Để chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVI, ngày 22 tháng 12 năm 2014 Ban Pháp chế tổ chức họp thông qua dự thảo Báo cáo việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát về công tác đấu tranh, ngăn chặn tội phạm ma túy và các tệ nạn xã hội liên quan đến ma túy. Đồng chí Trần Quang Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc.

 PC22_12_2014.jpg

Tại buổi làm việc các đại biểu cơ bản thống nhất với báo cáo và khẳng định hiện nay tình hình hoạt động tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Tệ nạn ma túy đang là hiểm họa đối với nhiều gia đình, cộng đồng và xã hội, hậu quả do ma túy gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển kinh tế, văn hóa và trật tự an toàn xã hội, làm tổn hại đến sức khỏe, hạnh phúc gia đình của nhiều nhà, nhiều người, nhất là giới trẻ, đồng thời là nguyên nhân làm phát sinh các loại tội phạm khác. Hiện nay có 27/27 (100%) các huyện, thị xã, thành phố và 459/637(72,05%) xã, phường, thị trấn có người nghiện ma túy. Tính đến ngày 30 tháng 10 năm 2014 trên địa bàn toàn tỉnh có 6.830 người nghiện ma túy và số người nghị nghiện 2.640 người. Ma túy mà các đối tượng  nghiện sử dụng hêroin chiếm 92,9%, ma tuý tổng hợp 5,6%, thuốc phiện 1,5%. Đáng chú ý người nghiện ma túy tổng hợp chủ yếu là thanh niên, học sinh đang có xu hướng tăng nhanh. Hình thức tiêm chích chiếm gần 84,5%; số người nghi nghiện là 2.640. Số xã, phường, thị trấn có người nhiễm HIV/AIDS mới gia tăng, năm 2012 có 551 xã, phường, thị trấn có người nhiễm HIV đến tháng 10 năm 2014 là 562/637 xã, phường, thị trấn (chiếm 88,23%). Đến nay số người nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn toàn tỉnh là 6.727 người.

             Sau giám sát, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, kế hoạch của Trung ương về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy và các tệ nạn xã hội liên quan đến ma túy. Công tác phổ biến, tuyên truyền công tác phòng, chống ma túy, mại dâm và lây nhiễm HIV/AIDS được chú trọng bằng nhiều hình thức, nội dung tuyên truyền phù hợp để mọi cấp, mọi ngành, mọi người nhận thức rõ hơn về tác hại và sự cần thiết phải tích cực đấu tranh phòng, chống tệ nạn ma tuý. Các lực lượng chuyên trách công an, biên phòng, hải quan tích cực đấu tranh phòng, chống ma túy, nhiều đường dây buôn bán ma túy lớn được triệt phá....

              Ông Trần Quang Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh kết luận nội dung của buổi làm việc. Trên cơ sở đó, Ban sẽ hoàn chỉnh báo cáo để trình kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
87 người đã bình chọn
Thống kê: 843.389
Online: 40