Ngày 04/7/2014, ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh đã tiến hành phiên chất vấn UBND tỉnh, giám đốc một số sở, ngành; miễn nhiệm và bầu một số nhân sự các Ban HĐND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh; nghe Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tiếp thu, giải trình, làm rõ thêm một số vấn đề đại biểu HĐND tỉnh và cử tri quan tâm. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Mai Văn Ninh chủ trì phiên chất vấn và đọc diễn văn bế mạc kỳ họp.

 

 KH103_7_20141tu.jpg

Tiếp tục Chương trình kỳ họp sáng nay, ngày 04 tháng 7 năm 2014, HĐND tiến hành chất vấn UBND tỉnh về một số dự án, công trình trên địa bàn thành phố Thanh Hóa tiến độ thực hiện rất chậm, gây bức xúc trong nhân dân; chất vấn Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc chậm phát hiện và xử lý các cơ sở, doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường và chất vấn Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh về tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp, cơ quan hành chính sự nghiệp.

 

Tại báo cáo giải trình cũng như phần trả lời trực tiếp các nội dung chất vấn của đại diện UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tập trung phân tích nguyên nhân, thẳng thắn nhận trách nhiệm về những hạn chế, yếu kém trong công tác điều hành, công tác quản lý nhà nước về các lĩnh vực được phân công, đồng thời đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

 

Phát biểu về những nội dung các đại biểu HĐND tỉnh chất vấn, đồng chí Mai Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nêu rõ: Các ý kiến chất vấn dựa trên thực tế ở mỗi địa phương và hoàn toàn có cơ sở. Đề nghị UBND tỉnh, các ban, ngành liên quan nghiêm túc tiếp thu. Trên thực tế, thời gian qua, tỉnh ta đã triển khai tương đối có hiệu quả các chương trình, mục tiêu, tuy nhiên trong quá trình triển khai còn có những hạn chế, vướng mắc như các đại biểu HĐND và cử tri kiến nghị. Vấn đề này có cả yếu tố khách quan và chủ quan. Đề nghị UBND tỉnh, các ngành chức năng tiếp thu, chấn chỉnh và có biện pháp xử nghiêm đối với những trường hợp sai phạm.

 

Thay mặt Thường trực UBND tỉnh, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phân tích, làm rõ hơn về những kết quả nổi bật mà tỉnh ta đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2014 trên lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời phân tích sâu hơn những điều kiện tác động đến quá trình tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết HĐND tỉnh đề ra. Với tinh thần thẳng thắn, cầu thị, không né tránh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ những yếu kém về quản lý nhà nước và điều hành của hệ thống chính quyền các cấp trong tỉnh. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã thẳng thắn tiếp thu, nhận trách nhiệm trước HĐND tỉnh về những yếu kém cũng như các nội dung góp ý tại hội trường để tìm biện pháp khắc phục, nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

 

 Cũng tại kỳ họp này HĐND tỉnh đã biểu quyết, thống nhất cho ông Lê Tiến Lam thôi giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh do thuyên chuyển công tác; ông Nguyễn Ngọc Liệu, thôi giữ chức vụ Phó Ban Pháp chế HĐND tỉnh; bà Lê Thị Ích, thôi giữ chức vụ Trưởng đoàn Thư ký kỳ họp do nghỉ hưu; ông Đặng Trọng Quân, thôi giữ chức Uỷ viên UBND tỉnh do chuyển công tác; bầu các ông Đỗ Thanh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh; Phan Thanh Thuận, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đông Sơn giữ chức Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Lê Văn Dũng, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn thư ký kỳ họp; Vũ Xuân Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giữ chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016. Việc bầu cử được tiến hành dân chủ, đúng trình tự, thủ tục và nguyên tắc theo qui định của pháp luật, với số phiếu bầu tập trung và đạt tỷ lệ cao.          

 

 Trên cơ sở xem xét các tờ trình của UBND tỉnh, HĐND tỉnh đã thông qua 8 nghị quyết quan trọng, đó là:

 

- Nghị quyết V phê chuẩn việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và chấp thuận các dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2014.

 

- Nghị quyết thông qua Đề án công nhận xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia là Đô thị loại V.

 

- Nghị quyết thông qua Đề án công nhận xã Quảng Lợi, huyện Quảng Xương là Đô thị loại V.

 

- Nghị quyết thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Quảng Xương để mở rộng địa giới hành chính thị xã Sầm Sơn.

 

- Nghị quyết thông qua Đề án sáp nhập xã Minh Thọ và điều chỉnh địa giới hành chính các xã Vạn Hòa, Vạn Thiện để mở rộng địa giới hành chính thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống.

 

- Nghị quyết thông qua Đề án sáp nhập xã Đông Xuân và điều chỉnh địa giới hành chính xã Đông Tiến, xã Đông Anh để mở rộng thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn.

 

- Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 20/7/2000 của HĐND tỉnh về chính sách ưu đãi đối với giáo viên công tác tại vùng cao.

 

- Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 143/2009/NQ-HĐND ngày 16/12/2009 của HĐND tỉnh về chủ trương ban hành chính sách thu hút người có trình độ đại học trở lên về công tác tại xã, phường, thị trấn và chính sách hỗ trợ giải quyết đối với công chức cấp xã chưa đạt chuẩn.

 

Sau 3 ngày làm việc, Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVI đã thành công tốt đẹp.

Lê Như Tú

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
116 người đã bình chọn
Thống kê: 1.509.290
Online: 41