MVN_02_06_2014_KM1.jpg

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội!

Kính thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh và các vị khách mời tham dự kỳ họp!

Kính thưa cử tri và nhân dân trong tỉnh!

          Hôm nay, HĐND tỉnh Thanh Hóa khoá 16 trọng thể khai mạc Kỳ họp thứ 10. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND tỉnh và các vị khách mời đã về dự đông đủ. Xin chúc các vị đại biểu cùng toàn thể cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Kỳ họp thành công tốt đẹp!

Kính thưa các vị đại biểu!

Bước vào thực hiện kế hoạch năm 2014 trong điều kiện nền kinh tế còn nhiều khó khăn, thách thức; dư nợ tín dụng tăng trưởng chậm, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn còn khó khăn, sức mua của nền kinh tế chưa có nhiều cải thiện. Trong bố cảnh đó, được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương, các cấp, các ngành, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã tranh thủ thuận lợi, khắc phục khó khăn, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nên kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá, nhiều chỉ tiêu đạt khá so với cùng kỳ và kế hoạch; các hoạt động văn hoá - xã hội được tập trung chỉ đạo và có nhiều chuyển biến; an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Nổi bật là:

Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 9,6%, là mức tăng cao nhất so với cùng kỳ 3 năm gần đây. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng trưởng khá cao; vụ chiêm xuân được mùa, năng suất, sản lượng lúa tăng cao nhất từ trước đến nay; xây dựng nông thôn mới được coi trọng theo hướng phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho nông dân. Công nghiệp mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng khá, giá trị sản xuất tăng 12,1% so với cùng kỳ. Hoạt động của doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển biến tốt hơn. Các ngành dịch vụ vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng, doanh thu ngành dịch vụ và bán lẻ hàng hóa tăng 19,2% so với cùng kỳ. Công tác vận động, xúc tiến đầu tư và hoạt động đối ngoại có nhiều tiến bộ. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến mới; các vấn đề bức xúc được tập trung chỉ đạo giải quyết; phúc lợi xã hội và an sinh xã hội được bảo đảm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 11,62%. Mặc dù tình hình quốc tế, trong nước, đặc biệt là tình hình Biển Đông đang diễn biến phức tạp, song an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ta tiếp tục được giữ vững, quốc phòng được củng cố. Chính quyền các cấp tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, điều hành; chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao chất lượng tham mưu, giải quyết công việc.

           Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế tồn tại, đó là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa đạt kế hoạch năm (đạt 9,6% so với kế hoạch 11,5%), chất lượng tăng trưởng chưa có nhiều chuyển biến. Sản xuất nông nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là chăn nuôi và khai thác thuỷ sản. Sản xuất công nghiệp, dịch vụ thương mại tuy tăng khá so với cùng kỳ nhưng chưa đạt kế hoạch. Tăng trưởng tín dụng đạt thấp (4,2%); nhiều doanh nghiệp còn gặp khó khăn, số doanh nghiệp thua lỗ gia tăng so với cùng kỳ. Nhiều chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã được ban hành, nhưng việc tổ chức thực hiện thiếu tích cực, chậm đi vào cuộc sống. Tiến độ thực hiện của một số dự án đầu tư từ vốn ngân sách Nhà nước, trái phiếu Chính phủ chậm; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng ở một số địa phương triển khai thực hiện thiếu quyết liệt. Chất lượng giáo dục mũi nhọn chững lại; tình hình nợ đọng bảo hiểm xã hội bắt buộc tại nhiều doanh nghiệp và một số cơ quan nhà nước gia tăng; quản lý thuốc tân dược, vật tư nông nghiệp vẫn còn nhiều yếu kém; ô nhiễm môi trường ở nhiều nơi nhưng phát hiện chậm, xử lý chưa nghiêm; tình trạng khai thác, tập kết, vận chuyển gỗ lậu, tài nguyên, khoáng sản trái phép làm hư hỏng đê điều, đường giao thông còn diễn ra gây bức xúc trong nhân dân. Trật tự an toàn xã hội chưa thật sự bảo đảm; tội phạm giết người, trộm cắp gia tăng; tai nạn giao thông, ma tuý, cờ bạc còn diễn biến phức tạp. Quản lý, điều hành của chính quyền một số địa phương thiếu quyết liệt, chưa linh hoạt, sáng tạo; trách nhiệm trong việc phối hợp giải quyết công việc liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành chưa cao, tính độc lập trong giải quyết công việc theo thầm quyền còn hạn chế.

Kính thưa các vị đại biểu!

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tập trung xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng sau đây:

Một là, nghe và nghiên cứu các Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thu chi ngân sách; đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2014; Báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh về kết quả công tác xét xử và thi hành án hình sự; Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về tình hình tội phạm và kết quả công tác kiểm sát; Báo cáo thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; Thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh về việc Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền và ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 10. HĐND tỉnh sẽ tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những mặt còn hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và biện pháp khắc phục, nhằm phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh năm 2014. HĐND tỉnh sẽ nghe Đoàn đại biểu Quối hội tỉnh báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện các kiến nghị giám sát của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh và kết quả kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 13.

Hai là, HĐND tỉnh sẽ xem xét các Tờ trình của UBND tỉnh, gồm: Tờ trình về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và chấp thuận các dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá năm 2014. Tờ trình đề nghị thông qua Đề án công nhận xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia, xã Quảng Lợi, huyện Quảng Xương, đạt tiêu chuẩn Đô thị loại V. Tờ trình đề nghị thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Quảng Xương để mở rộng thị xã Sầm Sơn. Tờ trình đề nghị thông qua Đề án sáp nhập xã Minh Thọ và điều chỉnh địa giới hành chính các xã Vạn Hòa, Vạn Thiện để mở rộng địa giới hành chính thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống. Tờ trình đề nghị thông qua Đề án sáp nhập xã Đông Xuân và điều chỉnh địa giới hành chính xã Đông Tiến và xã Đông Anh để mở rộng thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn. Tờ trình đề nghị bãi bỏ Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 20/7/2000 của HĐND tỉnh về chính sách ưu đãi đối với giáo viên công tác tại vùng cao. Tờ trình đề nghị bãi bỏ Nghị quyết số 143/2009/NQ-HĐND ngày 16/12/2009 của HĐND tỉnh về chính sách thu hút người có trình độ đại học trở lên về công tác tại xã, phường, thị trấn và chính sách hỗ trợ đối với công chức cấp xã chưa đạt chuẩn. HĐND tỉnh xem xét báo cáo thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh để thông qua các nghị quyết về các nội dung nêu trên.

Ba là, HĐND tỉnh nghe và thảo luận Báo cáo của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về thực hiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2009 – 2013; Báo cáo của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về kết quả giám sát công tác quản lý hoạt động khám chữa bệnh và kinh doanh thuốc chữa bệnh trên địa bàn tỉnh từ năm 2010 đến nay; Báo cáo của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về kết quả giám sát công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại từ năm 2012 đến nay; Báo cáo của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc thực hiện đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác các công trình nước sinh hoạt nông thôn tập trung, giai đoạn 2010 - 2013 trên địa bàn các huyện miền núi. HĐND tỉnh sẽ tổ chức phiên chất vấn đối với UBND tỉnh, giám đốc và người đứng đầu một số sở, ngành về những vấn đề đại biểu HĐND tỉnh và cử tri trong tỉnh quan tâm.

Bốn là, HĐND tỉnh xem xét miễn nhiệm và bầu bổ sung một số chức danh lãnh đạo ban của HĐND tỉnh và Thư ký Kỳ họp HĐND tỉnh và bầu bổ sung uỷ viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016.

Kính thưa các vị đại biểu!

Kỳ họp này có khối lượng công việc tương đối lớn, nhiều nội dung quan trọng. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu kỹ các tài liệu, dân chủ trong thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn, góp phần thực hiện tốt nội dung, chương trình Kỳ họp đã đề ra.

Trên tinh thần ấy, tôi xin tuyên bố khai mạc Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa 16.

Xin trân trọng cảm ơn!

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
116 người đã bình chọn
Thống kê: 1.509.119
Online: 35