Chuẩn bị cho công tác thẩm tra Tờ trình của UBND tỉnh tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Khóa XVI, ngày 08/12/2014 Ban Kinh tế & Ngân sách HĐND tỉnh đã làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư và Cục Thống kê; đồng chí Phùng Bá Văn - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế & Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc; tham gia buổi làm việc có Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

 BKTNS_9_12_20141.jpg

Tại hội nghị, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 2014, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015; tình hình đầu tư phát triển năm 2014, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015 và Đề án điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2014 ước đạt 11,6%, vượt mục tiêu kế hoạch (11,5%) và cao hơn 2 năm trước (năm 2012 đạt 10,3%; năm 2013 đạt 11,2%). Cơ cấu các ngành kinh tế trong GDP chuyển dịch đúng hướng: tỷ trọng ngành nông, lâm, thủy sản chiếm 18,8% (giảm 0,9% so với cùng kỳ); công nghiệp – xây dựng  chiếm 40,9% (tăng 0,9% so với cùng kỳ); dịch vụ chiếm 40,3% (tương đương cùng kỳ). GDP bình quân đầu người ước đạt 1.365 USD, vượt mục tiêu kế hoạch (1.320 USD).

Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng 5,2% so với cùng kỳ, vượt mục tiêu kế hoạch (3,4%): năng suất lúa ước đạt 58,6 tạ/ha (tăng 2,7 tạ/ha so với cùng kỳ), tổng sản lượng lương thực ước đạt 1,737 triệu tấn (vượt 2,7% kế hoạch, tăng 5,3% so với cùng kỳ); giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 30.489 tỷ đồng (bằng 99,5% kế hoạch, tăng 12,4% so với cùng kỳ); tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 52.474 tỷ đồng (tăng 17,5% so với cùng kỳ); kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1,042 tỷ USD (vượt 4,3% kế hoạch, tăng 7% so với cùng kỳ); thu ngân sách nhà nước (NSNN) vượt dự toán và tăng cao so với cùng kỳ, ước đạt 7.526 tỷ đồng (vượt 34,4% dự toán, tăng 16,7% so với cùng kỳ), trong đó thu nội địa (trừ tiền sử dụng đất) đạt 5.526 tỷ đồng, vượt 1.146 tỷ đồng so với dự toán; huy động vốn đầu tư phát triển ước đạt 85.530 tỷ đồng, vượt mục tiêu kế hoạch và tăng cao so với cùng kỳ, đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế, trong đó: vốn NSNN, TPCP 10.550 tỷ đồng (chiếm 12% tổng nguồn), tăng 62% so với cùng kỳ, bằng 113% kế hoạch; vốn tín dụng đầu tư 8.710 tỷ đồng (chiếm 10% tổng nguồn), tăng 4% so với cùng kỳ, bằng 108% kế hoạch; vốn đầu tư của DNNN 1.210 tỷ đồng (chiếm 2% tổng nguồn), tăng 3% so với cùng kỳ, bằng 115% kế hoạch; vốn đầu tư nước ngoài 37.220 tỷ đồng (chiếm 44% tổng nguồn), gấp 4,1 lần so với cùng kỳ, bằng 135% kế hoạch; vốn đầu tư của dân cư và các thành phần kinh tế khác 27.840 tỷ đồng (chiếm 33% tổng nguồn), tăng 17% so với cùng kỳ, bằng 116% kế hoạch. Hoạt động kinh tế đối ngoại, công tác xúc tiến đầu tư được quan tâm, quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế, nhà tài trợ được củng cố và mở rộng. Lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm chỉ đạo và có chuyển biến tiến bộ, các vấn đề xã hội bức xúc từng bước được giải quyết, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Tình hình chính trị ổn định, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được quan tâm chỉ đạo thực hiện....

Từ những kết quả đạt được, trên cơ sở dự báo tình hình năm 2015 có những thuận lợi, khó khăn và thách thức, báo cáo đã nêu cụ thể các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, cụ thể: Về kinh tế, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11,7% trở lên, trong đó: nông lâm, thủy sản tăng 3,4%; công nghiệp - xây dựng tăng 13,6%; dịch vụ tăng 12,8%. Cơ cấu các ngành kinh tế trong GDP: nông, lâm, thủy sản chiếm 17,6%; công nghiệp - xây dựng chiếm 42%; dịch vụ chiếm 40,4%; sản lượng lương thực đạt 1,6 triệu tấn trở lên; GDP bình quân đầu người đạt 1.520 USD; kim ngạch xuất khẩu đạt 1,105 tỷ USD; tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn khoảng 108.000 tỷ đồng; tổng thu NSNN đạt 7.003 tỷ đồng, tỷ lệ huy động GDP vào ngân sách đạt 7%. Về xã hội, giải quyết việc làm cho 63.000 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55%; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3% trở lên; tốc độ tăng dân số tự nhiên dưới 0,65%; tỷ lệ xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế 45%, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 17%.     

Năm 2015, tổng vốn đầu tư toàn xã hội dự kiến 108.000 tỷ đồng trong đó: vốn NSNN, TPCP 13.500 tỷ đồng (chiếm 12,5% tổng nguồn); vốn tín dụng đầu tư 10.150 tỷ đồng (chiếm 9,4% tổng nguồn); vốn đầu tư của DNNN 1.250 tỷ đồng (chiếm 1,2% tổng nguồn); vốn đầu tư nước ngoài 54.200 tỷ đồng (chiếm 50,2% tổng nguồn); vốn đầu tư của dân cư và các thành phần kinh tế khác 28.900 tỷ đồng (chiếm 26,7% tổng nguồn).

Tại buổi làm việc, Cục Thống kê đã báo cáo phân tích tình kinh tế - xã hội năm 2014 và dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2015. sau khi nghe ý kiến của các thành viên Ban Kinh tế & Ngân sách, đồng chí Phùng Bá Văn kết luận buổi làm việc, cơ bản thống nhất với các Báo cáo và đánh giá cao sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, của toàn thể nhân dân, doanh nghiệp và các tổ chức chính trị, xã hội trong tỉnh nên năm 2014 nên hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội của tỉnh đều đạt hoặc vượt chỉ tiêu mà Nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra. Đối với Đề án điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã nêu được sự cần thiết phải điều chỉnh, bổ sung trên cơ sở đánh giá thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 114/2009/QĐ-TTg ngày 28/9/2009; dự báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và tỉnh có nhiều thay đổi, nhiều chỉ tiêu quy hoạch được phê duyệt không còn phù hợp, đặc biệt sau khi cảng hàng không Thọ Xuân đi vào hoạt động quý I/2014 và dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn đã khởi công xây dựng quý IV/2013.

Nguyễn Thị Hu​ệ​


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
87 người đã bình chọn
Thống kê: 851.603
Online: 32