Thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh và Kế hoạch giám sát chuyên đề sáu tháng đầu năm 2014. Ban Dân tộc HĐND tổ chức cuộc giám sát về việc đầu tư xây dựng, quản lý khai thác các công trình nước sinh hoạt nông thôn tập trung, giai đoạn 2010 – 2013 ở địa bàn huyện Như Thanh. Ông Nguyễn Văn Thành, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham gia buổi làm việc có các đồng chí Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và các phòng chức năng của UBND huyện Như Thanh.

BDT2052014.jpg

Tại buổi làm việc, UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng các công trình nước sinh hoạt tập trung ở địa bàn huyện. Về chủ trương đầu tư, huyện đều có sự chỉ đạo thống nhất, thực hiện công khai, dân chủ, giao cho cơ sở lựa chọn danh mục công trình, trên cơ sở rà soát, đánh giá các xã, thôn, bản khó khăn về nguồn nước, hoặc nguồn nước bị ô nhiễm, tổng hợp trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Giai đoạn 2010 – 2013, huyện đã được đầu tư  9 công trình nước sinh hoạt tập trung cho 7 xã, thị trấn khó khăn về nguồn nước sinh hoạt, cung cấp cho 580 hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, nâng tỷ lệ người dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh lên 65,8%.

Các thủ tục đầu tư chặt chẽ, đúng quy trình văn bản hướng dẫn của Nhà nước. Công tác thi công đảm bảo tiến độ; công tác giám sát của chủ đầu tư, nhà thầu được quan tâm, chất lượng công trình đảm bảo, thanh quyết toán kịp thời các công trình. UBND huyện đã ban hành văn bản Hướng dẫn quản lý, vận hành, bảo trì hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn huyện.

Đoàn đến kiểm tra tại 07 công trình của 4 xã, chất lượng công trình đều tốt, tổng số 40 bể chứa nước, hiện tại đều đang có nước sử dụng, môi trường xung quanh bể sạch sẽ, nhân dân có ý thức trong việc giữ gìn bảo vệ công trình.

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế ở các công trình bể nước, một số khóa nước đã bị hư hỏng nhưng chậm được thay thế; khi đoàn đến mới chỉ đạo thay; công trình nước sinh hoạt tại thôn Tân Tiến – Đồng Dẻ xã Thanh Tân do Trung tâm nước sinh hoạt tỉnh làm chủ đầu tư bằng hình thức giếng đào, hiện nay trạm bơm khi bơm nước lên sử dụng, nước có mùi và đục, sử dụng không đảm bảo, 2 xã Thanh Tân, Thanh kỳ khó khăn về nước sinh hoạt, nhưng huyện chậm đưa vào kế hoạch để đầu tư.

Các thành viên trong đoàn nêu lên một số vấn đề như: Công tác chỉ đạo, điều hành của huyện chưa sâu sát, nhất các phòng ban chuyên môn tham mưu cho UBND huyện, cần chủ động phối hợp với các xã để triển khai thực hiện tốt các mục tiêu chương trình đề ra, khắc phục sửa chữa kịp thời hư hỏng nhỏ, để công trình bền vững; xây dựng quy chế quản lý, vận hành thống nhất, để khai thác, sử dụng có hiệu quả đối với công trình nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn huyện. Quan tâm đến khảo sát, thiết kế đặt vị trí công trình phù hợp…

Thay mặt Đoàn giám sát, Ông Nguyễn Văn Thành, Trưởng đoàn ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác chỉ đạo, điều hành của huyện. Nhất là công tác nắm bắt thực hiện các chương trình, dự án, UBND huyện có văn bản hướng dẫn cơ sở tổ chức thực hiện. Đồng thời đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các ý kiến của thành viên trong Đoàn nêu, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG về nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn trong thời gian tới. Trước mắt cần quan tâm chỉ đạo việc rà soát, đánh giá chất lượng các công trình của huyện, để hạch toán theo dõi tài sản, có giải pháp bố trí nguồn vốn duy tu, bảo dưỡng đối với công trình xuống cấp. Phối hợp với Trung tâm nước sinh hoạt tỉnh kiểm tra, đánh giá mức độ ô nhiễm nguồn nước thuộc công trình NSHTT thôn Tân Tiến- Đồng Dẻ, do Trung tâm nước sinh hoạt tỉnh làm chủ đầu tư, để trả lời cho nhân dân biết./.

 Cầm Bá Chái


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
84 người đã bình chọn
Thống kê: 782.796
Online: 49