Ngày 16/5, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức họp liên tịch thống nhất dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khoá XVI và thống nhất Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh đại diện UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh, Phó Trưởng ban chuyên trách của HĐND tỉnh; đại diện Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND, Văn phòng UBND tỉnh. Đồng chí Lê Thị Thìn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

HDHD1752014.jpg

Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVI là kỳ họp thường lệ giữa năm. HĐND tỉnh sẽ tập trung xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; thảo luận và thông qua nhiệm vụ, các giải pháp trọng tâm cần tập trung tổ chức thực hiện trong 6 tháng cuối năm.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi thảo luận và thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 10. Dự kiến tại kỳ họp này, HĐND sẽ xem xét các báo cáo, tờ trình như: Báo cáotình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được thông báo tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khoá XVI; tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; kết quả giám sát chuyên đề về tình hình thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2009 – 2013; công tác quản lý hoạt động khám chữa bệnh và kinh doanh thuốc chữa bệnh trên địa bàn tỉnh từ năm 2010 đến nay; công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; việc thực hiện đầu tư xây dựng, quản lý các công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, tập trung trên địa bàn các huyện miền núi… Kỳ họp sẽ thông qua một số nghị quyết quan trọng như: Nghị quyết thông qua đề án điều chỉnh mở rộng Khu kinh tế Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa; Nghị quyết về điều chỉnh địa giới hành chính huyện Quảng Xương do mở rộng địa giới hành chính thị xã Sầm Sơn; Nghị quyết phê chuẩn bãi bỏ Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 20/7/2000 của HĐND tỉnh về chính sách ưu đãi đối với giáo viên công tác tại vùng cao; Nghị quyết phê chuẩn bãi bỏ Nghị quyết số 143/2009/NQ-HĐND ngày 16/12/2009 của HĐND tỉnh về chính sách thu hút người có trình độ đại học trở lên về công tác tại xã, phường, thị trấn và chính sách hỗ trợ đối với công chức cấp xã chưa đạt chuẩn.

Các đại biểu dự hội nghị đều thống nhất với nội dung, chương trình kỳ họp thứ 10đề nghị UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, các sở, ngành, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ chuẩn bị các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 10 bảo đảm chất lượng, đúng thời gian quy định để không ảnh hưởng đến công tác thẩm tra của các ban của HĐND tỉnh và kịp thời gửi được tài liệu đến các đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu trước khi tham dự kỳ họp. Về hoạt động tiếp xúc cử tri, các đại biểu thống nhất đề nghị ngoài việc tiếp xúc với cử tri tại đơn vị bầu cử, các đại biểu HĐND tỉnh cần tham gia tiếp xúc cử tri tại đơn vị kết nghĩa theo quyết định phân công số 1298-QĐ/TU ngày 21/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đổi mới phương pháp tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri để không trùng lặp nội dung đã được thông báo tại kỳ họp HĐND tỉnh.

           Theo dư kiến kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVI sẽ tổ chức trong 03 ngày đầu tháng 7/2014./.

Hùng Cường


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
114 người đã bình chọn
Thống kê: 1.427.572
Online: 85