CHUTICH31122014.jpg

                  ​Kính thưa các đồng chí Lãnh đạo Tỉnh,

 

 Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh và các vị đại biểu tham dự Kỳ họp,

 

 Kính thưa toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh,

 

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, dân chủ, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVI đã hoàn thành toàn bộ chương trình đã đề ra.

 

HĐND tỉnh đã xem xét các báo cáo của UBND tỉnh và các ngành chức năng về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015; thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh về ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp; báo cáo của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội  khóa XIII; báo cáo hoạt động của HĐND, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh; các tờ trình của UBND tỉnh và các báo cáo kết quả giám sát, thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh.

 

Trên cơ sở phân tích, đánh giá những thuận lợi, khó khăn và các kết quả đạt được; HĐND tỉnh thống nhất nhận định:

 

Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2014, tỉnh ta có một số thuận lợi, đó là: những thời cơ, vận hội mới sau khởi công Dự án Lọc hoá dầu Nghi Sơn, đưa Cảng hàng không Thọ Xuân vào hoạt động với đường bay Thanh Hóa - Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều dự án lớn đã và đang triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, tạo ra thế và lực mới cho tỉnh ta phát triển. Song, năm 2014 cũng gặp không ít khó khăn, như: tình hình thế giới diễn biến phức tạp, kinh tế phục hồi chậm, xung đột chính trị, lãnh thổ xảy ra ở nhiều nơi; ở trong nước, sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp, thị trường bất động sản chưa phục hồi. Trước tình hình đó, được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của Trung ương, sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là của nhân dân các dân tộc trong tỉnh nên năm 2014, tỉnh ta đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Đây là lần đầu tiên trong 10 năm gần đây, toàn bộ các chỉ tiêu đều vượt và hoàn thành kế hoạch. Trong đó, nổi bật là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11,6%, vượt mục tiêu kế hoạch đề ra và cao hơn so với nhiều năm trước. Sản xuất nông nghiệp giành thắng lợi lớn, năng suất lúa và sản lượng lương thực đạt cao nhất từ trước đến nay. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện đáng kể, phản ánh qua các chỉ số đánh giá năng lực lãnh, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp đều có bước tăng cao và nằm trong Tốp 10 tỉnh dẫn đầu cả nước, như: Chỉ số hội nhập kinh tế quốc tế: Xếp thứ 6, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh: Xếp thứ 8, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh: Xếp thứ 9 cả nước. Thu ngân sách Nhà nước ước đạt 7.526 tỷ đồng, vượt 34,4% dự toán và tăng 16,7% so với cùng kỳ. Nhiều dự án lớn, có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh được khởi công xây dựng; kết quả thi đại học, thể thao thành tích cao đạt nhiều thành tích vượt bậc so với năm trước và duy trì vị trí tốp đầu trong cả nước; đặc biệt năm 2014 là năm đầu tiên Đội bóng đá Thanh Hóa đạt huy chương Đồng tại giải vô địch Quốc gia và Đoàn thể thao Thanh Hóa đứng thứ 4 cả nước tại Đại hội TDTT toàn quốc. Mặc dù có nhiều yếu tố tác động xấu, nhưng quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội vẫn được giữ vững, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội.

 

HĐND tỉnh đánh giá cao và hoan nghênh sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp; sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. HĐND tỉnh ghi nhận những nỗ lực của UBND tỉnh và chính quyền các cấp trong công tác quản lý, điều hành, triển khai sớm, đồng bộ và chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt các nhiệm vụ, giải pháp mà HĐND tỉnh đã quyết nghị từ đầu năm. Đây là những nhân tố quan trọng góp phần để đạt được kết quả to lớn, toàn diện trong năm 2014.

 

Mặc dù ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được nêu trên; HĐND tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận: Tình hình năm 2014 còn bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém, đó là: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm; năng suất lao động thấp; một số lĩnh vực sản xuất kinh doanh còn khó khăn; môi trường đầu tư kinh doanh tuy đã được cải thiện nhưng chưa thật sự thông thoáng, hấp dẫn các nhà đầu tư; tiến độ nhiều dự án còn chậm; nợ đọng xây dựng cơ bản, nợ đọng tiền sử dụng đất còn cao; ô nhiễm môi trường ở một số nơi khắc phục chậm; một số vấn đề xã hội bức xúc chưa được giải quyết dứt điểm; khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp còn diễn ra; tình hình tội phạm; các tai, tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp;...

 

Trong những hạn chế, yếu kém nêu trên, có hạn chế, yếu kém đã kéo dài trong nhiều năm do sự tác động chủ yếu bởi yếu tố khách quan; có hạn chế, yếu kém mới phát sinh do sự tác động của cả yếu tố khách quan và chủ quan. HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành cần phải có những giải pháp khả thi để khắc phục một cách có hiệu quả các hạn chế, yếu kém trên.

 

Kính thưa các vị đại biểu,

 

Năm 2015 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2011 - 2015, tạo tiền đề, nền tảng vững chắc để tiếp tục thực hiện kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020; là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Trên cơ sở phân tích, đánh giá một cách khách quan, toàn diện những thời cơ, thuận lợi và cả những khó khăn, thách thức, HĐND tỉnh đã thống nhất quyết nghị mục tiêu tổng quát của năm 2015 là: Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tranh thủ thời cơ và sức lan tỏa của các dự án lớn, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế; phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 11,7% trở lên. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá - xã hội; bảo vệ môi trường; nâng cao hiệu quả công tác giải quyết việc làm; bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc; giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

 

HĐND tỉnh cũng thống nhất cao với 16 chỉ tiêu chủ yếu và 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nêu trong báo cáo trình kỳ họp và những ý kiến, những quyết tâm của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã thay mặt UBND tỉnh phát biểu tại Kỳ họp này; đồng thời xin nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

 

Một là: Tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng, cấp huyện, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu cho phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020, định hướng 2030 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Rà soát, đánh giá lại toàn bộ hệ thống cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội mà tỉnh đã ban hành có hiệu lực đến hết năm 2015; thực hiện điều chỉnh, bổ sung, xây dựng cơ chế chính sách mới theo hướng giảm số lượng cơ chế, chính sách; tăng định mức hỗ trợ để thực sự tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh ta.

 

Hai là: Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, trọng tâm là cải cách hành chính; tập trung rà soát, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chínhtăng tính công khai, minh bạch. Tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết 02 của Tỉnh ủy; đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành theo hướng cụ thể, sâu sát; tăng cường phối kết hợp giữa các cấp, các ngành; nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các địa phương, đơn vị. Tăng nguồn vốn đầu tư cho kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng Khu kinh tế Nghi Sơn, các khu công nghiệp; đổi mới hình thức xúc tiến đầu tư, kết hợp xúc tiến đầu tư với giới thiệu, quảng bá hình ảnh con người và quê hương xứ Thanh đến bạn bè trong nước và quốc tế. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường theo định hướng tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

 

Ba là: Tập trung huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, trong đó cần tranh thủ tốt các nguồn vốn từ Trung ương, vốn Trái phiếu Chính phủ, vốn ODA, huy động có hiệu quả vốn của các doanh nghiệp và vốn trong nhân dân. Tăng cường rà soát, quản lý nguồn thu ngân sách nhà nước, đề ra các giải pháp tích cực trong công tác tổ chức thu đối với những nguồn thu hiện có; khai thác tốt các nguồn thu mới phát sinh; thực hiện tốt công tác chống thất thu, giảm nợ đọng thuế. Thực hiện điều hành ngân sách hiệu quả, bảo đảm tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chi theo dự toán được giao.

 

Bốn là: Tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các dự án của các chủ đầu tư, nhất là các dự án trọng điểm của tỉnh, của huyện; yêu cầu các chủ đầu tư phải có cam kết và thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình và môi trường; xử lý nghiêm các chủ đầu tư thực hiện không đúng cam kết, kiên quyết thu hồi các dự án triển khai chậm hoặc vi phạm các qui định của pháp luật và vi phạm các cam kết.

 

Năm là: Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; trong đó tập trung chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức thành công năm Du lịch Quốc gia 2015 được tổ chức tại Thanh Hóa; xây dựng và triển khai Đề án tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lòng tự hào của quê hương Thanh Hoá để nâng cao hình ảnh, vị thế của người Thanh Hoá trong mắt bạn bè trong nước và quốc tế. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm trong nông thôn, bảo đảm cung cấp đủ nguồn nhân lực có trình độ cao phục vụ cho các khu công nghiệp lớn của tỉnh; giải quyết tốt các chính sách an sinh xã hội và chính sách cho người có công.

 

Và sáu là: Tiếp tục giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; bảo vệ tốt cho Đại hội Đảng các cấp và cho các hoạt động của năm Du lịch Quốc gia được tổ chức thành công; tăng cường mọi biện pháp để ngăn chặn và triệt phá các băng nhóm tội phạm nguy hiểm; củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân, kiên quyết không để xảy ra bị động, bất ngờ trước mọi tình huống. Tập trung xử lý, giải quyết triệt để đơn thư khiếu nại tố cáo còn tồn đọng, giải quyết tốt các vấn đề bức xúc trong nhân dân có nguy cơ gây mất ổn định trên địa bàn, ảnh hưởng không tốt đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

Kính thưa các vị đại biểu,

 

Một nội dung rất quan trọng tại kỳ họp này, đó là: Lần thứ hai trong nhiệm kỳ, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã thay mặt cử tri và nhân dân trong tỉnh thực hiện quyền giám sát của HĐND tỉnh thông qua việc lấy phiếu tín nhiệm đối với 13 vị giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Với ý thức trách nhiệm cao và sự chuẩn bị nghiêm túc, đúng quy trình, thủ tục theo chỉ đạo, quán triệt, hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội; việc lấy phiếu tín nhiệm đã được tiến hành một cách thận trọng, khách quan, công tâm, nghiêm túc, dân chủ và công bố công khai kết quả đến cử tri, nhân dân trong tỉnh. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm của HĐND tỉnh đã phản ánh kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người được lấy phiếu tín nhiệm. Qua việc lấy phiếu tín nhiệm lần này, mong rằng các vị được HĐND tỉnh bầu hãy tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế của mình; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tín nhiệm của cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

 

Cũng tại kỳ họp này, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, HĐND tỉnh đã biểu quyết, thống nhất để ông Mai Văn Ninh thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh do chuyển công tác và bầu ông Trịnh Văn Chiến - Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh; bầu ông Nguyễn Đình Xứng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh; bầu ông Phạm Thanh Sơn giữ chức Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016. Việc bầu cử được tiến hành dân chủ, đúng trình tự, thủ tục và nguyên tắc theo quy định hiện hành, với số phiếu bầu tập trung và đạt tỷ lệ cao. HĐND mong các vị vừa trúng cử các chức danh do HĐND tỉnh bầu, hãy phát huy cao độ năng lực và tinh thần trách nhiệm của mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với sự tín nhiệm của đại biểu HĐND và cử tri trong tỉnh.

 

Kính thưa các vị đại biểu,

 

Cùng với các nội dung quan trọng nêu trên, qua xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết và các báo cáo thẩm tra, HĐND tỉnh đã thông qua nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và 16 nghị quyết quan trọng khác.

 

Sau kỳ họp này, HĐND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành sớm có kế hoạch triển khai, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả và bảo đảm các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua sớm đi vào cuộc sống; Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh.

 

Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Thanh Hoá khóa XVI đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi xin cảm ơn các vị khách quý, các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã tham dự, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào nội dung kỳ họp. Xin trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của các cơ quan Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ của UBND tỉnh, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh; Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương UBND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, các cơ quan có liên quan đã tập trung cao độ, chuẩn bị chu đáo, kịp thời, có chất lượng các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Xin hoan nghênh và cảm ơn sự quan tâm theo dõi cùng những ý kiến đóng góp tâm huyết của cử tri và nhân dân trong tỉnh. Cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã đến dự và đưa tin kịp thời về kỳ họp.

 

Chỉ còn thời gian rất ngắn nữa là bước sang năm mới 2015 và chuẩn bị đón Xuân Ất Mùi, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi xin gửi đến các vị khách quý, các vị đại biểu cùng toàn thể cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; đồng bào Thanh Hóa đang sinh sống, lao động, học tập, công tác ở nước ngoài, tỉnh ngoài; người tỉnh ngoài, nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Thanh Hoá lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc; năm mới, giành nhiều thắng lợi mới.

 

Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khoá XVI.

 

 Xin trân trọng cảm ơn!

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
60 người đã bình chọn
Thống kê: 345.283
Online: 110