Để chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, ngày 08 tháng 12 năm 2014, Ban Kinh tế và Ngân sách tổ chức làm việc với Sở Tài chính; Đồng chí Phùng Bá Văn Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc; đồng chí Lê Thị Thìn Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh cùng tham gia làm việc.

 KTNS_11_12_2014.jpg

Theo báo cáo của Sở Tài chính, dự toán thu NSNN năm 2014 là 5.598.000 triệu đồng, ước thực hiện cả năm là 7.526.000 triệu đồng, đạt 134,4% dự toán; trong đó thu nội địa cả năm ước đạt 7.026.000 triệu đồng, đạt 135,6% dự toán. Có 8/12 lĩnh vực dự kiến hoàn thành và vượt dự toán năm.

Về dự toán thu – chi ngân sách năm 2015, để thực hiện đạt và vượt nhiệm vụ tài chính – ngân sách  năm 2015 và giai đoạn 2011 – 2015, Sở tài chính tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh các nguyên tắc xây dựng dự toán chủ yếu sau:

Xây dựng dự toán thu NSNN tích cực, trên cơ sở dự báo tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư, gia tăng năng lực sản xuất và biến động của thị trường, giá cả, phản ánh sát hoạt động tài chính của các doanh nghiệp; đảm bảo thu đúng, thu đủ vào NSNN, phấn đấu hoàn thành vượt thu so với dự toán giao để tăng cường cho mục tiêu đầu tư phát triển.

Dự toán năm 2015 cơ bản được xây dựng trên hệ thống định mức phân bổ dự toán theo Nghị quyết 166/2010/NQ-HĐND ngày 08/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ 18 về định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương, ổn định đến năm 2015; Nghị quyết 167/2010/NQ-HĐND ngày 08/12/2010 về việc quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2011 – 2015.

Dự toán chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo, sự nghiệp khoa học công nghệ, dự phòng ngân sách và bổ sung Quỹ dự trữ tài chính không thấp hơn dự toán Trung ương giao.

Ưu tiên bố trí chi trả nợ vốn vay Kho bạc Nhà nước, vay tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Phát triển theo cam kết. Bố trí kinh phí chi thường xuyên tiết kiệm, hiệu quả đảm bảo kinh phí thực hiện các chương trình, nhiệm vụ phục vụ tái cơ cấu nền kinh tế và các nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2015.

Thực hiện chính sách khuyến khích các xã xây dựng nông thôn mới, khuyến khích khai thác nguồn thu tại xã.

Tiếp tục thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên, 35% viện phí, 40% học phí, 50% tăng thu ngân sách địa phương và các nguồn huy động theo quy định để đảm bảo nguồn thực hiện cải cách tiền lương.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Thị Thìn Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao vai trò tham mưu của Sở Tài chính cho UBND tỉnh trong lĩnh vực kinh tế - ngân sách. Các chỉ tiêu chủ yếu về thu – chi ngân sách năm 2014 của tỉnh ước đạt và vượt so với dự toán. Về thu ngân sách năm 2015, đồng chí đề nghị ngay từ đầu năm phải có biện pháp để tổ chức thu có hiệu quả, tránh thất thu; đôn đốc thu nợ đọng thuế, hạn chế phát sinh nợ mới. Về chi ngân sách phải bảo đảm cho phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội và đầu tư phát triển. Thực hiện phân bổ chi tiết tối đa các nguồn vốn ngay từ đầu năm để phát huy hiệu quả.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phùng Bá Văn Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban kinh tế và ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận công tác chuẩn bị chu đáo của Sở Tài chính phục vụ cho công tác thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách; các báo cáo đánh gía sát tình hình, số liệu chính xác. Năm 2014 cả thu và chi ngân sách đều đạt nhiều kết quả nổi bật, tăng cao so với cùng kỳ. Dự toán thu – chi ngân sách nhà nước 2015 có nhiều tích cực, phấn đấu tăng thu để có nguồn chi thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh; chi ngân sách đã ưu tiên cho các lĩnh vực giáo dục, khoa học, du lịch, đầu tư, an sinh xã hội. Đồng chí cũng đề nghị khi giao vốn cho các chương trình, nhiệm vụ phải bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền. Các kiến nghị của Sở tài chính, Ban Kinh tế và Ngân sách sẽ tổng hợp và báo có Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp sắp tới.

Lê Quốc Thành​


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
87 người đã bình chọn
Thống kê: 853.058
Online: 36