DCTHIN_31122014.JPG

​           - Kính thưa đồng chí Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh!

- Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND tỉnh!

- Kính thưa các đại biểu tham dự kỳ họp!

- Kính thưa cử tri và nhân dân trong tỉnh!

Thực hiện Luật Tổ chức HĐND và UBND; hôm nay, HĐND tỉnh khóa XVI long trọng tổ chức kỳ họp thứ 12. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, UBND; các vị trong Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, các vị khách quí tham dự kỳ họp. Xin gửi tới các đại biểu lời chúc mừng tốt đẹp nhất; chúc các đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

 Kính thưa các quí vị đại biểu!

Năm 2014, tình hình kinh tế thế giới đang trên đà phục hồi nhưng còn chậm; an ninh chính trị, xung đột vũ trang, dịch bệnh ở một số nơi diễn biến phức tạp; tranh chấp trên biển đông ngày càng gia tăng đã tác động tiêu cực đến tư tưởng, việc làm, sản xuất, kinh doanh, an ninh trật tự và đời sống nhân dân; ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình thực hiện các nhiệm vụ năm 2014 của tỉnh. Song, được sự quan tâm của Trung ương; sự đoàn kết, thống nhất lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; công tác quản lý nhà nước của các cấp chính quyền chặt chẽ, chỉ đạo điều hành quyết liệt, cụ thể, sâu sát và có hiệu quả; sự đổi mới phương pháp hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân; với quyết tâm vượt khó của các doanh nghiệp và của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội năm 2014 của tỉnh ta vẫn giữ được ổn định và có bước phát triển khá;

Đây là năm đầu tiên tỉnh ta đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các mục tiêu mà Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11,6%; thu ngân sách nhà nước và huy động vốn đầu tư phát triển đều vượt cao so với kế hoạch, đặc biệt vốn đầu tư từ nước ngoài tăng gấp 4 lần so với năm 2013. Sản xuất nông nghiệp được mùa lớn, năng xuất lúa và lương thực đạt cao nhất từ trước đến nay; chương trình xây dựng nông thôn mới có nhiều tiến bộ; lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ đạt tốc độ tăng trưởng khá; nhiều dự án lớn đã được khởi công xây dựng. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm chỉ đạo và có bước chuyển biến tiến bộ; an sinh xã hội và các chính sách giảm nghèo được quan tâm triển khai đồng bộ; tình hình chính trị tiếp tục được ổn định; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; một số vấn đề xã hội bức xúc từng bước được giải quyết; công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm chống lãng phí được quan tâm. Công tác đối ngoại tiếp tục được mở rộng, vị thế của tỉnh ta được nâng lên;

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh ta vẫn còn một số hạn chế như: thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào khu vực nông nghiệp, nông thôn còn ít, thu nhập của người nông dân còn thấp, đời sống của một bộ phận nhân dân còn khó khăn; các doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động còn nhiều, việc mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm còn gặp khó khăn; tiến độ thực hiện một số dự án sản xuất công nghiệp còn chậm, sản phẩm mới chưa nhiều; công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoán sản còn những hạn chế, bất cập; ô nhiễm môi trường trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các trang trại tập trung còn phổ biến; tình hình tội phạm và các tai tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp. Đây là một trong những vấn đề mà tại kỳ họp này, HĐND tỉnh cần phân tích, xem xét kỹ và tìm giải pháp để khắc phục. Đồng thời cần tập trung thảo luận, đề ra các giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ năm 2015, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; là cơ sở quan trọng để xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội 05 năm (2016 -2020) góp phần thực hiện thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Kính thưa các quí vị đại biểu!

Theo chương trình đã được HĐND tỉnh thông qua tại phiên họp trù bị, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận các nội dung sau đây:

Một là, thực hiện quyền giám sát tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ xem xét báo cáo công tác năm 2014 của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, TAND, VKSND; các báo cáo của UBND tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2014 và một số báo cáo quan trọng khác; nghe Thông báo của UBMTTQ tỉnh, báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh và báo cáo kết quả kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa;

Hai là, xem xét, quyết định về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng của kỳ họp này, đòi hỏi mỗi đại biểu HĐND tỉnh cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, bầu chọn những người có đủ Đức và Trí tuệ để lãnh đạo tỉnh ta hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2010 - 2015 và những năm tiếp theo;

Ba là, Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Đây là lần thứ hai trong nhiệm kỳ này, HĐND tỉnh thay mặt cử tri trong tỉnh thực hiện việc đánh giá tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo chủ chốt trong bộ máy nhà nước của địa phương. Với mục đích nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND; giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động; làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ. Do vậy, việc xem xét, đánh giá mức độ tín nhiệm của các chức danh phải được tiến hành thận trọng, công tâm, khách quan; phải căn cứ năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cá nhân của từng cán bộ đang đảm nhận chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Bốn là, HĐND xem xét, quyết định và thông qua nghị quyết của kỳ họp về tình hình kinh tế - xã hội năm 2015; Nghị quyết miễn nhiệm một số chức danh do HĐND tỉnh bầu; Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu các chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; Nghị quyết về xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức danh do HĐND tỉnh bầu và một số nghị quyết quan trọng khác.

Kính thưa các đại biểu!

Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh là kỳ họp cuối năm diễn ra trong 2 ngày với nhiều nội dung quan trọng và khối lượng công việc lớn. Thường trực HĐND tỉnh trân trọng đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu tham dự kỳ họp cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, thể hiện rõ chính kiến khi thảo luận và quyết định những nội dung được trình tại kỳ họp, góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp, đáp ứng kỳ vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

           Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVI.

Kính chúc các quí vị đại biểu, cử tri và nhân dân trong tỉnh mạnh khỏe, hạnh phúc và giành nhiều thắng lợi!

Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
84 người đã bình chọn
Thống kê: 782.794
Online: 47