Để chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XVI, ngày 15 tháng 12 năm 2014 Ban pháp chế HĐND tổ chức họp để thẩm tra các dự thảo Nghị quyết: về việc thành lập mới phố Bình Minh thuộc phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa; sáp nhập 08 thôn để thành lập mới 04 thôn thuộc xã Định Hải, huyện Yên Định; công nhận các xã: Hải Bình, Nghi Sơn thuộc huyện Tĩnh Gia và xã Ngư Lộc thuộc huyện Hậu Lộc là xã đảo; thông qua đề án đề nghị công nhận thị xã Bỉm Sơn là đô thị loại III.

 PC_15_12_2014.jpg

Đồng chí Trần Quang Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Sở Xây dựng và Sở Nội vụ.

Tại hội nghị, sau khi nghe các đơn vị báo cáo, các thành viên ban Pháp chế và các đại biểu phát biểu ý kiến thảo luận. Đồng chí Trần Quang Đảng, Ủy viên ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh khẳng định tại kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết nghị thông qua việcviệc thành lập mới phố Bình Minh thuộc phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa; sáp nhập 08 thôn để thành lập mới 04 thôn thuộc xã Định Hải, huyện Yên Định; đề nghị công nhận các xã: Hải Bình, Nghi Sơn thuộc huyện Tĩnh Gia và xã Ngư Lộc thuộc huyện Hậu Lộc là xã đảo; thông qua đề án đề nghị công nhận thị xã Bỉm Sơn là đô thị loại III là cần thiết, phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng và đúng quy định của pháp luật.

Đồng chí đề nghị sau khi HĐND ban hành nghị quyết, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh: ban hành quyết định thành lập mới 04 thôn thuộc xã Định Hải, huyện Yên Định và thành lập mới phố Bình Minh thuộc phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa; hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo Bộ Xây dựng xem xét, quyết định công nhận thị xã Bỉm Sơn là đô thị loại III, trực thuộc tỉnh Thanh Hóa;  hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo Bộ Nội vụ để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. công nhận các xã Hải Bình, Nghi Sơn thuộc huyện Tĩnh Gia và xã Ngư Lộc thuộc huyện Hậu Lộc là xã đảo.

Lê Hương​

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
87 người đã bình chọn
Thống kê: 851.541
Online: 36