Để chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVI, ngày 27 tháng 12 năm 2014 Ban pháp chế HĐND tổ chức họp để thẩm tra các dự thảo Nghị quyết về về việc thông qua danh mục dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2015 Đồng chí Trần Quang Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo một số ngành có liên quan.

 PC_29_12_2014.jpg

Tại hội nghị, sau khi nghe đại diện lãnh đạo sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo về việc thông qua danh mục dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2015 các thành viên ban Pháp chế và các đại biểu phát biểu ý kiến thảo luận. Đồng chí Trần Quang Đảng, Ủy viên ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh khẳng định tại kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết nghị thông qua danh mục dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2015 là cần thiết, phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng và đúng quy định của pháp luật.

Đồng chí đề nghị sau khi HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện, thị xã, thành phố. Chỉ đạo sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành đôn đốc, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các dự án phải thu hồi đất đúng quy định của pháp luật. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban ngành có liên quan triển khai thực hiện các dự án thu hồi đất đúng quy định pháp luật.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
122 người đã bình chọn
Thống kê: 1.634.368
Online: 60