Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh thông báo tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVI, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, đơn vị có liên quan tập trung giải quyết những vấn đề cử tri đã kiến nghị, kết quả thực hiện như sau:

Cử tri đề nghị bố trí vốn thực hiện các dự án trên địa bàn một số huyện.

            - Đối với các dự án đường từ xã Thành Mỹ đi xã Thành Yên, đường xã Thạch Lâm, huyện Thạch Thành; đường từ xã Đông Văn đi các xã Đông Phú, Đông Quang, Đông Nam, huyện Đông Sơn; đường từ xã Quảng Lĩnh đi các xã Quảng Trường, Quảng Vọng và đường từ xã Quảng Ninh đi các xã Quảng Nhân, Quảng Hải, huyện Quảng Xương; đường Chiềng Phống - Dưn xã Yên Nhân, huyện Thường Xuân; khu Trung tâm Hội nghị huyện Quan Sơn; Tượng đài Chiến Thắng tại phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa; Trường Mầm non tại bản Ón, huyện Mường Lát; công sở các xã Tam Chung, huyện Mường Lát; xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc; các xã Công Bình, Minh Khôi, Tân Khang, Tân Thọ, huyện Nông Cống, UBND tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, cân đối nguồn tham mưu đề xuất bố trí vốn triển khai thực hiện các dự án trên khi có nguồn vốn.

            - Đối với các dự án đầu tư nâng cấp trường Tiểu học Hải Thanh B, huyện Tĩnh Gia; đường từ xã Thạch Quảng đi xã Lương Nội, huyện Thạch Thành; đầu tư, bảo tồn di tích Hòn Vọng Phu tại phường An Hoạch, thành phố Thanh Hóa, việc chi đầu tư các công trình này thuộc trách nhiệm của UBND cấp huyện. UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND các huyện Tĩnh Gia, Thạch Thành và thành phố Thanh Hóa bố trí ngân sách huyện, thành phố hoặc huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện.

            - Đối với các dự án đầu tư xây dựng trạm y tế các xã Tam Lư, Tam Thanh, Sơn Thủy, Trung Thượng, thị trấn Quan Sơn, huyện Quan Sơn, UBND tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất bố trí vốn từ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới hàng năm và các nguồn vốn khác để thực hiện. Riêng trạm y tế xã Trung Xuân, huyện Quan Sơn, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Quan Sơn khẩn trương hoàn thành dự án, sớm bàn giao đưa vào sử dụng, phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân.

- Đối với dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước thải và xử lý chất thải cho thị xã Sầm Sơn chuẩn bị cho Năm du lịch quốc gia 2015 tại Thanh Hóa, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND thị xã Sầm Sơn đẩy nhanh tiến độ dự án và giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, đề xuất bố trí vốn còn thiếu cho dự án trên khi bố trí được nguồn vốn trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020.

Cử tri huyện Ngọc Lặc đề nghị hỗ trợ kinh phí đảm bảo cho giáo viên mầm non đang dạy hợp đồng.

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3008/QĐ-UBND ngày 15/9/2014 về việc phê duyệt đối tượng, dự toán kinh phí hỗ trợ giáo viên mầm non hợp đồng ngoài biên chế từ ngân sách nhà nước năm 2014. Theo đó, tổng số giáo viên mầm non hợp đồng ngoài biên chế trên toàn tỉnh được hỗ trợ là 2.363 người với tổng kinh phí trên 44,509 tỷ đồng; trong đó có 129 giáo viên huyện Ngọc Lặc được hỗ trợ với kinh phí trên 3,051 tỷ đồng.

Cử tri đề nghị đầu tư hệ thống lưới điện cho bản Cân, Tân Hương, bản Ón 2, bản suối Loóng, huyện Mường Lát; cho thôn Đô Lương và thôn Đô Sơn, xã Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc; đầu tư xây dựng các trạm hạ áp tại xã Tam Chung, huyện Mường Lát và Thác Ma Hao, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh.

- Theo báo cáo của Sở Công Thương, hệ thống lưới điện cho bản Cân, Tân Hương, bản Ón 2, huyện Mường Lát đã hoàn thành đầu tư, đưa vào sử dụng phục vụ nhân dân. Đối với khu vực mới di dân thuộc bản Cân, bản Ón 1 và 3, bản suối Loóng, huyện Mường Lát; thôn Đô Lương và thôn Đô Sơn, xã Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc chưa có điện lưới quốc gia, Sở Công Thương đã tổng hợp các thôn, bản trên vào Dự án cấp điện nông thôn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2013 – 2020, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt trong năm 2014 để triển khai thực hiện trong giai đoạn 2015 – 2020.

- Đối với việc đầu tư xây dựng trạm hạ áp tại xã Tam Chung, huyện Mường Lát: Theo báo cáo của Sở Công Thương, hiện nay lưới điện phục vụ nhân dân trong xã Tam Chung được vận hành ổn định, đáp ứng nhu cầu phụ tải, chưa cần thiết đầu tư xây dựng trạm hạ áp như kiến nghị của cử tri.

- Đối với việc đầu tư xây dựng trạm hạ áp tại Thác Ma Hao, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh: Công ty Điện lực Thanh Hóa sẽ đầu tư xây dựng trạm hạ áp theo quy hoạch khu du lịch sinh thái Thác Ma Hao đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Cử tri đề nghị đầu tư xây dựng đường điện đối với các bản thuộc các xã hiện nay chưa có điện lưới quốc gia.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại Công văn số 1142/VPCP-KTN ngày 06/02/2012 của Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh đã giao Sở Công Thương chủ trì lập dự án Cấp điện nông thôn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2013 – 2020. Hiện nay, Sở Công Thương đã hoàn thành việc lập dự án, đang trong quá trình thẩm định, trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt vào cuối năm 2014.

Cử tri huyện Quan Hóa đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công thủy điện Hồi Xuân.

Dự án thủy điện Hồi Xuân do Tổng Công ty CP xây dựng điện Việt Nam (VNECO) làm chủ đầu tư, được khởi công xây dựng vào tháng 7 năm 2010 nhưng đến nay giá trị khối lượng thực hiện mới đạt 13% tổng giá trị khối lượng toàn bộ dự án và chủ đầu tư đang gặp khó khăn về nguồn vốn do đàm phán không thành công trong việc vay vốn với Ngân hàng Xuất Nhập khẩu Trùng Khánh (Trung Quốc). Hiện nay, chủ đầu tư đang cùng đối tác góp vốn mới là Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại sản xuất xây dựng Đông Mê Kông hoàn chỉnh các thủ tục vay vốn từ Ngân hàng Goldman Sach (Hoa Kỳ) để tiếp tục triển khai dự án.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tích cực hỗ trợ chủ đầu tư giải quyết các khó khăn vướng mắc liên quan đến thẩm quyền của địa phương, ngành mình; đồng thời, đôn đốc việc triển khai dự án theo đúng tiến độ và chất lượng đã đề ra.

Về đề nghị đầu tư xây dựng, nâng cấp một số đường tỉnh, đường huyện và một số cầu.

- Dự án đầu tư sửa chữa, nâng cấp Quốc lộ 45 qua thị trấn Vạn Hà đã được Bộ trưởng Giao thông Vận tải phê duyệt chủ trương đầu tư. Hiện nay, Sở Giao thông Vận tải đang khẩn trương lập, trình duyệt dự án để sớm khởi công xây dựng.

- Các dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Bình Lương – Làng Mai, huyện Như Xuân; đường liên xã từ Quốc lộ 1A đi cảng cá Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia; tuyến đường giao thông liên xã Ngọc Khê, Mỹ Tân, Cao Ngọc, Vân Am, Phùng Giáo, huyện Ngọc Lặc; đường Vân Am huyện Ngọc Lặc đi xã Giao Thiện huyện Lang Chánh; đường từ ngã tư xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc xuống các xã vùng biển đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự án nhưng chưa có điều kiện cân đối, bố trí vốn triển khai thực hiện do ngân sách tỉnh còn khó khăn.

- Cầu treo qua suối bản Cân, huyện Quan Sơn; cầu cứng nối liền 05 bản biên giới (bản Muống, bản Piềng Khóa, bản Sại, bản Ngàm, bản Mò của xã Tam Lư và xã Tam Thanh, huyện Quan Sơn); đường từ xã Minh Sơn đi thôn Minh Thuận, Minh Nguyên, Minh Lương, Minh Thọ, huyện Ngọc Lặc; đường từ ngã tư thị trấn Quán Lào đi xã Định Tăng và xã Định Hải, huyện Yên Định; tỉnh lộ 504 đoạn từ xã Quảng Bình đến xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương; đường từ Trạm biên phòng Hải Thanh đi Cảng cá Lạch Bạng, huyện Tĩnh Gia; đường từ Quốc lộ 1A đến Khu sinh thái biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa; Quốc lộ 10 đoạn từ Cầu Nước Xanh đi phà Thắm, huyện Hoằng Hóa; cầu Hà Yên - Hà Bắc và tỉnh lộ 522B, đoạn qua huyện Hà Trung; tuyến đường Thiệu Khánh - Thiệu Dương và tuyến đường chiến lược song song với tuyến đê từ Hoằng Long đi Hoằng Quang, Hoằng Đại, thành phố Thanh Hóa. Hiện nay, các tuyến đường, các cầu nêu trên đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn vốn nên chưa có điều kiện cân đối, bố trí vốn để đầu tư nâng cấp. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải sửa chữa những đoạn hư hỏng nặng bằng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế giao thông và giao UBND các huyện thường xuyên duy tu, bảo dưỡng để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến và sẽ đầu tư nâng cấp khi có điều kiện về nguồn vốn.

Cử tri đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án cầu và tuyến đường thuộc các huyện Mường Lát, Thường Xuân và Triệu Sơn.

- Đường vành đai biên giới gồm 02 dự án:  Dự án nâng cấp tuyến đường từ thị trấn Mường Lát – Đồn Biên phòng 483 – Mốc G3 đã được khởi công vào tháng 7/2014, dự kiến hoàn thành vào tháng 01/2017, đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Dự án đường tuần tra cơ động kết hợp kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng từ bản Poong đi Phù Đứa ra cụm mốc 304, huyện Mường Lát dự kiến hoàn thành tháng 8/2014; tuy nhiên do công tác GPMB chậm, đến cuối năm 2013 mới bàn giao toàn bộ mặt bằng cho nhà thầu thi công nên đến nay khối lượng xây lắp mới đạt trên 65%; dự kiến công trình sẽ hoàn thành trước tháng 9/2015. Sở Giao thông Vận tải đã chỉ đạo nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

- Dự án đường Cầu Trầu đi Gốm, huyện Triệu Sơn; đường Yên Nhân – Bát Mọt, huyện Thường Xuân dự kiến hoàn thành trong năm 2014. Tuy nhiên, do công tác giải phóng mặt bằng chậm và nhà thầu thi công chưa tích cực huy động nhân lực, thiết bị để thi công nên đến nay dự án bị chậm tiến độ so với kế hoạch. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải phối hợp với UBND các huyện Triệu Sơn và Thường Xuân đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và chỉ đạo, đôn đốc nhà thầu tập trung huy động máy móc, thiết bị tăng cường thi công để dự án sớm hoàn thành đưa vào sử dụng phục vụ đời sống nhân dân.

Cử tri đề nghị có biện pháp chấn chỉnh việc quản lý xe quá khổ quá tải lưu thông trên quốc lộ 217.

Quốc lộ 217 là tuyến đường huyết mạch lưu thông hàng hóa sang nước bạn Lào và vận chuyển hàng lâm sản của đồng bào dân tộc các huyện Quan Sơn, Quan Hóa và Mường Lát về xuôi. Hiện nay, có tình trạng xe quá tải, quá khổ lưu thông trên tuyến, gây mất an toàn cho người và phương tiện qua lại.

Trước tình hình trên, Sở Giao thông Vận tải đã chủ động phối hợp với Công an tỉnh tăng cường công tác xử lý xe quá khổ, quá tải trên tuyến Quốc lộ 217. Kết quả trong 3 tháng 7, 8 và 9 năm 2014 đã lập 142 biên bản, xử phạt trên 200 triệu đồng. Ngoài ra, Sở Giao thông Vận tải đang tiến hành san lấp, mở rộng vị trí cân xe tại thị trấn Đồng Tâm, huyện Bá Thước để tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe và dự kiến đưa vào hoạt động cuối năm 2014.

Cử tri đề nghị bồi thường cho các hộ dân xã Cổ Lũng bị vùi lấp diện tích đất nông nghiệp do thi công đường Lũng Cao đi Làng Son – Bá – Mười, huyện Bá Thước.

Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải hiện có 50.567 m2 đất rừng sản xuất của các hộ dân bị vùi lấp không thể canh tác được bởi thi công đường Lũng Cao đi Làng Son – Bá – Mười, huyện Bá Thước. Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải phối hợp với UBND huyện Bá Thước khẩn trương có biện pháp giải quyết, đảm bảo cuộc sống của người dân khu vực bị ảnh hưởng. Theo đó, Sở Giao thông Vận tải và UBND huyện Bá Thước thống nhất áp giá cụ thể theo từng hạng mục bị ảnh hưởng trên diện tích 50.567 m2nêu trên và đang tổ chức thẩm định, báo cáo UBND tỉnh trước khi tiến hành chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân xã Cổ Lũng bị ảnh hưởng vào cuối năm 2014.

Về đề nghị đầu tư nâng cấp một số hồ, đập, trạm bơm trên địa bàn các huyện Vĩnh Lộc, Như Thanh và Ngọc Lặc.

- Đập Hón Dứa, huyện Vĩnh Lộc; đập Đá Bàn, xã Phú Nhuận, huyện Như Thanh đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư sửa chữa, nâng cấp tại Quyết định số 3842/QĐ-UBND ngày 31/10/2013. Hiện nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đang triển khai công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án.

- Đập Cây Sú xã Mậu Lâm và đập Bái Đến, xã Thanh Kỳ, huyện Như Thanh đã được Sở Nông nghiệp và PTNT đề xuất đưa vào danh mục đầu tư trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020. Trong khi chưa bố trí được kinh phí đầu tư, UBND tỉnh đã giao UBND huyện Như Thanh huy động các nguồn lực để chủ động khắc phục, sửa chữa công trình, đảm bảo điều kiện sản xuất và sinh hoạt của người dân.

- Kênh Nam đập Minh Hòa, huyện Ngọc Lặc; đập Thôn 1, xã Xuân Phúc, huyện Như Thanh; Trạm bơm Hòa Long, huyện Vĩnh Lộc. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT, sau khi sửa chữa, các công trình trên đang đảm bảo an toàn, đáp ứng yêu cầu phục vụ đời sống và sản xuất của người dân nên chưa cần thiết phải đầu tư nâng cấp.

- Đập Vó Mái, xã Ngọc Liên; đập Bai Xưa, xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT, các công trình trên không nằm trong danh mục các công trình ưu tiên đầu tư mà UBND tỉnh đã báo cáo các Bộ, ngành Trung ương để bố trí kinh phí đầu tư. Vì vậy, việc đầu tư xây dựng các công trình này sẽ được triển khai thực hiện khi có điều kiện về nguồn vốn.

Cử tri huyện Hà Trung phản ánh việc xây dựng đập Lèn và đập Càn làm ảnh hưởng lớn đến khả năng tiêu thoát lũ của vùng huyện Hà Trung và thị xã Bỉm Sơn.

Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra, làm rõ ảnh hưởng của việc xây dựng đập Lèn và đập Càn đến khả năng tiêu thoát lũ của vùng huyện Hà Trung và thị xã Bỉm Sơn. Kết quả sau khi kiểm tra và tính toán cho thấy việc đầu tư xây dựng dự án không làm ảnh hưởng lớn đến khả năng thoát lũ của huyện Hà Trung và thị xã Bỉm Sơn như ý kiến phản ánh của cử tri.

Về đề nghị nâng cấp và gia cố một số đê trên địa bàn các huyện Cẩm Thủy, Yên Định và Lang Chánh.

            - Đầu tư nâng cấp đê tránh lũ nối thôn Vân Cát, xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy với xã Quý Lộc, huyện Yên Định; xây dựng kè chống sạt lở bờ sông Mã ở một số thôn của các xã Cẩm Vân, Cẩm Yên, Cẩm Giang, huyện Cẩm Thủy là cần thiết, nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân trong mùa mưa lũ. Hiện nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đang chủ trì, phối hợp với UBND huyện Yên Định và Cẩm Thủy đề xuất chủ trương đầu tư dự án, báo cáo UBND tỉnh.

- Đê sông Mã thuộc địa phận xã Quý Lộc, huyện Yên Định đang được nâng cấp, sửa chữa nhưng do khó khăn về nguồn vốn nên đã tạm dừng thực hiện dự án. Do tính chất xung yếu của đoạn đê, UBND tỉnh đã yêu cầu Chi cục Đê điều và PCLB phối hợp với UBND huyện Yên Định xây dựng phương án bảo vệ đê trong mùa mưa bão năm 2014 trong khi chờ nguồn vốn để hoàn thành dự án.

- Đối với kè chống sạt lở khu vực sông Âm, khu vực suối Lưỡi thuộc huyện Lang Chánh: Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT, khu vực sông Âm và suối Lưỡi hiện nay ổn định, không có diễn biến sạt lở; tuy nhiên vẫn có khả năng mất an toàn khi có mưa lũ lớn. Vì vậy, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Lang Chánh có biện pháp đảm bảo an toàn cho nhân dân các khu vực trên trong mùa mưa lũ.

Cử tri đề nghị sớm xây dựng dự án cấp nước sạch cho nhân dân xã Thiệu Tân, huyện Thiệu Hóa, giải quyết tình trạng trên 80% hộ dân không có nước sạch sử dụng vào mùa khô.

Hiện nay, nhân dân xã Thiệu Tân, huyện Thiệu Hóa chưa được dùng nước sạch, nguồn nước sinh hoạt chủ yếu là nước giếng khoan, giếng đào và nước mưa. Vào mùa khô, nguồn nước ngầm cạn kệt xảy ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt, đặc biệt tại 2 thôn ven triền núi của xã. Do đó, việc đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch cho nhân dân xã Thiệu Tân là rất cần thiết. Tuy nhiên, do nguồn vốn còn khó khăn nên chưa có điều kiện đầu tư xây dựng công trình.

UBND tỉnh đang chỉ đạo thực hiện xã hội hóa đầu tư nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước sạch, phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân; trường hợp UBND xã Thiệu Tân huy động được nguồn đóng góp của nhân dân sẽ được xem xét ưu tiên đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch. Trước mắt, UBND tỉnh sẽ xem xét đưa dự án xây dựng công trình cấp nước sạch xã Thiệu Tân vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020 để ưu tiên đầu tư xây dựng trong thời gian tới.

Cử tri huyện Như Thanh đề nghị bổ sung các xã Yên Thọ, Mậu Lâm, Phú Nhuận, huyện Như Thanh được hưởng cơ chế chính sách vùng thâm canh lúa năng suất, chất lượng, hiệu quả cao.

Theo quy định tại Quyết định số 1304/2009/QĐ-UBND ngày 29/4/2014, các xã Yên Thọ, Mậu Lâm, Phú Nhuận,huyện Như Thanh chưa đủ điều kiện đáp ứng các tiêu chí được hưởng cơ chế chính sách vùng thâm canh lúa năng suất, chất lượng, hiệu quả cao.

Cử tri đề nghị nâng mức hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng vùng thâm canh lúa năng suất, chất lượng, hiệu quả cao.

Theo quy định tại Quyết định số 1304/2009/QĐ-UBND ngày 29/4/2014 của UBND tỉnh khi giá vật liệu tăng, giảm trên 20%, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ tham mưu, báo cáo UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh mức hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng vùng thâm canh lúa năng suất, chất lượng, hiệu quả cao. Tuy nhiên, hiện nay giá vật liệu xây dựng cơ bản ổn định và nguồn kinh phí của tỉnh hạn chế nên chưa có cơ sở để xem xét nâng mức hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng vùng thâm canh lúa năng suất, chất lượng, hiệu quả cao.

Cử tri thành phố Thanh Hóa phản ánh các đơn vị thi công lợi dụng việc nạo vét sông Lạch Trường khu vực xã Hoằng Anh và Hoằng Lý để khai thác cát trái phép ảnh hưởng đê điều và khu vực đất sản xuất nông nghiệp của nhân dân.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, trong quá trình thi công nạo vét tuyến sông Lạch Trường, một số cá nhân đã lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý phương tiện nạo vét, dùng thuyền bơm hút cát lòng sông và tập kết trái phép lên mặt bằng của dự án để kinh doanh, gây sạt lở, thu hẹp diện tích đất bãi trồng hoa màu của nhân dân.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu Ban Quản lý dự án giao thông II chỉ đạo các nhà thầu thi công thực hiện việc nạo vét đúng theo phương án đã được phê duyệt; xử lý và kiến nghị xử lý các trường hợp cố tình vi phạm; phối hợp với các cơ quan liên quan khảo sát toàn tuyến sông nạo vét, có kế hoạch gia cố, kè tại các vị trí xung yếu, có thể gây mất an toàn cho nhân dân.

Cử tri đề nghị có biện pháp xử lý tình trạng gây ô nhiễm môi trường của Nhà máy đường Đài Loan trên địa bàn xã Thành Vân, huyện Thạch Thành.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, Công ty TNHH Đường mía Việt Nam – Đài Loan đã có hành vi xả nước và khí thải ra môi trường vượt tiêu chuẩn cho phép, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra và có quyết định xử phạt hành chính, yêu cầu Công ty TNHH Đường mía Việt Nam – Đài Loan khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường như vận chuyển lượng bùn mía còn tồn đọng trong khuôn viên nhà máy; cải tạo, sửa chữa và đầu tư mới một số thiết bị xử lý nước thải; làm mái che chắn các bể xử lý nước thải để giảm mùi hôi, thối phát thải ra môi trường.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Công an tỉnh, UBND huyện Thạch Thành tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường của Công ty TNHH Đường mía Việt Nam – Đài Loan trong thời gian tới.

Cử tri huyện Nông Cống đề nghị chấn chỉnh, xử lý việc xả nước thải của Công ty Giấy Lam Sơn ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước sinh hoạt và sản xuất của nhân dân huyện Nông Cống.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, Công ty CP Giấy Lam Sơn đã có nhiều cố gắng trong việc khắc phục các vi phạm về bảo vệ môi trường; đã đầu tư các công trình xử lý nước, khí thải, quản lý chất thải rắn nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, hiện nay nước thải từ hồ sinh học số 5 vẫn còn rò rỉ ra sông Yên, chưa được kiểm soát triệt để.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu Công ty CP Giấy Lam Sơn khẩn trương khắc phục rò rỉ nước thải từ hồ sinh học số 5; vận hành thường xuyên hệ thống xử lý nước thải và xử lý bụi, khí thải theo đúng quy trình kỹ thuật; tháo dỡ lò hơi cũ không sử dụng. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, thông báo cho người dân biết, giám sát việc đầu tư và khắc phục ô nhiễm môi trường của công ty trong thời gian qua.

 Cử tri đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân thuộc Khu tập thể ép dầu Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa.

Xí nghiệp Ép dầu Hàm Rồng được Ủy ban Hành chính tỉnh phê duyệt địa điểm xây dựng nhà máy vào năm 1975. Khu đất tập thể hiện nay được Xí nghiệp Ép dầu Hàm Rồng tự phân phối cho cán bộ, công nhân viên từ trước năm 1993 và sử dụng cho đến nay mà không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

UBND thành phố Thanh Hóa đã hướng dẫn các hộ dân thuộc Khu tập thể ép dầu Hàm Rồng lập hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thực hiện nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Tuy nhiên, các hộ dân không đồng thuận và từ chối thực hiện nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND thành phố Thanh Hóa tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân thuộc Khu tập thể ép dầu Hàm Rồng thực hiện theo đúng quy định của pháp luật để sớm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân yên tâm sinh sống trên địa bàn.

Cử tri đề nghị thu hồi một số diện tích đất của Công ty Lâm nghiệp để bàn giao cho nhân dân xã Giao An, huyện Lang Chánh sản xuất; giải quyết đất ở cho các thôn hiện nay đang sinh sống trên đất thuộc BQL Rừng cấm Bến En và Công ty Cao su Thanh Hóa quản lý.

Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND các huyện Lang Chánh, Như Xuân, Như Thanh làm rõ thực trạng sử dụng đất tại xã Giao An, huyện Lang Chánh và đất thuộc BQL Rừng cấm Bến En và Công ty Cao su Thanh Hóa quản lý. Kết quả cử tri đề nghị bàn giao đất cho nhân dân sử dụng là đúng nhu cầu thực tế sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và để ở.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND các huyện Lang Chánh, Như Xuân, Như Thanh phối hợp với Công ty Lâm nghiệp Lang Chánh, BQL Rừng cấm Bến En và Công ty Cao su Thanh Hóa tiến hành rà soát, xác định vị trí và diện tích đất có thể giao cho các hộ gia đình, cá nhân sản xuất, đảm bảo thuận lợi cho việc quản lý, sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và để ở; trình UBND tỉnh xem xét, quyết định thu hồi đất và giao cho UBND các xã quản lý theo quy định của pháp luật.

Cử tri huyện Yên Định phản ánh tình trạng thiếu giáo viên văn hóa, thừa giáo viên đặc thù ở cấp tiểu học, trong khi đó thừa giáo viên văn hóa ở cấp trung học cơ sở.

Theo báo cáo của UBND huyện Yên Định, bậc Tiểu học hiện có 598 biên chế, thiếu 117 biên chế; bậc THCS hiện có 712 biên chế, thừa 113 biên chế bao gồm cả giáo viên văn hóa và giáo viên đặc thù. Nguyên nhân dẫn đến thiếu giáo viên ở bậc tiểu học là do số lượng cán bộ, giáo viên về hưu trước tuổi theo Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08/8/2007 của Chính phủ lớn và trong những năm gần đây, các trường không tuyển thêm giáo viên; trong khi đó giáo viên bậc THCS dư thừa là do số học sinh và số lớp giảm mạnh theo từng năm (năm học 2005 – 2006 có 409 lớp, đến năm 2013 – 2014 còn 254 lớp, giảm 155 lớp).

Trước tình trạng trên, UBND huyện đã chủ động bố trí, điều động và thuyên chuyển giáo viên THCS xuống dạy tại các trường tiểu học và biệt phái sang các trung tâm học tập cộng đồng trong huyện. Đồng thời, UBND huyện đã hợp đồng một số giáo viên văn hóa và giáo viên đặc thù cho bậc Tiểu học để đảm bảo đủ số giáo viên đáp ứng nhu cầu giảng dạy tại các trường trong huyện.

Cử tri thành phố Thanh Hóa đề nghị xây dựng trường THPT ở phía Bắc thành phố để tạo điều kiện cho con em học sinh học bậc THPT tại các phường, xã khu vực trên và giảm lưu lượng học sinh tham gia giao thông nội thành.

UBND tỉnh đã giao Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Đề án điều chỉnh quy hoạch mạng lưới các trường mầm non, phổ thông đến năm 2020, trong đó có quy hoạch mạng lưới các trường THPT trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. Sau khi đề án được phê duyệt, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề án thành lập mới trường THPT phía Bắc thành phố để làm cơ sở đầu tư, xây dựng trường.

Cử tri đề nghị sớm triển khai dự án bảo tồn Làng truyền thống tại thôn Lương Ngọc, xã Cẩm Lương.

Dự án bảo tồn Làng truyền thống tại thôn Lương Ngọc, xã Cẩm Lương do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư, đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 24/01/2014 với tổng mức đầu tư là 14,274 tỷ đồng và đã được giao 8,46 tỷ đồng để thực hiện các gói thầu vật thể và phi vật thể.

Tuy nhiên, dự án đang tạm dừng thực hiện do không được bố trí vốn theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn NSNN và Trái phiếu Chính phủ. Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư hoàn thành các hạng mục còn lại của công trình để bàn giao đưa vào sử dụng vào cuối năm 2014.

Về đề nghị lập quy hoạch dự án Khu danh thắng Động Tiên Sơn.

Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng – Thanh Hóa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 396/QĐ-TTg ngày 05/3/2013. Trong đó, khu danh thắng Động Tiên Sơn đã được cho phép cải tạo một số công trình đã xuống cấp; đồng thời, mở rộng thêm một khu dịch vụ quy mô nhỏ cùng các lầu vọng cảnh phía trên núi phục vụ các hoạt động cắm trại, tìm hiểu thiên nhiên.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ giao Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND thành phố Thanh Hóa đề xuất chủ trương đầu tư lập dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy di tích danh thắng Động Tiên Sơn đảm bảo đúng Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng – Thanh Hóa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Về đề nghị đầu tư nâng cấp bệnh viện Nông Cống thành bệnh viện khu vực Tây Nam tỉnh Thanh Hóa.

Theo báo cáo của Sở Y tế, hiện nay các chỉ tiêu về dân số, hệ thống giao thông liên huyện của huyện Nông Cống chưa đáp ứng điều kiện để nâng cấp Bệnh viện Đa khoa huyện Nông Cống thành bệnh viện khu vực. Trước mắt, Sở Y tế sẽ chủ trì, phối hợp với các ngành, UBND huyện Nông Cống xem xét việc nâng cấp Bệnh viện Đa khoa huyện Nông Cống lên bệnh viện hạng II để đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân.

Về đề nghị chi trả chế độ phụ cấp trực, phẫu thuật, chống dịch theo Quyết định số 73/2012QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo quy định tại Quyết định số 73/2012QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, cán bộ, công chức ngành y tế được hưởng các chế độ phụ cấp trực, phẫu thuật, thủ thuật, chống dịch. Năm 2012, do chưa có nguồn kinh phí nên một số cơ sở y tế chưa chi trả chế độ cho cán bộ, viên chức ngành y tế. Năm 2013, được Bộ Tài chính hỗ trợ, UBND tỉnh đã phân bổ kinh phí cho các cơ sở y tế thực hiện chi trả đầy đủ chế độ nêu trên cho cán bộ, viên chức trong đơn vị với tổng kinh phí 54,474 tỷ đồng.

Về đề nghị hỗ trợ kinh phí sửa chữa, xây mới nhà ở cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người tàn tật, người già neo đơn, trẻ em mồ côi cơ nhỡ.

- Về hỗ trợ kinh phí sửa chữa, xây mới nhà ở cho các gia đình chính sách: Theo báo cáo của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, năm 2013, tỉnh đã triển khai xây mới nhà ở cho 773 hộ và sửa chữa nhà ở cho 331 hộ gia đình với tổng kinh phí hỗ trợ của Trung ương là 19,8 tỷ đồng. Năm 2014, tỉnh Thanh Hóa đề nghị Trung ương hỗ trợ 612,16 tỷ đồng bao gồm 21,92 tỷ đồng kinh phí còn thiếu năm 2013. Ngoài ra, nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ gia đình chính sách trong các năm 2013, 2014 là 31,598 tỷ đồng. Hiện nay, tỉnh đang chờ chủ trương của Thủ tướng Chính phủ để triển khai thực hiện cho năm 2014.

- Về hỗ trợ kinh phí sửa chữa, xây mới nhà ở cho hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người tàn tật, người già neo đơn, trẻ em mồ côi cơ nhỡ: Thực hiện Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, đến năm 2013 tỉnh đã triển khai hỗ trợ 32.490 hộ với tổng kinh phí trên 250 tỷ đồng. Đối với các hộ nghèo do thiên tai, người già neo đơn, trẻ em mồ côi cơ nhỡ, UBND tỉnh đã chỉ đạo chính quyền các cấp đẩy mạnh công tác xã hội hóa, kêu gọi các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí sửa chữa, xây mới nhà ở cho các đối tượng trên.

Về đề nghị nâng mức phụ cấp cho cán bộ bán chuyên trách cấp xã, bí thư, trưởng bản, công an viên, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn bản, khối phố; xem xét có chế độ BHXH, BHYT đối với lực lượng công an xã.

- Quyết định số 619/2010/QĐ-UBND ngày 11/02/2010 của UBND tỉnh quy định về chức danh, số lượng, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Theo đó, những người hoạt động không chuyên trách cấp xã được hưởng mức phụ cấp thấp nhất là 0,6, cao nhất là 1,0 theo tháng lương tối thiểu chung; những người hoạt động không chuyên trách ở cấp thôn, bản, phố được hưởng mức phụ cấp thấp nhất là 0,6, cao nhất là 0,9 theo tháng lương tối thiểu chung. Ngoài ra, những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và cấp thôn, bản, phố được hưởng 3% bảo hiểm y tế để chi trả hàng tháng.

Ngày 08/4/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2013/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. UBND tỉnh đã giao Sở Nội vụ xây dựng Phương án điều chỉnh mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách và hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội ở cấp xã, thôn, bản, phố. Sau khi Sở Nội vụ trình phương án, UBND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết để triển khai trên địa bàn tỉnh.

- Về chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với lực lượng công an xã: Hiện nay, chỉ có Trưởng Công an xã là công chức xã thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc theo quy định của pháp luật. Trong phương án điều chỉnh mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách nêu trên, Sở Nội vụ đề xuất hỗ trợ 3% bảo hiểm y tế trong phụ cấp hàng tháng cho Phó Trưởng Công an xã và Công an viên và sẽ trình cấp có thẩm quyền xem xét trong thời gian tới.

Về đề nghị điều chỉnh lại ranh giới 364 do sai lệch bản đồ giữa xã Giao An và xã Mỹ Tân, huyện Ngọc Lặc.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, xã Giao An, huyện Lang Chánh và xã Mỹ Tân, huyện Ngọc Lặc có 3,24km ranh giới chưa thống nhất giữa bản đồ địa giới hành chính thành lập theo Chỉ thị số 364-CT ngày 06/11/1991 của Hội đồng Bộ trưởng và tình hình thực tế quản lý hiện nay.

UBND tỉnh đã giao Sở Nội vụ hướng dẫn UBND huyện Lang Chánh và UBND huyện Ngọc Lặc xây dựng phương án điều chỉnh bản đồ địa giới hành chính giữa xã Giao An, huyện Lang Chánh và xã Mỹ Tân, huyện Ngọc Lặc. Theo đó, UBND huyện Lang Chánh và UBND huyện Ngọc Lặc phải tổ chức khảo sát thực địa, hiệp thương thống nhất phương án giải quyết; nếu không thống nhất thì mỗi địa phương lập báo cáo đề xuất rõ quan điểm giải quyết kèm theo thuyết minh mô tả và sơ đồ tuyến địa giới hành chính theo quan điểm của địa phương mình, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Về đề nghị tăng thêm 01 biên chế y tế học đường và 01 kế toán cho các trường tiểu học, THCS.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, hiện nay toàn tỉnh có 715 trường tiểu học và 649 trường THCS. Nếu thực hiện tăng thêm 01 biên chế y tế học đường và 01 kế toán cho các trường tiểu học, THCS thì số biên chế phải bổ sung là trên 2.700 biên chế. Trong điều kiện kinh tế khó khăn hiện nay, ngân sách nhà nước sẽ khó đảm bảo cho số lượng biên chế tăng thêm nêu trên; mặt khác, trên 1.500 biên chế giáo viên THCS còn dôi dư đang thực hiện điều chuyển, sắp xếp theo Quyết định số 3678/2011/QĐ-UBND ngày 08/11/2011 của UBND tỉnh. Vì vậy, đề nghị của cử tri tăng thêm 01 biên chế y tế học đường và 01 kế toán cho các trường tiểu học, THCS hiện nay là chưa có cơ sở để giải quyết. Để đảm bảo công tác y tế học đường ở các trường trên, UBND các huyện cần chỉ đạo các trường phối hợp tốt với các trạm y tế xã trong việc chăm sóc sức khỏe cho các cháu học sinh trường tiểu học và THCS.

Về đề nghị bàn giao việc quản lý dân cư Khu chung cư thu nhập thấp về phường Phú Sơn để UBND phường thực hiện chức năng quản lý hành chính trên địa bàn.

Khu chung cư thu nhập thấp phường Phú Sơn hiện nay có 571 hộ, 1.716 nhân khẩu trên tổng diện tích 1,5ha.

Tại Công văn số 5852/UBND-THKH ngày 08/7/2014, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Sở Nội vụ chủ trì, hướng dẫn UBND thành phố Thanh Hóa hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục thành lập phố mới tại Khu chung cư thu nhập thấp Phú Sơn. Hiện nay, UBND thành phố Thanh Hóa đang hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục để gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định.

Cử tri huyện Lang Chánh đề nghị nâng mức thăm hỏi, chúc mừng cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Hiện nay, Nhà nước đang thực hiện một số chính sách nhằm động viên và phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng như thăm hỏi tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán, Tết của các dân tộc thiểu số; thăm hỏi, hỗ trợ vật chất khi người có uy tín ốm đau; thăm hỏi hộ gia đình người có uy tín gặp khó khăn do hậu quả thiên tai; bố, mẹ, vợ, chồng, con, bản thân người có uy tín qua đời được cấp ủy, chính quyền các cấp đến thăm viếng, động viên, hỗ trợ vật chất và nhiều chính sách hỗ trợ khác.

Tuy nhiên, hiện nay mức thăm hỏi động viên theo các chính sách trên còn thấp. UBND tỉnh đã giao Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các huyện có đồng bào dân tộc thiểu số rà soát hiệu quả các chính sách dân tộc, trong đó có chính sách đối với người có uy tín để đề nghị của Trung ương nghiên cứu, điều chỉnh nâng mức thăm hỏi, chúc mừng. Hiện nay, các Bộ, ngành liên quan đang nghiên cứu, tham mưu cho Chính phủ xem xét, quyết định.

Về đề nghị đầu tư đường xung quanh khu chung cư thu nhập thấp phường Phú Sơn.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, việc hư hỏng các tuyến đường xung quanh khu chung cư thu nhập thấp phường Phú Sơn là do quá trình vận chuyển vật liệu quá tải phục vụ thi công các tòa nhà chung cư do Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD4 làm chủ đầu tư. Sở Xây dựng và UBND thành phố Thanh Hóa đã thống nhất việc sửa chữa, cải tạo các tuyến đường nêu trên sẽ do UBND thành phố chịu trách nhiệm, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2014.

Về đề nghị đầu tư cơ sở hạ tầng xã Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn và sớm hoàn thiện đường điện, nước sinh hoạt khu tái định cư để nhân dân ổn định cuộc sống.

Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu dân cư tái định cư tại thôn Hồng Thắng, xã Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn được Chủ tịch UBND thị xã phê duyệt tại Quyết định số 2625/QĐ-UBND ngày 12/12/2011. Ngày 19/5/2012, dự án đã được khởi công xây dựng, tiến độ dự kiến sẽ bàn giao dự án đưa vào sử dụng vào ngày 19/5/2014. Tuy nhiên, dự án phải điều chỉnh do không phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng thị xã Sầm Sơn đến năm 2025, tầm nhìn 2035; vì vậy, dự án phải tạm dừng thi công 10 tháng để điều chỉnh quy hoạch.

Ngày 13/8/2014, Chủ tịch UBND thị xã Sầm Sơn đã ban hành Quyết định số 1683/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh dự án; đến nay, nhà thầu đã tổ chức thi công bình thường và dự kiến sẽ bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 6 năm 2015.

BBT


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
123 người đã bình chọn
Thống kê: 1.652.125
Online: 27