BMKH_04_7_20141.jpg 

 Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh và các vị đại biểu tham dự Kỳ họp!

 

 Kính thưa toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh!

 

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, dân chủ, trách nhiệm cao, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa 16 Kỳ họp thứ 10 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đã đề ra.

 

HĐND tỉnh cực lực phản đối việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong thềm lục địa Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, vi phạm luật pháp quốc tế; bày tỏ sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Nhà nước, Chính phủ, kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia bằng biện pháp hoà bình, đồng thời, giữ vững ổn định chính trị - xã hội để phát triển đất nước.

 

HĐND tỉnh đã nghe, thảo luận các báo cáo của UBND tỉnh và các ngành chức năng về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014 và thống nhất nhận định:

 

Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2014, tỉnh ta có nhiều thuận lợi cơ bản, đó là: Những thắng lợi to lớn của năm 2013, những cơ hội sau khởi công dự án Lọc hoá dầu Nghi Sơn và các dự án lớn đã và đang đầu tư trên địa bàn tỉnh, tạo thế và lực mới cho tỉnh ta phát triển. Song, 6 tháng đầu năm cũng gặp không ít khó khăn: Tình hình sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp vẫn còn khó, tăng trưởng tín dụng thấp, sức mua chưa có nhiều cải thiện, tình hình căng thẳng ở biển Đông ảnh hưởng đến sự phát triển của tỉnh. Trước tình hình đó, được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của Trung ương, sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là của nhân dân các dân tộc trong tỉnh nên kết quả đạt được khá toàn diện. Kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá (9,6%), nhiều chỉ tiêu tăng khá so với cùng kỳ và xấp xỉ đạt kế hoạch, một số chỉ tiêu quan trọng vượt kế hoạch (năng suất, sản lượng lúa vụ xuân; thu hút vốn đầu tư phát triển; thu ngân sách nhà nước,...). Các hoạt động văn hoá - xã hội có tiến bộ mới; công tác xoá đói giảm nghèo tiếp tục được quan tâm; an sinh xã hội được đảm bảo; nhiều vấn đề bức xúc xã hội được tập trung giải quyết và đạt được kết quả tích cực. Chính trị xã hội ổn định; quốc phòng - an ninh được giữ vững; sự đồng thuận trong xã hội ngày càng tăng, vị thế và uy tín của tỉnh ta tiếp tục được cải thiện.

 

HĐND tỉnh đánh giá cao và hoan nghênh sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp, sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. HĐND tỉnh ghi nhận những nỗ lực của UBND tỉnh và chính quyền các cấp trong công tác quản lý, điều hành, triển khai sớm, đồng bộ và chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp mà HĐND tỉnh đã quyết nghị từ đầu năm, là nhân tố quan trọng góp phần vào kết quả đạt được 6 tháng đầu năm 2014.

 

Tình hình hiện nay những kết quả đạt được nêu trên là rất quan trọng, có ý nghĩa nhiều mặt. Trong khi đánh giá cao những kết quả đạt được, HĐND tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận tình hình 6 tháng qua còn bộc lộ những thiếu sót, khuyết điểm, đó là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa đạt kế hoạch; chất lượng tăng trưởng chưa có nhiều cải thiện; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chậm; tái cơ cấu nền kinh tế mới ở giai đoạn khởi động. Quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực tuy có nhiều cố gắng nhưng vẫn còn nhiều bức xúc. Công tác đấu tranh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí chưa đáp ứng được yêu cầu, còn tiềm ẩn nhân tố mất ổn định xã hội; trật tự an toàn xã hội chưa thật vững chắc. Chỉ đạo, điều hành trên một số lĩnh vực ở một số sở, ngành và ở một số huyện, thị, tập thể và người đứng đầu chưa đề cao tinh thần trách nhiệm, thiếu chủ động trong công việc, nói thì kiên quyết nhưng làm chưa kiên quyết; họp hội quá nhiều; phương pháp điều hành, quản lý chậm đổi mới, chưa sát thực tiễn, thiếu linh hoạt, mệnh lệnh hành chính nên kết quả hạn chế.

 

HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh, các cấp, các ngành phải nhận thức sâu sắc về những thiếu sót, khuyết điểm nêu trên và có những giải pháp khả thi để khắc phục một cách có hiệu quả.

 

Kính thưa các vị đại biểu!

 

Tình hình 6 tháng cuối năm bên cạnh thuận lợi là cơ bản, song còn nhiều khó khăn, thử thách khó lường, nhất là diễn biến trên biển Đông, tình hình bão lụt, dịch bệnh,...Trên cơ sở phân tích và dự báo tình hình, HĐND tỉnh bày tỏ quyết tâm phấn đấu cao nhất để hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2014. HĐND tỉnh thống nhất cao với 7 nhóm giải pháp nêu trong báo cáo và những ý kiến, những quyết tâm của đồng chí Chủ tịch, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã phát biểu tại Kỳ họp này và xin nhấn mạnh một số vấn đề sau:

 

- Cần đánh giá tình hình thật sát đúng, hỗ trợ kịp thời, tháo gỡ khó khăn, đồng thời đẩy mạnh các giải pháp kích cầu nội địa, tăng sức mua để thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển trên cả 3 lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, công nghiệp - xây dựng, dịch vụ.

 

- Đánh giá đúng mức độ về quan hệ thương mại, đầu tư giữa tỉnh ta và Trung Quốc; theo dõi sát tình hình, chủ động xây dựng các phương án phù hợp kể cả trước mắt và lâu dài, tìm kiếm, mở rộng các thị trường mới để hạn chế sự phụ thuộc vào Trung Quốc.

 

- Tăng cường năng lực phân tích, dự báo để nâng cao chất lượng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2025, chất lượng đề án tái cơ cấu nền kinh tế và tái cơ cấu một số ngành, lĩnh vực quan trọng, chú trọng cả chuyển dịch cơ cấu kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững, trụ cột là đẩy mạnh việc nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ vào sản xuất, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn, tiết kiệm nguyên liệu, năng lượng, nâng cao nguồn nhân lực và bảo vệ môi trường. Cơ sở của các đề án trên là phải tôn trọng quy luật thị trường, phải trên cơ sở khoa học và phải sát thực tiễn tỉnh ta và phù hợp với quá trình nước ta hội nhập quốc tế, nhất là lộ trình thực hiện Hiệp định AFTA, Hiệp định thương mại tự do xuyên Thái Bình Dương (TPP). Tái cơ cấu phải gắn chặt với các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp, đồng thời phải rà soát các cơ chế, chính sách đã ban hành, xây dựng cơ chế, chính sách mới nhằm thúc đẩy tái cơ cấu kinh tế. Thành lập Ban Chỉ đạo tái cơ cấu cấp tỉnh để chỉ đạo, điều hành và hướng dẫn cho các cấp, các ngành thực hiện.

 

- Tập trung chỉ đạo quyết liệt, bảo đảm tiến độ các dự án sản xuất công nghiệp, các dự án đầu tư trọng điểm của tỉnh, nhất là các dự án trong Khu Kinh tế Nghi Sơn, khu vực Cảng hàng không Thọ Xuân và thành phố Thanh Hoá. Rà soát lại các dự án đã đầu tư nhưng chậm tiến độ hoặc không có khả năng triển khai tiếp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ để có biện pháp xử lý kịp thời. Tập trung chỉ đạo công tác phòng chống bão lụt, bảo đảm an toàn hệ thống hồ đập, đê điều, có phương án để bảo vệ đặc biệt đối với hồ Cửa Đạt và một số hồ chứa lớn.

 

- Tiếp tục tập trung chỉ đạo có hiệu quả các hoạt động văn hoá - xã hội; chuẩn bị tốt cho Năm Du lịch quốc gia 2015. Tiếp tục triển khai Nghị quyết 09 của Tỉnh uỷ về giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi. Giải quyết những bức xúc của nhân dân, những đề xuất, kiến nghị của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và kiến nghị giám sát của các ban HĐND tỉnh tại Kỳ họp này. UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện với HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2014.

 

- Trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kiềm chế, đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tiêu cực, tham nhũng, bảo đảm môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

 

- Vừa nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2014, vừa phải tích cực xây dựng kế hoạch năm 2015 và kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 trên cơ sở quy hoạch tổng thể và đề án tái cơ cấu nền kinh tế; chú trọng tín hiệu thị trường và những chủ trương, chính sách mới của Trung ương và của Chính phủ.

 

- Đổi mới phương pháp điều hành, quản lý, tôn trọng pháp luật, tôn trọng quy luật thị trường, giảm can thiệp hành chính vào kinh tế, giải quyết công việc tại hiện trường, tại cơ sở, giảm họp, hạn chế các cuộc tham quan không rõ mục đích, không có hiệu quả; nói ít, làm nhiều; khắc phục bằng được tư tưởng cuối nhiệm kỳ, sắp về hưu. Phối hợp hỗ trợ nhau để cùng hoàn thành nhiệm vụ, thước đo đánh giá tập thể và cá nhân là kết quả hoàn thành kế hoạch năm 2014 của từng địa phương, đơn vị.

KH103_7_20141.jpg

 

Kính thưa các vị đại biểu!

 

Tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh đã dành thời gian thỏa đáng để thực hiện hiện chức năng giám sát. HĐND tỉnh thống nhất với nội dung Báo cáo của của UBND tỉnh về kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri; Thông báo của Uỷ ban MTTQ tỉnh về việc MTTQ tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 10. HĐND tỉnh đánh giá cao các báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các Ban của HĐND tỉnh. Nội dung giám sát cũng là những vấn đề được cử tri và nhân dân trong tỉnh quan tâm; qua giám sát đã chỉ ra thực trạng tình hình, nguyên nhân, kiến nghị, đề xuất với HĐND, UBND tỉnh, các ngành, các cấp để khắc phục những hạn chế, yếu kém trên các lĩnh vực được giám sát.

 

HĐND tỉnh đã chất vấn UBND tỉnh về một số dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Thanh Hoá tiến độ chậm; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh về trách nhiệm trong việc quản lý, phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh về tình trạng nợ đọng BHXH. Phiên chất vấn đã diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn; nội dung chất vấn tập trung vào những vấn đề cấp thiết của cuộc sống mà đại biểu HĐND tỉnh, đông đảo cử tri và nhân dân quan tâm.

 

Qua hoạt động giám sát và chất vấn, HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh và các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc tiếp thu và chỉ đạo tổ chức thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện với HĐND tại kỳ họp sau.

 

Trên cơ sở xem xét các tờ trình của UBND tỉnh, HĐND tỉnh đã thông qua 8 nghị quyết quan trọng. Đề nghị UBND tỉnh cụ thể hóa và triển khai tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật.

 

Cũng tại kỳ họp này HĐND tỉnh đã biểu quyết, thống nhất cho ông Lê Tiến Lam thôi giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh do thuyên chuyển công tác; ông Nguyễn Ngọc Liệu, thôi giữ chức vụ Phó Ban Pháp chế HĐND tỉnh; bà Lê Thị Ích, thôi giữ chức vụ Trưởng đoàn Thư ký kỳ họp do nghỉ hưu; ông Đặng Trọng Quân, thôi giữ chức Uỷ viên UBND tỉnh do chuyển công tác; và bầu các ông: Đỗ Thanh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh; Phan Thanh Thuận, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đông Sơn giữ chức Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Lê Văn Dũng, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn thư ký kỳ họp; Vũ Xuân Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giữ chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016. Việc bầu cử được tiến hành dân chủ, đúng trình tự, thủ tục và nguyên tắc theo qui định của pháp luật, với số phiếu bầu tập trung và đạt tỷ lệ cao. HĐND tỉnh mong các vị vừa trúng cử phát huy năng lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tín nhiệm của các đại biểu HĐND tỉnh.

 

 Kính thưa các vị đại biểu!   

 

Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa 16 đã thành công tốt đẹp. HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp của UBND tỉnh, Uỷ ban MTTQ tỉnh, các ban, sở, ngành và các đơn vị phục vụ đã góp phần vào thành công của Kỳ họp. HĐND tỉnh kêu gọi đồng bào, chiến sỹ trong tỉnh và những  người con Thanh Hoá ở tỉnh ngoài, nước ngoài hãy nêu cao tinh thần yêu nước; đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm và cả năm 2014 tạo cơ sở vững chắc để xây dựng, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những năm tiếp theo.

 

Xin kính chúc các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu tham dự Kỳ họp, cùng toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh sức khoẻ, hạnh phúc, thành công.

 

Tôi xin tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khoá 16.

 

Xin trân trọng cảm ơn!

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
116 người đã bình chọn
Thống kê: 1.509.204
Online: 44