Để tham mưu cho HĐND tỉnh thông qua các Nghị quyết của kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVI; ngày 27/12/2014 Ban Kinh tế và Ngân sách đã tổ chức họp để thông qua Báo cáo thẩm tra về tình hình kinh tế - xã hội năm 2014, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015; Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Chủ trì hội nghị, đồng chí Phùng Bá Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách; tham dự có đồng chí Lê Thị Thìn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

 KTNS_30_12_2014.jpg

Tổng hợp kết quả Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2014, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 của UBND tỉnh, Báo cáo của các Ban HĐND tỉnh đều đánh giá Báo cáo được chuẩn bị chu đáo, có sức chiến đấu cao, phản ánh đầy đủ kết quả đạt được; thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, yếu kém của từng lĩnh vực, ngành, đơn vị; đặc biệt là các tồn tại, hạn chế nhiều năm chưa khắc phục được.

Những thành tích nổi bật trong năm 2014, đó là: Lần đầu tiên trong 10 năm qua, tất cả các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch.Tốc độ tăng trưởng kinh tế vượt kế hoạch và cao gấp gần hai lần so với bình quân chung cả nước; Sản xuất nông nghiệp được mùa lớn, năng suất lúa và sản lượng lương thực đạt cao nhất từ trước đến nay. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được thực hiện có hiệu quả; Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện mạnh mẽ, quan hệ đối ngoại  được mở rộng. Các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), hội nhập kinh tế quốc tế (PEII), hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) nằm trong tốp đầu cả nước; Huy động vốn đầu tư phát triển gấp 1,6 lần cùng kỳ và cao nhất từ trước tới nay; Khởi công xây dựng một số công trình, dự án lớn có tác dụng là động lực cho phát triển kinh tế - xã hội những năm tới; Tổ chức thành công các ngày lễ lớn trong năm; khơi dậy niềm tự hào về truyền thống hào hùng của đất nước, của tỉnh, tạo khí thế mới trong phong trào thi đua toàn đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội; Đạt thành tích cao trong giáo dục, đào tạo và thể dục thể thao; số học sinh đỗ thủ khoa kỳ thi đại học, cao đẳng tăng so với năm 2013, học sinh giỏi ở tốp đầu cả nước; tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII, tỉnh ta xếp thứ tư toàn đoàn, chỉ sau thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Quân đội; Quốc phòng an ninh được đảm bảo. An ninh trật tự ổn định vững chắc, giải quyết tốt việc đình công, biểu tình phản đối Trung quốc và những phức tạp liên quan đến tôn giáo và an ninh nông thôn. Tập trung chỉ đạo đấu tranh, triệt xóa các băng nhóm tội phạm hình sự hoạt động trên địa bàn, tụ điểm phức tạp về tội phạm; Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và chính quyền các cấp quyết liệt, có hiệu quả, cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm thực hiện, kỷ cương trong thi tuyển, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức được siết chặt. Ngoài ra, Báo cáo cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong đó có những hạn chế trong việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh; hạn chế trong việc chậm giải quyết những vấn đề bức xúc của cử tri và những hạn chế, khó khăn mới xuất hiện trong năm 2014.

Đối với nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu năm 2015, Báo cáo của UBND tỉnh đã đưa ra tám nhóm giải pháp khá toàn diện, các Ban HĐND tỉnh thống nhất cao với các giải pháp và Ban Kinh tế - Ngân sách có nhấn mạnh thêm một số giải pháp cụ thể nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2015.

Đối với Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch  tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách đã nêu rõ sự cần thiết phải điều chỉnh, bổ sung do: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại QĐ 114/2009/QĐ-TTg (bao gồm 02 giai đoạn: 2011 – 2015 và 2016-2020) đã được 5 năm đúng theo quy định tại điều 7, Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/ 9/2006 của Chính phủ; đến nay kết quả thực hiện từ năm 2011-2014, có 07/18 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 03/18 chỉ tiêu có khả năng đạt kế hoạch, còn 08 chỉ tiêu khó đạt kế hoạch. Mặt khác, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của nước ta thời kỳ 2011 - 2020 đã được sửa đổi, bổ sung và xây dựng mới phù hợp với tình hình thế giới và trong nước. Trong tỉnh, thời gian qua một số dự án lớn được khởi công xây dựng hoặc đã hoàn thành đưa vào sử dụng tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Vì vậy, việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 là cần thiết, phù hợp với thực tế và đảm bảo quy định của Pháp luật hiện hành. Ban Kinh tế và Ngân sách thống nhất với các mục tiêu của Quy hoạch. Ngoài ra,căn cứ các Chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, nhà nước, ý kiến các Bộ ngành Trung ương, Ban có đề nghị bổ sung thêm một số mục tiêu cụ thể.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Thị Thìn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao các ý kiến tham gia thẩm tra của các Ban HĐND, đặc biệt là Ban Kinh tế và Ngân sách đã nhấn mạnh thêm các giải pháp cụ thể để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2015. Ngoài ra, đồng chí còn bổ sung thêm một số giải pháp cho năm 2015.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phùng Bá Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Ban Kinh tế và Ngân sách thống nhất các nội dung thẩm tra về tình hình kinh tế - xã hội năm 2014, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015; về Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, các ý kiến tham gia của Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và sẽ bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo trước khi trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 12 sắp tới./.

Nguyễn Thị Huệ​​


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
123 người đã bình chọn
Thống kê: 1.652.009
Online: 33