Sáng ngày 01/12/2014, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Thông báo của MTTQ tỉnh tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVI. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Thị Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các vị Hội đồng tư vấn Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên.

 PCT_28_11_2014_.jpg

Tại hội nghị, Thường trực UBMTTQ tỉnh đã báo cáo dự thảo Thông báo của MTTQ về MTTQ tham gia xây dựng chính quyền và những kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XVI, báo cáo nêu rõ:từ ngày 03 đến ngày 20/11/2014, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri ở tất cả các đơn vị bầu cử. Kết quả có 78/91 (85,7%) đại biểu HĐND tỉnh tham gia các cuộc tiếp xúc cử tri. Tổng số cử tri tham gia là 5.185 người và đã tham gia 354 ý kiến, kiến nghị.

            Đa số ý kiến của cử tri và nhân dân trong tỉnh đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai kịp thời quyết liệt và đồng bộ các giải pháp đã đề ra từ đầu năm.

            Cử tri và nhân dân cũng đánh giá cao sự điều hành quyết liệt của UBND tỉnh trong việc chỉ đạo các ngành chức năng xem xét, giải quyết nhiều vấn đề cử tri và nhân dân kiến nghị tại kỳ họp thứ 8 và kỳ họp thứ 10; kết quả cơ bản đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của cử tri trong tỉnh. Bên cạnh sự đồng thuận trên, cử tri và nhân dân còn băn khoăn, lo lắng trước tình trạng nông sản, thực phẩm, vật tư nông nghiệp kém chất lượng lưu hành trên thị trường; hiệu quả sản xuất nông nghiệp còn thấp, thu nhập của người lao động nông thôn chưa có nhiều chuyển biến; công tác quản lý nhà nước một số lĩnh vực còn hạn chế; tình trạng ô nhiễm môi trường tại các khu, cụm công nghiệp, làng nghề, bãi chứa rác thải, trang trại chăn nuôi chậm được xử lý; nguồn nước sinh hoạt của nhân dân thành phố Thanh Hóa chưa đảm bảo chất lượng…

Sau khi các đại biểu trong Hội đồng tư vấn Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo Thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Lê Thị Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng thời  trả lời những vấn đề thuộc thẩm quyền. Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn các đại biểu luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ đóng góp những ý kiến tâm huyết để Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục tập hợp gửi đến kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

Trần Thị Hiền​

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
61 người đã bình chọn
Thống kê: 379.146
Online: 43