Ngày 14 tháng 5 năm 2014, Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn huyện Quan Sơn và Đội quản lý thị trường số 18. Đồng chí Trần Quang Đảng, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có đại diện Lãnh đạo: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Cục Hải quan tỉnh và Chi Cục quản lý thị trường.

 PC1552014.jpg

Quan Sơn là một huyện vùng núi cao có 13 xã, thị trấn, trong đó có 6 xã biên giới. Hiện nay trên địa bàn huyện có 402 cơ sở sản xuất kinh doanh thương mại dịch vụ công nghiệp hoạt động hai bên đường quốc lộ 217 chạy qua nối với nước bạn Lào và ở những nơi dân cư tập trung, trên những đường liên xã. Bám sát sự chỉ đạo của Chính Phủ, Ban chỉ đạo 127 tỉnh tỉnh Thanh Hóa, Chi cục quản lý thị trường về công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, trong thời gian qua UBND huyện Quan Sơn và Đội quản lý thị trường số 18 đã có nhiều cố gắng trong tổ chức phổ biến, tuyên truyền các quy định của pháp luật và ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện; phân công trách nhiệm, tăng cường lực lượng kiểm tra, kiểm soát thị trường, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn ( số vụ kiểm tra 113, số vụ xử lý 85, thu phạt 133,05 triệu đồng trong đó: hàng giả, sở hữu trí tuệ: 2vụ , vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm: 2 vụ, vi phạm về lĩnh vực giá: 25 vụ và các vi phạm khác: 56) góp phần bình ổn thị trường, bảo vệ sức khỏe, quyền và lợi ích của người tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất phát triển.

          Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quang Đảng đánh giá cao những kết quả mà huyện Quan Sơn và Đội quản lý thị trường số 18 đã  thực hiện trong thời gian qua, đồng thời cũng chỉ rõ những hạn chế trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu hàng giả và gian lận thương mại đó là kết quả công tác đấu tranh phòng, chống hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm thấp, chưa tương xứng với tình hình phức tạp đang diễn ra hiện nay; một số vụ xử lý chưa kiên quyết và triệt để tác dụng cảnh báo, răn đe, ngăn ngừa vi phạm hạn chế; các cơ quan chuyên trách ít phát hiện được những vụ vi phạm lớn; cơ quan thường trực Ban chỉ đạo (phòng công thương) chưa làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan.Để góp phần ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn trọng tâm là việc vận chuyển buôn bán ma túy, vật tư nông nghiệp, thuốc tân dược, hàng giả, hàng kém chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm đồng chí đề nghị huyện Quan Sơn cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, điều hành quản lý của chính quyền, giám sát của Hội đồng nhân dân và của cả hệ thống chính trị đối với nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại. Tùy theo tình hình thực tế đang diễn ra, UBND huyện quyết định thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra, xử lý ngăn chặn kịp thời các hành trường hợp vi phạm nhất là nhất là hàng giả, hàng quá hạn xử dụng, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, thuốc tân dược. Xử lý nghiêm tạo răn đe, giáo dục, phòng ngừa. Thường xuyên và đột xuất kiểm tra chợ Na Mèo. Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phải làm tốt nhiệm vụ được giao và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong công tác đấu tranh, phòng chống buôn lậu hàng giả và gian lận thương mại. Nâng cao trách nhiệm, bản lĩnh, kỷ cương, trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ kiểm tra viên quản lý thị trường. Chi cục quản lý thị trường cần tăng cường kiểm tra việc thực hiện công vụ của các Đội quản lý thị trường. Thực hiện tốt quy chế phối hợp trong việc cung cấp, trao đổi thông tin phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn huyện.

Lê Thị Hương 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
88 người đã bình chọn
Thống kê: 928.897
Online: 70