Thực hiện Nghị quyết số 75/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND tỉnh về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2014; ngày 13/5/2014, Ban Kinh tế và Ngân sách đã làm việc với UBND huyện Yên Định. Đồng chí Phùng Bá Văn - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc; tham gia làm việc có đại diện Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và đại diện Sở Tài chính.

KTNS_14_5_2014.jpg 

Huyện Yên Định đang thực hiện 06 chính sách của tỉnh, đó là: Chính sách khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề; Chính sách khuyến khích, hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Chính sách phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 – 2015; Cơ chế khuyến khích phát triển giao thông nông thôn; Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất rau an toàn tập trung giai đoạn 2013-2015; Chính sách hỗ trợ sản xuất hạt giống lúa lai F1 trên địa bàn tỉnh gia đoạn 2011-2015.

Kết quả thực hiện các chính sách khuyến khích phát triển kinh tế nêu trên đã giúp 1.763 lao động được đào tạo và có việc làm thuộc các nghề nứa cuốn sơn mài, mây giang xiên, làm hương...; có 1.233 người đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm đạt kết quả tương đối tốt, đến tháng 12/2013 toàn huyện đã có 18 trang trại, trong đó có 10 trang trại quy mô lớn (trang trại chăn nuôi lợn ngoại với 200 lợn nái hoặc 1.500 lơn thịt); 02 trang trại nuôi gà (quy mô 10.000 gà sinh sản hoặc 20.000 gà thịt); cải tạo 9.193 con trâu, bò và phối giống cho 9.193 con trâu, bò có chửa; tiêm vác xin phòng bệnh cho 56.088 con trâu, bò, lợn. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 05 xã thực hiện quy hoạch vùng và sản xuất lúa lai F1 với tổng diện tích sản xuất là 13.415,2ha ở các xã Định Tường, Định Tiến, Định Hòa, Định Tân, Định Hưng. Với chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất rau an toàn tập trung, huyện đã triển khai 06 ha đất sản suất rau an toàn tập trung theo vùng tại 02 xã (Yên Phong 03ha, Định Tường 03ha), 0,5 ha sản xuất theo nhà lưới (xã Định Tường 0,3ha, xã Yên Phong 0,1ha và thị trấn Thống nhất 0,1ha). Từ kinh phí hỗ trợ phát triển giao thông nông thôn, kết hợp nguồn ngân sách xã đồng thời với sự đóng góp của nhân dân đã đầu tư được 18,9km đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện.

Ngoài các chính sách khuyến khích phát triển kinh tế của tỉnh, huyện cũng đã ban hành nhiều chính sách nhằm tăng cường và tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Phùng Bá Văn - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu, đánh giá kết quả thực hiện các chính sách phát triển kinh tế của tỉnh kết hợp với các chính sách của huyện đã góp phần không nhỏ vào sự tăng trưởng và phát triển kinh tế của huyện, giá trị sản xuất ngày càng tăng, tạo công ăn việc làm có thu nhập ổn định cho nhiều lao động, làm ổn định đời sống và an ninh xã hội trên địa bàn huyện. Trong quá trình thực hiện, một số chính sách còn thể hiện sự bất cập, không phát huy được hiệu quả như chính sách hỗ trợ sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu, hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ, siêu thị, trung tâm thương mại..... Các chính sách cần được rà soát lại để điều chỉnh, bổ sung, tránh dàn trải, tập trung để phát huy hiệu quả cao hơn và phù hợp hơn với tình hình phát triển kinh tế. Đặc biệt, chú trọng chính sách đầu tư về khoa học kỹ thuật, công nghệ cao, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất, chế biến nông sản, đầu tư hạ tầng nông thôn....

Các ý kiến kiến nghị của huyện về các cơ chế chính sách phát triển kinh tế Ban Kinh tế và Ngân sách tiếp thu đầy đủ, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2014.

 Nguyễn Thị Huệ 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
88 người đã bình chọn
Thống kê: 940.814
Online: 55