về thực hiện chính sách đối với người có công.

Đề nghị Trung ương xem xét cơ chế, bộ máy quản lý ngành y tế cấp huyện cho phù hợp.

Đề nghị Trung ương quan tâm nâng mức hỗ trợ đối với cán bộ nghỉ hưu địa phương theo NĐ130, 111.

B. Ý KIẾN THUỘC THẨM QUYỀN CỦA TỈNH:

I. Về Kinh tế:

1. Về giá cả, chất lượng hàng hóa:

Cử tri huyện Cẩm Thủy đề nghị tỉnh can thiệp giá thu mua mía nguyên liệu của nhà máy đường;xem xét lại quy hoạch vùng mía nguyện liệu cho phù hợp với công suất của mỗi nhà máy.

            Cử tri huyện Hoằng Hóa đề nghị tỉnh tăng cường công tác kim tra v sinh an toàn thực phẩm.

Cử tri huyện Thọ Xuân đề nghị có thêm chính sách để khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn; Tiếp tục hỗ trợ xây dựng kênh mương, giao thông nội đồng.

2. Về xây dựng cơ bản, giao thông thủy lợi, quy hoạch:

Cử tri huyện Cẩm Thủy đề nghị tỉnh hỗ trợ dự án làm đường liên xã từ Quốc lộ 217 đi thôn chảy Cẩm Thạch - Cẩm Liên.

Cử tri huyện Vĩnh Lộc đề nghị tỉnh sớm quy hoạch chi tiết di sản thành Nhà Hồ để các hộ dân sống trong vùng yên tâm sản xuất và xây dựng nhà ở. Đầu tư nâng cấp tuyến đường từ Quốc lộ 217 vào cửa Đông Thành Nhà Hồ và xây dựng hậu cung cho đình Đông Môn.

   Cử tri huyện Thường Xuân đề nghị tỉnh đầu tư xây dựng các công trình đập thủy lợi nhỏ và cầu vượt sông Chu (từ Tổ Rồng xã Thọ Thanh đi Xuân Cao, Luận Thành); cầu treo qua sông Chu (thôn Thanh Xuân, xã Xuân Cẩm); duy tu, bảo dưỡng các tuyến tỉnh lộ.

Cử tri huyện Nông Cống đề nghị tỉnh xây dựng Cầu Hùng Sơn xã Tượng Văn; Cầu Mỹ Tân xã Yên Mỹ; cầu thôn Phú Đa xã Công Bình các công trình thủy lợi như đê bao, đường giao thông kết hợp chạy lũ; Nâng cấp hồ Khe Than xã Tượng Sơn; cải tạo trạm bơm tiêu Đá bàn xã Tân Phúc; xây dựng trạm bơm Vụng Hón xã Trung Ý và phê duyệt quy hoạch thủy lợi Vùng III Nông Cống, để đầu tư khắc phục cơ bản lũ lụt trong vùng.

Cử tri huyện Yên Định đề nghị tỉnh thu hồi các dự án treo; đẩy nhanh tiến độ thi công công trình Cầu Yên Hoàng nối Quốc lộ 45, nâng cấp đê Sông Mã K13-K27 và đầu tư giai đoạn 2 Dự án núi và đền Đồng Cổ.

Cử tri huyện Quan Hóa đề nghị tỉnh bố trí vốn cho các công trình: Cầu Cứng xã Nam Tiến, đường giao thông bản Dồi xã Thiên Phủ đi bản Bâu xã Nam Động; đường nước sạch Thị trấn; trường THCS và THPT Quan Hóa; trường THCS Trung Sơn; bãi rác Thị trấn.

Cử tri huyện Triệu Sơn đề nghị tỉnh xây dựng lại cầu Quan Thành Thọ Tân đi Hợp Lý. Hỗ trợ xây dựng kênh mương nội đồng bằng tiền thay hỗ trợ bằng xi măng; tăng mức hỗ trợ kinh phí xây dựng đường, trường, trạm, kênh mương nội đồng.

Cử tri huyện Đông Sơn đề nghị tỉnh đầu tư xây dựng cầu Vạn qua Sông Hoàng và gia cố đoạn đê Sông Hoàng thuộc địa phận làng Hoàng Lạc xã Đông Hoàng.

Cử tri huyện Ngọc Lặc đề nghị tỉnh đầu tư đường giao thông Thúy Sơn Thạch Lập đi huyện Bá Thước; đầu tư Hồ đập vừa và nhỏ để phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân xã Thành Lập;

Cử tri huyện Như Xuân đề nghị tỉnh đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường Yên Cát đi Thanh Quân, đường quốc phòng và đền bù giải phóng mặt bằng do thi công tuyến đường này cho trên 100 hộ thuộc xã Thanh Xuân, Cát Tân; đầu tư làm cầu Sông Quyền.

Cử tri huyện Thọ Xuân đề nghị tỉnh xem xét lại để có sự phù hợp về quy hoạch sử dụng đất giữa cấp xã, huyện, tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình xây dựng nông thôn mới ở các địa phương và nâng cấp tuyến đường 506.

Cử tri huyện Mường Lát đề nghị tỉnh đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường Quốc lộ 15C và hoàn thiện đường vành đai biên giới từ bản Táo xã Trung Lý đi cầu Chiềng Nưa; tuyến đường từ bản Nà Ón đi Tà Cóm xã Trung Lý; đầu tư trạm tiếp sóng truyền hình 3 xã Mường Lý, Nhi Sơn, Mường Chanh. Khơi thông hệ thống thủy lợi Na Tao xã Pù Nhi, bản Poong xã Quang Chiểu, bản Ngố, bản Chai xã Mường Chanh bị vùi lấp do thi công tuyến đường Na Tao xã Pù Nhi – bản Chai xã Mường Chanh.

Cử tri huyện Quảng Xương đề nghị tỉnh đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông Quảng Ninh – Quảng Nhân – Quảng Hải.

Cử tri huyện Thiệu Hóa đề nghị tỉnh đầu tư xây dựng cầu Bằng Trình qua Sông Chu (Thiệu Khánh – Thiệu Hợp), nâng cấp trạm bơm tiêu úng Thiệu Hoà (tiêu cho 3 huyện Thiệu Hóa, Triệu Sơn, Thọ Xuân).

Cử huyện Lang Chánh đề nghị tỉnh đầu tư xây dựng chợ, xây dựng cầu tràn, cầu Cứng Giao An, cầu Treo xã Tam Văn và đường giao thông từ Lằn Sổ đi Chiềng Lẹn; nâng cấp đường 15; nâng cấp kênh mương, đập đê cung cấp nước tưới tiêu, phục vụ sản xuất; đề nghị tỉnh cho quy hoạch núi Hang thôn Húng làm khu nghĩa địa (hiện nay khu vực này vẫn nằm trong quy hoạch của Ban quản lý rừng phòng hộ).

Cử tri huyện Tĩnh Gia đề nghị tỉnh tăng mức hỗ trợ đầu tư vốn phục vụ triển khai kiên cố hoá kênh mương, đường giao thông nông thôn; bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ, bồi thường di dời 34 hộ dân xã Phú Sơn đang sinh sống trong lòng hồ Yên Mỹ. Cho phép huyện quy hoạch vùng đô thị Hải Ninh và có biện pháp xử lý đối với các dự án được UBND tỉnh cấp phép, nhưng đến nay không triển khai thực hiện hoặc triển khai chậm.

Cử tri thị xã Sầm Sơn đề nghị tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án: HUDT 4, Sao Đất Việt Phường Trường Sơn và khu du lịch sinh thái xã Quảng Cư; đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất đối với các dự án: Chi nhánh Công ty đầu tư xây dựng khách sạn Quảng Ninh, VINACONEX, INTIMEX và thu hồi một số sự án chậm triển khai trên địa bàn thị xã làm lãng phí đất của nhà nước.

Cử tri thị xã Bỉm Sơn đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng hệ thống giao thông, kênh mương nội đồng, nạo vét kênh tiêu, xây dựng trạm bơm tiêu để hỗ trợ cho bà con nông dân trong vùng và 2 xã Quang Trung, Hà Lan. Nâng cấp đường Thanh Niên, tuyến đường trục chính qua xã Quang Trung thuộc dự án Quốc Lộ Bỉm Sơn đi đảo Nẹ. Xây dựng cầu Chuyên Gia tại phường Đông Sơn; đầu tư nâng cấp tuyến đê Tam Điệp từ chợ Bỉm Sơn đến cầu Hà Lan; tôn tạo Đền Từ Thức.

Cử tri huyện Bá Thước đề nghị tỉnh xây dựng cầu treo thôn Sát, thôn Ba, thôn Chiềng Lâu xã Ban Công, cầu cứng Thôn Cốc xã Thành Lâm; đầu tư đường từ Thiết ống đi Điền Thượng; Sớm hoàn thành tuyến đường giao thông: 15C từ La Hán (Ban Công) đi Phú Lệ (Quan Hóa); đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thiện các công trình đang xây dựng dở dang như: đường Ban Công đi xã Cổ Lũng, đường Thành Sơn đi Kho Mường.

Cử tri huyện Hà Trung đề nghị tỉnh bố trí vốn để đầu tư tôn tạo, phục dựng Miếu Triệu Tường xã Hà Long, Ly cung Nhà Hồ xã Hà Đông; xây dựng bảo vệ, bảo tồn rừng sến Tam Quy xã Hà Tân; nâng cấp, sửa chữa, xây mới cầu Đen xã Hà Tiến, cầu Bắc – Yên; mở rộng tuyến đường liên huyện 523 Hà Yên đi Thạch Thành; đường từ Huyện uỷ đi Hà Lai - Bỉm Sơn; đường từ Hà Phú qua Hà Hải - Hà Châu - Hà Thanh - Bỉm Sơn; sớm khởi công dự án tu bổ, nâng cấp, nạo vét sông Hoạt, sông Chiếu Bạch Hà Lâm đi Hà Dương, kè đê tả sông Lèn từ Hà Sơn đi âu Như Lăng Hà Hải và tuyến đê Hà Châu - Hà Thanh; nâng cấp Hồ Hà Thái, hồ đập Cầu, đập Ngang Hà Lĩnh và đầu tư, nâng cấp, tu bổ công trình thủy lợi liên hồ đập thuộc xã Hà Tiến; xây dựng hệ thống kênh mương sau trạm bơm đầu mối: Cống Phủ Hà Lâm, vạn Đề Hà Ngọc để chống hạn.

Cử tri thành phố Thanh Hóa đề nghị tỉnh trùng tu, tôn tạo Di tích quốc gia Đền thờ Dương Đình Nghệ xã Thiệu Dương; tạo quỹ đất để thành phố bố trí xây dựng chợ cho 02 phường Ba Đình và Ngọc Trạo; nâng cấp, tôn tạo hệ thống đê xã Thiệu Khánh; triển khai thực hiện Dự án di dân vùng lũ, đầu tư xây dựng nhà tránh lũ; đầu tư xây dựng Đài hóa thân hoàn vũ; xem xét, điều chỉnh để 02 phố Thành Khang 1 và Thành Khang 2 thuộc phường Tào Xuyên được chuyển về xã Hoằng Lý. Kiểm tra việc sử dụng đất trong Khu công nghiệp Hoàng Long để tránh tình trạng lãng phí; đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng đường Thành Thái phường Đông Thọ; Nhà hát Nhân dân; Quốc lộ 47, đường Nam Sông Mã đoạn qua thành phố; Xây dựng Cầu Thiệu Khánh phục vụ phát triển kinh tế Tả ngạn Sông Chu.

Cử tri huyện Hậu Lộc đề nghị tỉnh quan tâm, hỗ trợ đầu tư xây dựng tuyến đường Hòa Lộc đi Cụm công nghiệp - dịch vụ nghề cá Hậu Lộc; tuyến đường từ ngã tư Chợ Nghè xuống 5 xã ven biển; xây dựng cầu Nam Khê.

3. Về cơ sở vật chất trường học, trụ sở làm việc:

            Cử tri nhiều huyện đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí để nâng cấp, sửa chữa hệ thống truyền thanh cơ sở; trụ sở làm việc của UBND xã, trạm y tế xã, trung tâm y tế huyện, sân vận động huyện; đầu tư xây dựng các trường học đã xuống cấp; các trường mầm non; các phòng chức năng và trang thiết bị dạy học cho các trường. Đẩy mạnh công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. Cấp đủ vốn cho một số công trình trường học đang xây dựng dở dang. Đầu tư cơ sở vật chất cho các trường mầm non, trạm y tế xã.

Cử tri huyện Bá Thước đề nghị tỉnh có chính sách đầu tư kinh phí xây dựng kí túc xá cho học sinh và xây dựng nhà ở cho giáo viên các khu lẻ của xã Thành Sơn và Lũng Cao.

4. Về cấp điện:

            Cử tri huyện Như Thanh đề nghị tỉnh can thiệp để ngành điện sớm hoàn trả số tiền đầu tư xây dựng lưới điện hạ áp nông thôn đã bàn giao cho ngành điện quản lý.

Cử tri huyện Ngọc Lặc đề nghị tỉnh xem xét lại việc ngành điện ép các hộ dân phải nộp tiền 240.000đ/hộ để đấu dây sau công tơ 10m, dây của các hộ đảm bảo tiêu chuẩn nhưng không được dùng, nếu hộ nào không nộp tiền thì cắt điện.

Cử tri huyện Ngọc Lặc, Bá Thước, Thường Xuân đề nghị tỉnh đầu tư điện lưới cho những xã chưa có điện.

5. Về cấp nước sạch sinh hoạt:

          Cử tri huyện Đông Sơn đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình cấp nước sạch đối với các xã đồng bằng.

          Cử tri thị xã Bỉm Sơn đề nghị tỉnh đầu tư giải quyết nước sạch cho nhân dân xã Quang Trung vì ở đây nguồn nước bị chua phèn.

6. Về chính sách phát triển kinh tế:

Cử tri huyện Cẩm Thủy đề nghị tỉnh giải quyết kinh phí cho các công trình khắc phục thiên tai khẩn cấp; vốn đầu tư xây dựng trường PTTH3 Cẩm Thuỷ; thống nhất về việc thu thuế Cấp quyền sử dụng đất ở của nhân dân các Nông, Lâm trường chuyển về cho các địa phương quản lý theo Nghị định: 120/2011/CP.

          Cử tri huyện Yên Định đề nghị tỉnh giải quyết kịp thời kinh phí hỗ trợ đường giao thông và kênh mương nội đồng cho vùng lúa thâm canh. Có chính sách bảo hiểm đối với vùng sản xuất lúa lai F1, ngô lai F1.

          Cử tri huyện Hoằng Hóa, Đông Sơn và một số huyện miền núi đề nghị tỉnh kéo dài chính sách hỗ trợ xây dựng vùng thâm canh lúa đến năm 2015 và mở rộng cho tất cả các xã có diện tích đất 2 lúa, phục vụ cho việc quản lý sử dụng 3,8 triệu ha đất lúa của cả nước.

          Cử tri nhiều huyện phản ánh chất lượng xi măng cấp phát cho xây dựng 117 xã nông thôn mới không đảm bảo, đề nghị nên cấp bằng tiền để dân tự mua xi măng đảm bảo chất lượng hơn.

          Cử tri huyện Hoằng Hóa đề nghị tỉnh kéo dài thời gian nhận chính sách kích cầu xi măng xây dựng nông thôn mới đến 31/12 hàng năm thay vì đến 30/9 là kết thúc kế hoạch năm.

Cử tri huyện Thường Xuân đề nghị tỉnh giao lại đất rừng cho nhân dân có đất sản xuất. Đặc biệt là các hộ dân tái định cư Dự án Hồ Cửa Đạt, thay vì giao cho các ban quản lý như hiện nay.

Cử tri huyện Quan Hóa đề nghị tỉnh có chủ trương chuyển đổi số diện tích rừng phòng hộ đã bị thoái hóa, nghèo kiệt sang đất rừng sản xuất để nhân dân ở vùng đệm, vùng lõi có đất sản xuất.

Cử tri huyện Nông Cống đề nghị tỉnh cần có chính sách hỗ trợ cho người dân các xã vùng hạ du bị ảnh hưởng việc xả lũ của hồ chứa nước Yên Mỹ làm hoa màu mất trắng đời sống nhân dân hết sức khó khăn.

Cử tri huyện Thọ Xuân đề nghị tỉnh có chính sách ưu tiên đối với các xã miền núi trong xây dựng nông thôn mới, đặc biệt hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng. Những tiêu chí các địa phương đã hoàn thành tỉnh sớm bố trí kinh phí thuộc phần hỗ trợ của nhà nước.

Cử tri huyện Quan Sơn đề nghị tỉnh có chính sách ưu tiên đặc biệt để phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào Mông nhất là hạ tầng như cầu, đường giao thông, đường điện.

Cử tri huyện Quảng Xương đề nghị tỉnh hỗ trợ mua máy gặt, máy cấy và chính sách phát triển trang trại.

Cử tri huyện Lang Chánh đề nghị tỉnh can thiệp nâng mức cho vay của ngân hàng chính sách để tạo điều kiện cho nhân dân thâm canh cây luồng.

Cử tri thị xã Sầm Sơn đề nghị tỉnh tăng mức thu phí cho Sầm Sơn và hỗ trợ thêm kinh phí quản lý du lịch Sầm Sơn.

Cử tri huyện Hà Trung đề nghị tỉnh tăng tỷ lệ nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất cho cấp huyện, cấp xã và mức hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng hạ tầng vùng thâm canh lúa; phân cấp quản lý các ngành dịch vụ nông nghiệp như Trạm Thú y, Trạm Bảo vệ thực vật, Xí nghiệp Thuỷ nông về huyện quản lý.

Cử tri thành phố Thanh Hóa đề nghị tỉnh hạ mức thu lệ phí trước bạ trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Cử tri huyện Nga Sơn đề nghị có chính sách hỗ trợ phát triển nghề đánh bắt hải sản và sản xuất tiểu thủ công nghiệp; tăng tỷ lệ điều tiết nguồn thu cấp quyền sử dụng đất cho tất cả các xã lên 100% và hỗ trợ thêm nguồn kinh phí để việc xây dựng nông thôn mới.

Cử tri huyện Như Thanh đề nghị tỉnh giao việc giám sát các công trình thuộc chương trình 135 cho đơn vị được hưởng lợi hoặc phân cấp việc tổ chức giám sát theo mức vốn đầu tư thay vì phải thuê tư vấn giám sát như hiện nay.

II. Về văn hóa – xã hội:

1. Về chế độ chính sách cho cán bộ cơ sở:

Cử tri nhiều huyện đề nghị tỉnh cho kiểm tra, rà soát việc giám định sức khỏe các đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội theo nghị định 67/CP, tránh lợi dụng chính sách và tiêu cực trong xã hội.

2. Về chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế:

          Cử tri huyện Hoằng Hóa đề nghị tỉnh giám sát để chấm dứt tình trạng lợi dụng khám chữa bệnh bằng BHYT để trục lợi ở một số bệnh viện và có chính sách phù hợp về phụ cấp, bảo hiểm xã hội, nhất là bảo hiểm y tế cho lực lượng công an xã; những đối tượng đóng BHYT tự nguyện được lựa chọn nơi khám chữa bệnh ban đầu; BHXH cần cải thiện thủ tục giải quyết cộng nối thời gian để công tác trước đây của một số cán bộ (đã tham gia quân đội) đúng theo quy định để đảm báo chế độ chính sách tránh phiền hà.

Cử tri huyện Nông Cống đề nghị tỉnh giải quyết chế độ BHXH cho gần 300 công nhân của Nông trường Yên Mỹ trước đây nay là Công ty TNHH một thành viên Yên Mỹ, để đảm bảo chế độ cho người lao động.

Cử tri huyện Triệu Sơn, Ngọc Lặc đề nghị nên chuyển việc khám, cấp thuốc tại trạm y tế xã cho những người có thẻ BHYT.

3. Về y tế, giáo dục và đào tạo nghề, nguồn nhân lực:

Cử tri nhiều huyện đề nghị tỉnh tăng cường đội ngũ y, bác sỹ cho các trạm y tế xã, thị trấn; luân chuyển Bác sỹ từ các tuyến trên về làm việc tại trạm y tế xã;  tăng cường kiểm tra và chấn chỉnh kịp thời các biểu hiện tiêu cực nảy sinh.

Cử tri huyện Yên Định, thị xã Sầm Sơn đề nghị tỉnh tăng cường quản lý tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan đặc biệt là khối tiểu học.

Cử tri huyện Quan Hóa, Như Thanh, Như Xuân, Ngọc Lặc đề nghị tỉnh có chính sách tuyển dụng học sinh học hệ cử và có chính sách giải quyết việc làm cho con em đồng bào miền núi sau khi tốt nghiệp.

Cử tri huyện Quan Hóa đề nghị tỉnh bố trí số giáo viên còn thiếu tại huyện.

          Cử tri thị xã Bỉm Sơn đề nghị tỉnh xem xét lại việc lạm thu tại các trường học, vì với mức thu các khoản trên 4 triệu đồng/học sinh là quá cao.  

4. Về chính sách xã hội:

Cử tri huyện Thọ Xuân đề nghị tỉnh có hướng dẫn thống nhất về giải quyết chế độ chính sách đối với Thanh niên xung phong, người cao tuổi; chế độ mai táng phí của các đối tượng người có công không hưởng trợ cấp hàng tháng, hỗ trợ học phí học sinh - sinh viên theo NĐ49, chế độ chính sách theo NĐ162,142.

          Cử tri huyện Lang Chánh đề nghị tỉnh chi trả chế độ cho học sinh theo quyết định 85/2010/QĐ-TTg và Quyết định 36/2013 của Thủ tướng Chính phủ một cách kịp thời.

          Cử tri huyện Bá Thước đề nghị tỉnh cấp tiền thưởng cho các đối tượng có thành tích tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen và giải quyết chế độ ưu đãi đối với cựu Thanh niên xung phong và chế độ 67 do đã bị mất hồ sơ gốc.

Cử tri thành phố Thanh Hóa đề nghị tỉnh xem xét, điều chỉnh lại tiêu chí xây dựng Khu dân cư hiếu học. Các tiêu chí của tỉnh đề ra hiện nay quá cao so với điều kiện thực tế.

III. Về Môi trường

          Cử tri huyện Hoằng Hóa đề nghị tỉnh quản lý chặt chẽ việc xử lý việc xả chất thải từ thượng nguồn các con sông (sông Mã, sông Chu…), tránh ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến nuôi trồng thuỷ sản vùng Hạ lưu.

Cử tri huyện Nông Cống đề nghị tỉnh hỗ trợ xử lý môi trường nước cho làng Yên Ninh, xã Công Bình do trong chiến tranh kho xăng dầu K6 đặt trạm bơm nên nguồn nước hiện nay bị ô nhiễm nặng.

Cử tri huyện Yên Định đề nghị tỉnh có kế hoạch xử lý các loại chất thải trên địa bàn toàn tỉnh để tránh gây ô nhiễm môi trường; có biện pháp để quản lý việc bán thuốc bảo vệ thực vật chặt chẽ và kiểm tra mẫu nước của 3 thôn thuộc xã Yên Lâm do ảnh hưởng chất độc hại của Công ty Nicotex Thanh Thái để nhân dân yên tâm sinh sống; tỉnh làm rõ trách nhiệm của Công ty CP Nicotex Thanh Thái trong việc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và khẩn trương có biện pháp xử lý, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí để đảm bảo cho nhân dân quanh vùng yên tâm sản xuất; kiểm tra đánh giá tác động môi trường tại trang trại chăn nuôi tập trung ở xã Yên Tâm.

Cử tri huyện Thọ Xuân, thành phố Thanh Hóa thị xã Sầm Sơn và Bỉm Sơn đề nghị tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo vệ sinh môi trường tại các cơ sở sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, chế biến nông, lâm, thủy sản; các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện, xử lý kịp thời những sai phạm về môi trường.

Cử tri huyện Lang Chánh đề nghị tỉnh xem xét lại việc ảnh hưởng môi trường ở Mỏ Đồng xã Yên Thắng.

Cử tri thị xã Sầm Sơn đề nghị tỉnh sớm có quy hoạch và đầu tư xây dựng bãi rác và nghĩa trang nhân dân cho thị xã Sầm Sơn, hiện nay thị xã đã hết quỹ đất dẫn đến tình trạng quá tải, gây ô nhiễm môi trường.

IV. Quốc phòng – An ninh:

Cử tri huyện Cẩm Thủy, Triệu Sơn đề nghị tỉnh tăng cường các giải pháp để giảm thiểu tai nạn giao thông, đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội.

          Ctri huyện Hoằng Hóa đề nghị tỉnh đầu tư trang bị thêm phương tiện, công cụ hỗ trợ thiết yếu, nhất là các phương tiện kỹ thuật cho lực lượng phòng, chống tội phạm các cấp để ứng phó với tình hình thực tế hiện nay.

Cử tri huyện Tĩnh Gia đề nghị tỉnh có biện pháp quyết liệt để trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là các loại tội phạm có tính chất băng nhóm, hoạt động có tổ chức và các loại tội phạm liên quan đến tệ nạn xã hội như ma tuý, cờ bạc, lô đề.

Cử tri thị xã Bỉm Sơn đề nghị tỉnh tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Thu hồi triệt để các loại súng săn, súng đạn hoa cải, đạn ria trong nhân dân.

Cử tri huyện Bá Thước, Thiệu Hóa, Lang Chánh, Hậu Lộc, Hoằng Hóa đề nghị tỉnh cấp phương tiện kỹ thuật cho lực lượng công an làm nhiệm vụ kiểm tra, xử lý xe chở quá khổ, quá tải lưu thông trên địa bàn bảo đảm an toàn giao thông và giảm hư hỏng đường.

Cử tri huyện Đông Sơn đề nghị tỉnh có biện pháp ngăn chặn tình trạng cò mồi khi đấu thầu đất gây lộn xộn, ảnh hưởng đến việc đấu giá quyền sử dụng đất ở địa phương.

Cử tri huyện Cẩm Thủy đề nghị tăng cường giải pháp và xử lý nghiêm minh các vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực: Quản lý Kinh tế, tổ chức cán bộ, giáo dục, y tế ... để đấu tranh phòng chống tham nhũng, chống lãng phí đạt hiệu quả thiết thực hơn.

Cử tri huyện Thiệu Hóa đề nghị tỉnh có giải pháp quản lý và chế tài xử lý mạnh trong việc khai thác cát lòng sông trái phép trên dòng Sông Chu và Sông Mã.

V. Về cải cách thủ tục hành chính và các vấn đề khác:                                                                              

          Cử tri huyện Hoằng Hóa đề nghị tỉnh xem xét đơn giản hồ sơ, thủ tục trong thực hiện các chính sách của tỉnh.

Cử tri huyện Thường Xuân đề nghị tỉnh xây dựng phương án nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản hồ Cửa Đạt; đền bù diện tích đất sản xuất của nhân dân do quá trình tổ chức thi công kênh bắc, đập phụ dốc Cáy xã Lương sơn đã làm vùi lấp; tăng cường quản lý, khai thác khoáng sản tại địa phương.

Cử tri huyện Nông Cống đề nghị chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện quy trình xả lũ Hồ Yên Mỹ một cách khoa học để không bị thiệt hại về người, tài sản và cây trồng cho nhân dân các xã vùng hạ du; nghiên cứu việc giao đất cho Công ty TNHH một thành viên Yên Mỹ quản lý đã phù hợp chưa?

Cử tri huyện Yên Định đề nghị tỉnh kiểm tra lại việc cấp giấy chứng minh thư nhân dân vì hiện nay nhiều người có 2 chứng minh thư, gây khó khăn trong quản lý và giải quyết các chế độ chính sách.

Cử tri huyện Triệu Sơn đề nghị tỉnh xem xét thủ tục cấp trích lục đất cho nhân dân còn rườm rà, gây phiền hà cho dân.

Cử tri huyện Như Xuân đề nghi tỉnh giải quyết việc thu hồi và cấp đất ở, đất sản xuất cho các hộ nằm trong vùng lõi vườn Quốc gia Bến En thuộc xã Tân Bình, Bình Lương, Hóa Quỳ, Xuân Quỳ để nhân dân ổn định đời sống và giải quyết việc thu hồi đất của Nông trường Bãi Trành đang quản lý không phục vụ trồng cao su để bàn giao lại cho các xã liên quan quản lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Cử tri huyện Thọ Xuân đề nghị tỉnh xem xét lại việc cấp giấy cho các hộ dân từ Nông trường Sao Vàng chuyển về, còn có những bất cấp vì đất ở của các hộ là hợp pháp nhưng theo Nghị định 120/NĐ-CP thì nhân dân phải đóng 40%. Đề nghị tỉnh có văn bản báo cáo Chính phủ để có hướng dẫn thực hiện. Việc bàn giao các khu dân cư về xã quản lý nhưng không bàn giao đất sản xuất, công trình phúc lợi, nhà văn hóa, diện tích bàn giao còn sai lệch phải điều chỉnh.  

Cử tri huyện Lang Chánh đề nghị tỉnh xác định lại gianh giới giữa xã Giao Thiện với xã Lương Sơn huyện Thường Xuân; sai lệch danh giới 364 giữa xã Yên Khương với xã Sơn Hà huyện Quan Sơn.

Cử tri huyện Tĩnh Gia đề nghị tỉnh có chủ trương tách các thôn quá lớn có từ 500 hộ trở lên.

Cử tri thị xã Sầm Sơn đề nghị tỉnh kiểm tra, giám sát Công ty Thăng Long thực hiện đúng quy định, thông luồng lạch, tránh ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống của nhân dân và đảm bảo an ninh-trật tự; sớm triển khai dự án xây dựng kè chắn sóng để chống sạt lở, xâm thực của biển.

Cử tri thị xã Bỉm Sơn đề nghị tỉnh chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân và thu hồi lại đất của Công ty AE Toàn Tích Thiện tại núi Voi, phường Đông Sơn; xem xét lại việc kinh doanh của Công ty Hà Thành theo quy định của pháp luật.

Cử tri thành phố Thanh Hóa đề nghị 120 hộ dân mượn đất kinh doanh trước năm 1990 ở chân Núi Ngọc, trên Quốc lộ 10 và Quốc lộ 1A (phường Tào Xuyên) được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giải quyết dứt điểm kết luận của Thanh tra tỉnh về việc thanh toán đất bồi thường cho nhân dân xã Hoằng Lý đã kéo dài hơn 10 năm nay; quan tâm nối lại tuyến xe buýt từ Thiệu Dương đi thành phố Thanh Hóa.

Cử tri huyện Hậu Lộc đề nghị tỉnh có giải pháp khắc phục tình trang bụi do thi công công trình nạo vét sông Lạch Trường, làm ảnh hưởng đến việc tổ chức sản xuất, sản lượng, chất lượng muối.

VI. Những ý kiến đóng góp về hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh:

  Đề nghị tăng cường hoạt động giám sát của Thường trực, các ban và các đại biểu HĐND tỉnh, tiếp tục dành nhiều thời gian hơn nữa xuống cơ sở nắm bắt các tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và đề xuất lên cấp  có thẩm quyền xem xét giải quyết.

   Nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn tại kỳ họp, các cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, sau kỳ họp tại nơi bầu cử, nơi công tác và nơi cư trú; theo dõi, đôn đốc công tác tiếp dân, hoà giải, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực; các Ban HĐND tỉnh với các huyện, thị xã, thành phố và UB MTTQ tỉnh làm tốt công tác tiếp xúc cử tri, tiếp nhận kiến nghị của cử tri.

   Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết HĐND, những vấn đề bức xúc như:  Phát triển ngành nghề, thu hút lao động việc làm; thu, chi ngân sách; quản lý sử dụng vốn đầu tư; chất lượng, tiến độ các công trình, GPMB, quản lý và sử dụng đất; xây dựng trường chuẩn, phường, xã chuẩn về y tế; các thiết chế văn hoá, công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm; Qui chế thực hiện dân chủ, giải quyết đơn thư, cải cách hành chính.

          Trên đây là tổng hợp ý kiến của các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 8, khoá XVI xem xét./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
123 người đã bình chọn
Thống kê: 1.651.749
Online: 32