Thực hiện chương trình giám sát chuyên đề về tình hình thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh; ngày 21 tháng 5 năm 2014, Ban Kinh tế và Ngân sách tiến hành làm việc với huyện Đông Sơn; đồng chí Phùng Bá Văn Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc; tham gia làm việc có đồng chí Trần Đức Thanh Uỷ viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Tài chính, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Đông Sơn.

KTNS2252014.jpg

Đoàn giám sát đã đi thăm vùng trồng rau an toàn tại xã Đông Yên. Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất rau an toàn tập trung, huyện Đông Sơn đã xây dựng vùng trồng rau an toàn tại xã Đông Yên với diện tích 3,0 ha, đến nay đã đầu tư 1.395 triệu đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 441 triệu đồng, ngân sách huyện 300 triệu đồng. Hiện nay đã xây dựng xong đường giao thông, hồ chứa nước, hệ thống đường bao, nạo vết kênh mương. Huyện, xã đã phối hợp với Chi cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản tổ chức tập huấn cho các hộ nông dân tham gia trồng rau, cấp giấy chứng nhận cơ sở sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP cho vùng sản xuất rau an toàn, kiểm soát chất lượng, dán tem sản phẩm. Đến nay đã tiến hành sản xuất được 3 vụ, sản phẩm chủ yếu cung cấp cho các trường học trên địa bàn, một số cửa hàng, siêu thị, tuy nhiên số lượng còn hạn chế.

Theo báo cáo của UBND huyện, thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế, bên cạnh sự hỗ trợ của tỉnh, huyện Đông Sơn đã dành nguồn kinh phí hàng năm hỗ trợ cho một số chính sách, như hỗ trợ phát triển ngành nghề, tiểu thủ công nghiệp, hỗ trợ cho sản xuất rau an toàn, hỗ trợ nâng cao tầm vóc đàn bò…

Một số cơ chế chính sách đã được tổ chức thực hiện và phát huy hiệu quả tốt như chính sách phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm; chính sách khuyến khích phát triển giao thông nông thôn; chính sách xây dựng vùng lúa thâm canh, năng suất, chất lượng, hiệu quả cao.

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Phùng Bá Văn Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban kinh tế và ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu đánh giá cao việc triển khai thực hiện các cơ chế chính sách phát triển kinh tế trên địa bàn huyện. Những nội dung cần điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi, bãi bỏ của từng cơ chế chính sách Ban Kinh tế và Ngân sách sẽ tổng hợp để báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ họp sắp tới.

  Lê Quốc Thành


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
85 người đã bình chọn
Thống kê: 790.834
Online: 22