Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh thông báo tại Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVI, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, đơn vị có liên quan tập trung giải quyết những vấn đề cử tri đã kiến nghị, kết quả thực hiện như sau:

Cử tri đề nghị bố trí vốn thực hiện một số dự án trên địa bàn các huyện Quan Hóa, Hà Trung, Hậu Lộc và Cẩm Thủy.

            - Các dự án cầu Nam Tiến; đường giao thông từ bản Dồi, xã Thiên Phủ đi bản Bâu, xã Nam Động; Trường THCS và THPT Quan Hóa, Trường THPT xã Trung Sơn; công trình bãi rác và hệ thống nước sạch huyện Quan Hóa đã được giao kế hoạch vốn từ nguồn ngân sách tỉnh, vốn TPCP và nguồn vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu. Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Quan Hóa khẩn trương hoàn thành dự án, quyết toán theo quy định và giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, đề xuất bố trí vốn còn thiếu cho các dự án trên, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

            - Đối với các dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Lăng miếu Triệu Tường, xã Hà Long; sông Hoạt và sông Chiếu Bạch, đoạn từ xã Hà Lâm đi xã Hà Dương, huyện Hà Trung; các tuyến đường từ xã Hòa Lộc đi cụm công nghiệp – dịch vụ nghề cá Hậu Lộc, đường từ ngã ba chợ Nghè xuống 5 xã ven biển huyện Hậu Lộc; đường giao thông liên xã từ Quốc lộ 217 đi thôn Chảy, xã Cẩm Thạch – Cẩm Liên, huyện Cẩm Thủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu UBND các huyện Hà Trung, Hậu Lộc và Cẩm Thủy bố trí ngân sách huyện hoặc huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện.

            - Đối với dự án kè đê tả sông Lèn, đoạn từ thị trấn Hà Trung đi âu Như Lăng, xã Hải Hà do cắt giảm đầu tư công theo Nghị quyết 11/NĐ-CP của Chính phủ và dự án đầu tư tôn tạo Ly Cung Nhà Hồ do đang chỉ đạo bổ sung vào Quy hoạch tổng thể cấp quốc gia bảo tồn, tu bổ, tôn tạo phát huy Di tích Thành Nhà Hồ và vùng phụ cận gắn với phát triển du lịch nên chưa có cơ sở xem xét, bố trí triển khai thực hiện. Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và đầu tư đề xuất, bố trí vốn triển khai thực hiện các dự án khi có điều kiện về nguồn vốn.

            - Về bố trí vốn cho dự án đầu tư xây dựng Trường THPT Cẩm Thủy 3. Theo Quyết định số 4753/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao kế hoạch chi tiết vốn đầu tư trong cân đối của địa phương và vốn các chương trình MTQG năm 2014 thì công trình trên đã được bố trí đủ số vốn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh (4,8 tỷ đồng).

Cử tri thành phố Thanh Hóa đề nghị hạ mức thu lệ phí trước bạ khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất; tăng tỷ lệ điều tiết nguồn thu cấp quyền sử dụng đất cho các xã lên 100% để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới.

            Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định mức thu lệ phí trước bạ nhà đất là 0,5% và hiện nay chưa có quy định điều chỉnh mức thu mới nên chưa có cở sở xem xét, giải quyết đề nghị của cử tri UBND thành phố Thanh Hóa.

            Tại Điểm 1.5 Mục 1, Phần IV, Quyết định số 4549/2010/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 về việc quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2011 – 2015, các xã thực hiện xây dựng nông thôn mới được hưởng 100% nguồn thu cấp quyền sử dụng đất.

Cử tri huyện Lang Chánh đề nghị sớm chi trả chế độ cho học sinh theo Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg ngày 21/12/2010 và Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

            - Đối với chế độ cho học sinh theo Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg ngày 21/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 21/02/2014, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành chức năng tham mưu, đề xuất địa danh, khoảng cách cho các đối tượng học sinh được hưởng chế độ bán trú theo quy định, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

            - Đối với chế độ cho học sinh theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ, hiện nay Cục Dự trữ quốc gia chi nhánh Thanh Hóa đã hỗ trợ đủ gạo trong năm học 2013 – 2014 cho học sinh các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 4587/QĐ-UBND ngày 23/12/2013 và Quyết định số 663/QĐ-UBND ngày 12/3/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Cử tri đề nghị hỗ trợ kinh phí đầu tư, nâng cấp, sửa chữa hệ thống truyền thanh cơ sở, trụ sở xã, trạm y tế, các trường mầm non, tiểu học, THCS đã xuống cấp.

Đối với việc hỗ trợ tăng cường cơ sở vật chất trường học cho các trường mầm non, tiểu học, THCS đã xuống cấp, UBND tỉnh đã phân bổ ngân sách cho các huyện, thị xã, thành phố trong dự toán ngân sách hàng năm với kinh phí 1 tỷ đồng/huyện miền xuôi và 1,5 tỷ đồng/huyện miền núi.

Theo Quyết định số 4549/2010/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của UBND tỉnh về việc quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2011 – 2015, việc đầu tư sửa chữa nâng cấp trụ sở xã, trạm y tế thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách cấp huyện.

Cử tri thành phố Thanh Hóa đề nghị báo cáo tình hình đầu tư xây dựng Đài hóa thân hoàn vũ.

Nhà hỏa táng Nghĩa trang Chợ Nhàng (hay Đài hóa thân hoàn vũ) được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương, địa điểm xây dựng tại Công văn số 9497/UBND-CN ngày 22/11/2013 trên diện tích 38,5 ha. Theo đó, các hạng mục dự kiến đầu tư gồm: Nhà điều hành, nhà tang lễ, nhà kỹ thuật lưu tro, nhà bảo vệ, nhà để xe, nhà thu gom và phân loại xử lý rác, sân vườn, đường giao thông và các công trình phụ trợ khác. Lò hỏa táng sử dụng công nghệ của hãng TABO, sản xuất từ năm 2013, được nhập khẩu đồng bộ, nguyên chiếc từ Thụy Điển, đảm bảo các quy chuẩn về vệ sinh môi trường hiện nay.

Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Tổng công ty cổ phần Hợp Lực làm chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án và yêu cầu hoàn thành dự án trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa. Hiện nay, Tổng Công ty cổ phần Hợp Lực đang tiến hành lập tổng mặt bằng quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/500 và dự kiến hoàn thành dự án vào cuối năm 2014.

Về đề nghị đầu tư xây dựng, nâng cấp một số đường tỉnh, đường huyện và một số cầu.

- Các dự án đầu tư sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới đường tỉnh 506, đoạn qua địa bàn huyện Thọ Xuân; Quốc lộ 47, đoạn qua thành phố Thanh Hóa; đường giao thông từ xã Thúy Sơn, huyện Ngọc Lặc đi huyện Bá Thước; cầu cứng xã Giao An, huyện Lang Chánh; cầu Chuyên Gia, thị xã Bỉm Sơn; cầu Đen xã Hà Tiến, huyện Hà Trung đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, nâng cấp sửa chữa và có ý kiến chỉ đạo Sở Giao thông vận tải, UBND các huyện Ngọc Lặc, Lang Chánh, Hà Trung và thị xã Bỉm Sơn khẩn trương lập dự án, trình duyệt để sớm khởi công xây dựng công trình.

- Các dự án đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông Quảng Ninh – Quảng Nhân – Quảng Hải, huyện Quảng Xương; đường từ xã Thiết Ống đi xã Điền Thượng, huyện Bá Thước; cầu Bằng Trình qua sông Chu, xã Thiệu Khánh, Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa; cầu vượt sông Chu, xã Xuân Cẩm, huyện Thường Xuân; cầu Nam Khê, huyện Hậu Lộc; cầu Vạn qua sông Hoàng, huyện Đông Sơn đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự án nhưng chưa có điều kiện cân đối, bố trí vốn triển khai thực hiện do ngân sách tỉnh còn khó khăn.

- Tuyến đường từ Quốc lộ 217 vào cửa Đông thành nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc; đường Thanh Niên, đoạn qua địa bàn xã Quảng Trung, thị xã Bỉm Sơn; đường liên huyện từ xã Hà Yên, huyện Hà Trung đi huyện Thạch Thành; đường từ xã Hà Phú qua Hà Hải, Hà Châu, Hà Thanh, huyện Hà Trung đi thị xã Bỉm Sơn; các cầu Hùng Sơn xã Tượng Văn; cầu Mỹ Tân, xã Yên Mỹ; cầu Phú Đa, xã Công Bình, huyện Nông Cống; cầu Quan Thành, xã Thọ Tân, huyện Triệu Sơn; cầu Quyền, huyện Như Xuân. Hiện nay, các tuyến đường, cầu nêu trên đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn vốn nên chưa có điều kiện cân đối, bố trí vốn để đầu tư nâng cấp, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải sửa chữa những đoạn hư hỏng nặng bằng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế giao thông và giao UBND các huyện thường xuyên duy tu, bảo dưỡng để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.

- Đầu tư xây dựng cầu cứng thôn Cốc, xã Thành Lâm, huyện Bá Thước là cần thiết, nhằm đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản cho người và phương tiện lưu thông qua cầu, nhất là trong mùa mưa lũ. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND huyện Bá Thước chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải lập dự án đầu tư xây dựng cầu để trình duyệt, làm cơ sở cho việc bố trí vốn đầu tư xây dựng.

Cử tri đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án cầu và tuyến đường thuộc các huyện Yên Định, Như Xuân, Mường Lát, Quan Hóa và thành phố Thanh Hóa.

- Dự án cầu Yên Hoành nối với Quốc lộ 45, huyện Yên Định; tuyến đường Quốc lộ 15C, đoạn từ bản Nà Ón đi bản Tà Cóm, xã Trung Lý, huyện Mường Lát, dự kiến hoàn thành thi công trong năm 2013. Tuy nhiên do khó khăn về nguồn vốn nên các dự án trên chậm tiến độ; đến nay khối lượng xây lắp thực hiện mới đạt trên 50%. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg, UBND tỉnh đã giao Sở Giao thông Vận tải tích cực đấu mối với các Bộ, ban, ngành Trung ương để được bố trí vốn cho các dự án. 

            - Dự án đường từ thị trấn Yên Cát đi xã Thanh Quân, huyện Như Xuân; Quốc lộ 15C, đoạn từ xã Ban Công đi xã Phú Lệ dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2013; đường từ xã Ban Công đi xã Cổ Lũng, huyện Quan Hóa dự kiến hoàn thành vào đầu năm 2014. Tuy nhiên, do tiến độ giải phóng mặt bằng chậm và khó khăn về nguồn vốn nên các dự án trên không hoàn thành đúng kế hoạch. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải phối hợp với UBND các huyện Như Xuân và Quan Hóa đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo các Bộ, ngành Trung ương tiếp tục bố trí vốn TPCP còn thiếu cho các dự án để hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2014.

- Dự án Đại lộ Nam Sông Mã được khởi công tháng 7/2009, dự kiến hoàn thành trong tháng 6/2013. Tuy nhiên, do khó khăn về vốn nên giá trị khối lượng thực hiện mới đạt 40% giá trị xây lắp. UBND tỉnh đã có Thông báo số 10/TB-UBND ngày 14/02/2014 yêu cầu Sở Giao thông vận tải chỉ đạo, đôn đốc nhà thầu tập trung huy động máy móc, thiết bị đẩy nhanh tiến độ dự án; dự kiến công trình sẽ được thông xe kỹ thuật trước ngày 19/5/2014.

Cử tri đề nghị khơi thông hệ thống thủy lợi tại các bản thuộc xã Quang Chiểu và xã Mường Chanh, huyện Mường Lát bị vùi lấp do thi công tuyến đường Na Tao, xã Pù Nhi đi bản Chai, xã Mường Chanh.

            Trong quá trình thi công tuyến đường giao thông từ bản Na Tao, xã Pù Nhi đi bản Chai, xã Mường Chanh, hệ thống thủy lợi dọc tuyến bị vùi lấp do địa hình thi công có độ dốc lớn, nhiều sườn núi, khe suối, khối lượng đào đất đá nền đường lớn nên khi thi công vào mùa mưa có một lượng đất đá trôi xuống khe suối làm ảnh hưởng đến các đập tràn và vùi lấp mương thủy lợi dọc tuyến.

            Trước tình hình trên, UBND tỉnh đã có Công văn số 5635/UBND-CN ngày 09/8/2012 yêu cầu Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra phạm vi ảnh hưởng, thiệt hại do việc thi công gây ra và chỉ đạo nhà thầu có biện pháp khắc phục.

            Theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải tổng diện tích đất bị ảnh hưởng là 43,3ha và 30 ao cá bị lấp, các nhà thầu đã khắc phục được 15ha và thỏa thuận bồi thường 0,5ha bị vùi lấp hoàn toàn; đã khơi thông dòng chảy cung cấp nước trở lại cho 28 ao cá bị ảnh hưởng; đào hoàn trả lại 02 ao cá; còn lại 27,8 ha đã được huyện Mường Lát chuyển đổi mục đích sang trồng ngô.

Cử tri huyện Tĩnh Gia đề nghị bồi thường, di rời 34 hộ dân xã Phú Sơn đang sinh sống trong lòng hồ Yên Mỹ.

Sau khi sửa chữa, nâng cấp năm 2003, mức nước hồ Yên Mỹ được nâng cao, ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống của các hộ dân vùng lòng hồ thuộc các xã của các huyện Tĩnh Gia, Như Thanh, Nông Cống, trong đó có các hộ dân xã Phú Sơn, huyện Tĩnh Gia. UBND tỉnh đã phê duyệt dự án bố trí sắp xếp ổn định dân cư vùng ngập hồ Yên Mỹ huyện Tĩnh Gia tại Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 08/01/2010 với mức hỗ trợ cho các hộ dân 10 triệu đồng/hộ để di dời đến nơi ở mới an toàn và cấp kinh phí cho các xã với mức 30 triệu đồng/hộ để xây dựng các công trình cộng đồng phục vụ các hộ dân được di dời.

Trong số 34 hộ dân xã Phú Sơn, huyện Tĩnh Gia kiến nghị được bồi thường thiệt hại, có 14 hộ đã nhận tiền hỗ trợ 10 triệu đồng/hộ theo chính sách di dời đến nơi ở mới an toàn. UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với UBND huyện Tĩnh Gia tiếp tục vận động 20 hộ còn lại thuộc danh sách các hộ bị ảnh hưởng vùng ngập di dời đến nơi ở an toàn trong năm 2014.

Cử tri huyện Quan Hóa đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng một số diện tích đất rừng phòng hộ nghèo kiệt sang rừng sản xuất để nhân dân vùng đệm, vùng lõi có đất sản xuất.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT, tổng diện tích rừng phòng hộ cử tri huyện Quan Hóa đề nghị chuyển đổi sang rừng sản xuất là 67,36ha; trong đó xã Phú Thanh 14,07ha, xã Nam Động 53,29ha.

Sau khi kiểm tra hiện trường và căn cứ các quy định hiện hành của nhà nước về tiêu chí, điều kiện chuyển đổi rừng phòng hộ sang rừng sản xuất, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị không chuyển đổi mục đích sử dụng toàn bộ diện tích trên do không đáp ứng các tiêu chí quy định tại Quyết định số 61/2005/QĐ-BNN ngày 12/10/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; đồng thời, diện tích rừng sản xuất của xã Phú Thanh và xã Nam Động tương đối lớn, đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất của nhân dân theo quy định.

Đối với diện tích đất rừng phòng hộ nghèo kiệt hiện nay, UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ giao Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với UBND huyện Quan Hóa nghiên cứu, tham mưu phương án trồng bổ sung cây Luồng để nâng cao hiệu quả kinh tế rừng và đáp ứng mục tiêu rừng phòng hộ.

Cử tri huyện Thường Xuân đề nghị đền bù diện tích đất sản xuất của nhân dân bị vùi lấp do thi công kênh Bắc, đập phụ Dốc Cáy, xã Lương Sơn.

Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra, xác minh diện tích đất sản xuất bị vùi lấp do thi công kênh Bắc, đập phụ Dốc Cáy, xã Lương Sơn. Kết quả kiểm tra tình hình thực tế, diện tích đất sản xuất bị vùi lấp khoảng 50m2 thuộc đất lúa hộ gia đình ông Lang Văn Toan, thôn Ngọc Sơn, xã Lương Sơn.

Sở Nông nghiệp và PTNT đã yêu cầu Ban Quản lý và Đầu tư Xây dựng Thủy lợi 3 chỉ đạo nhà thầu thi công thỏa thuận đền bù với hộ gia đình trên theo thiệt hại thực tế; nếu không thỏa thuận được phải phối hợp với các đơn vị liên quan đo đạc, kiểm kê xác định theo thực tế để yêu cầu nhà thầu bồi thường theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Về đề nghị đầu tư nâng cấp một số hồ, đập, trạm bơm trên địa bàn các huyện Nông Cống, Ngọc Lặc và Hà Trung.

- Hồ Khe Than, xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư sửa chữa, nâng cấp tại Quyết định số 3842/QĐ-UBND ngày 31/10/2013. Hiện nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đang tiến hành chuẩn bị đầu tư, triển khai thực hiện dự án.

- Các dự án cải tạo trạm bơm tiêu Vụng Hón, xã Trung Ý, huyện Nông Cống; xây dựng hệ thống kênh mương sau trạm bơm Cống Phủ, xã Hà Lâm và trạm bơm Vạn Đề, xã Hà Ngọc, huyện Hà Trung đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự án. Tuy nhiên, hiện nay do ngân sách còn khó khăn và thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2012 của Chính phủ nên chưa có điều kiện cân đối, bố trí vốn để triển khai thực hiện các dự án trên.

- Trạm bơm tiêu Đá Bàn, xã Hoàng Sơn, huyện Nông Cống; các hồ, đập nhỏ tại xã Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc; hồ Hà Thái, hồ đập Cầu, đập ngang Hà Lĩnh, liên hồ đập xã Hà Tiến, huyện Hà Trung. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT, các công trình trên đang đảm bảo an toàn phục vụ đời sống và sản xuất của người dân và không nằm trong danh mục các công trình ưu tiên đầu tư mà UBND tỉnh đã báo cáo các Bộ, ban, ngành Trung ương để bố trí kinh phí đầu tư. Vì vậy, việc đầu tư xây dựng các công trình này sẽ được triển khai thực hiện khi có điều kiện về nguồn vốn.

Cử tri huyện Nông Cống đề nghị cần vận hành quy trình xả lũ hồ Yên Mỹ một cách khoa học, tránh thiệt hại về người, tài sản, cây trồng cho nhân dân và có chính sách hỗ trợ cho hộ dân các xã vùng hạ du bị ảnh hưởng do xả lũ hồ Yên Mỹ.

- Hồ chứa nước Yên Mỹ, huyện Tĩnh Gia được hoàn thành đầu tư, đưa vào sử dụng năm 1979 và sửa chữa vào năm 2003. Việc vận hành hồ Yên Mỹ được quy định theo quy trình vận hành hồ chứa nước Yên Mỹ do Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành tại Quyết định số 2596/QĐ-BNN-TL ngày 07/12/2009.

Hàng năm, căn cứ tình hình thực tế và các quy định trong quy trình vận hành, UBND tỉnh phê duyệt phương án phòng chống lũ lụt vùng hạ du hồ chứa nước Yên Mỹ do Công ty TNHH Một thành viên Sông Chu xây dựng và Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định. Những năm gần đây, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, mưa cường độ lớn xuất hiện nhiều và bất thường, ảnh hưởng đến công tác vận hành xả lũ hồ Yên Mỹ, gây ngập úng ở một số xã hạ du hồ.

- Chính sách hỗ trợ cho hộ dân các xã vùng hạ du bị ảnh hưởng do xả lũ hồ Yên Mỹ đã được thực hiện theo các quy định của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương, bao gồm: Nghị định số 42/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ, Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg ngày 21/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 49/2012/QĐ-TTg ngày 08/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 187/2010/TT-BTC ngày 22/11/2010 của Bộ Tài chính.

Về đề nghị nâng cấp và gia cố một số đê trên địa bàn các huyện Yên Định, Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn và thành phố Thanh Hóa.

            - Đê sông Mã, đoạn Km13-Km27 huyện Yên Định đang được nâng cấp, sửa chữa nhưng do khó khăn về nguồn vốn nên UBND tỉnh đã có Công văn số 7200/UBND-NN ngày 12/2/2014 chỉ đạo tạm dừng thực hiện dự án đến điểm dừng kỹ thuật và yêu cầu  Chi cục Đê điều và PCLB tiếp tục triển khai hoàn thiện công trình theo kế hoạch vốn được giao.

            - Đê sông Hoàng, đoạn qua xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn; đê sông Chu, đoạn qua địa phận xã Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa đã xuống cấp nghiêm trọng, mặt đê nhiều đoạn bị lún, nứt gãy, ảnh hưởng đến an toàn đê điều và công tác cứu hộ, hộ đê khi có sự cố xảy ra. Hiện nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đang chủ trì, phối hợp với UBND huyện Đông Sơn và UBND thành phố Thanh Hóa đề xuất chủ trương đầu tư dự án, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

            - Tuyến đê Tam Điệp, đoạn từ chợ Bỉm Sơn đến cầu Hà Lan, thị xã Bỉm Sơn mặt đê đã bị hư hỏng, gây khó khăn cho phương tiện lưu thông trên đê cũng như công tác hộ đê trong mùa mưa bão. Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp đê Tam Điệp, thị xã Bỉm Sơn tại Quyết định số 2837/QĐ-UBND ngày 13/8/2010 nhưng chưa được triển khai thực hiện do khó khăn về nguồn vốn đầu tư.

Cử tri huyện Nga Sơn đề nghị cần có chính sách khuyến khích phát triển nghề đánh bắt hải sản.

            Trong những năm qua, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chủ động triển khai các chính sách khuyến khích phát triển nghề đánh bắt hải sản trên địa bàn tỉnh như: hỗ trợ tàu thuyền của ngư dân, gia đình có người bị chết, mất tích và bị thương do bão lũ gây ra; hỗ trợ tiền dầu cho các hộ ngư dân; trang bị máy thu trực canh cho ngư dân; hỗ trợ giảm tổn thất trong nông nghiệp và sau thu hoạch nông sản, thủy sản; hỗ trợ nhiên liệu cho khai thác, nuôi trồng hải sản trên các vùng biển xa. Trong đó, huyện Nga Sơn đã có 357 tàu được hỗ trợ tiền dầu với giá trị 7,14 tỷ đồng và hỗ trợ trang bị máy thu trực canh cho 26 máy/26 chủ tàu.

            UBND tỉnh sẽ giao Sở Nông nghiệp và PTNT, căn cứ các quy định hiện hành, tham mưu ban hành các chính sách hỗ trợ ngư dân, nhất là đối với các hộ có tàu cá kích thước nhỏ, không có điều kiện khai thác xa bờ; đồng thời có chính sách đào tạo nghề cho con em ngư dân, đảm bảo phát triển bền vững cho các vùng ven biển.

Cử tri huyện Nông Cống đề nghị hỗ trợ kinh phí xử lý ô nhiễm nguồn nước ở làng Yên Ninh, xã Công Bình, huyện Nông Cống.

Thực hiện ý kiến của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, lấy mẫu nước sinh hoạt để phân tích, đánh giá mức độ ô nhiễm nguồn nước tại khu vực thôn Yên Ninh, xã Công Bình, huyện Nông Cống. Kết quả các chỉ tiêu đều vượt so với quy chuẩn cho phép. Nguyên nhân là do trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, xăng dầu lưu trữ trong kho trung chuyển xăng dầu tại thôn Yên Ninh của Cục xăng dầu Quân đội đã bị rò rỉ do bom đạn, gây ô nhiễm môi trường trong nhiều năm qua.

Để giải quyết tình trạng nêu trên, UBND tỉnh sẽ giao UBND huyện Nông Cống chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các ngành liên quan xây dựng dự án đầu tư hệ thống cung cấp nước sạch cho thôn Yên Ninh để trình duyệt theo quy định; đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân địa phương về công tác bảo đảm vệ sinh môi trường trong thời gian chưa xây dựng hệ thống nước sạch.

Cử tri đề nghị kiểm tra, xác định mức độ ô nhiễm nguồn nước tại xã Yên Lâm, huyện Yên Định do việc chôn lấp chất thải sản xuất thuốc bảo vệ thực vật của Công ty cổ phần Nicotex Thanh Thái.

Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, lấy mẫu, phân tích chất lượng nước ngầm hiện đang phục vụ sinh hoạt cho nhân dân xã Yên Lâm, huyện Yên Định. Kết quả cho thấy các chỉ tiêu đều đạt và thấp hơn quy chuẩn cho phép, nước ngầm chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm do việc chôn lấp hóa chất bảo vệ thực vật của Công ty cổ phần Nicotex Thanh Thái.

Để đảm bảo nguồn nước phục vụ sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn xã Yên Lâm, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND huyện Yên Định tăng cường công tác tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường, vệ sinh nguồn nước; giao UBND xã Yên Lâm hướng dẫn các hộ dân xây dựng và thường xuyên thau rửa bể lọc dùng cho ăn uống và sinh hoạt hàng ngày.

Cử tri đề nghị xác định mức độ ảnh hưởng đến môi trường ở mỏ Đồng, xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 12/7/2013, Đoàn công tác của sở đã kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản của Công ty CP Thương mại và Xây dựng Tây Đô tại mỏ Đồng, xã Yên Thắng. Kết quả cho thấy, hoạt động khai thác phát sinh một lượng lớn nước thải chứa bùn và có hiện tượng rò rỉ nước qua đê bao ra môi trường; hoạt động vận chuyển quặng phát sinh nhiều bụi và làm hư hỏng một số tuyến đường liên thôn trong xã.

Trước tình hình trên, Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu Công ty Tây Đô nghiêm túc thực hiện đầy đủ các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường do hoạt động khai thác, chế biến và vận chuyển quặng gây ra. Công ty Tây Đô đã gia cố bờ bao hồ chứa, không để bùn thải chảy ra môi trường; giảm tải trọng xe chở quặng, tu sửa kịp thời các tuyến đường bị hư hỏng. Đến nay, tình trạng ô nhiễm môi trường ở mỏ Đồng, xã Yên Thắng cơ bản đã được khắc phục.

Về đề nghị khắc phục tình trạng bụi do thi công nạo vét sông Lạch Trường, ảnh hưởng đến sản xuất muối của nhân dân huyện Hậu Lộc.

Thực hiện ý kiến của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, đánh giá tác động môi trường do hoạt động thi công nạo vét sông Lạch Trường của Ban Quản lý Dự án giao thông II thuộc Sở Giao thông Vận tải gây ra. Kết quả cho thấy trong quá trình nạo vét tuyến sông và thi công đê bao đã xảy ra tình trạng bụi gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất muối của nhân dân thôn Tam Hòa, xã Hòa Lộc; số hộ sản xuất bị ảnh hưởng là 147 hộ, trên diện tích 14ha, thiệt hại khoảng 153 triệu đồng.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu Ban Quản lý dự án giao thông II chỉ đạo các nhà thầu thực hiện nghiêm công tác vệ sinh môi trường, giảm thiểu bụi bằng việc bố trí 03 xe tưới nước thường xuyên; sửa chữa các tuyến đường hư hỏng do xe chở vật liệu gây ra. Đồng thời, thực hiện đầy đủ chương trình giám sát môi trường định kỳ theo quy định; có biện pháp hỗ trợ, đền bù thiệt hại đối với hoạt động sản xuất muối của các hộ dân bị ảnh hưởng.

Cử tri đề nghị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý các cơ sở sản xuất công nghiệp, chế biến nông, lâm, thủy sản, bệnh viện gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh.

Trong những năm qua, tình hình vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường ở tỉnh ta diễn biến biến phức tạp, chủ yếu ở các lĩnh vực khai thác, kinh doanh khoáng sản, các cơ sở sản xuất công nghiệp, chế biến nông, lâm, thủy sản và trong quá trình xây dựng, vận hành các công trình xử lý ô nhiễm môi trường, xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh dịch vụ, bệnh viện trên địa bàn tỉnh. Kết quả đã phát hiện nhiều cơ sở chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường theo quy định; không vận hành công trình xử lý nước thải hoặc vận hành không đúng quy trình kỹ thuật; xả chất thải vượt tiêu chuẩn cho phép ra môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường đã xử phạt và tham mưu cho UBND tỉnh ra quyết định xử phạt hành chính 14 đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh với tổng số tiền 575 triệu đồng.

Cử tri đề nghị thu hồi đất của các dự án chậm triển khai thực hiện trên địa bàn huyện Tĩnh Gia, Yên Định và thị xã Sầm Sơn.

Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, kiểm tra việc sử dụng đất của các dự án trên địa bàn huyện Tĩnh Gia, Yên Định và thị xã Sầm Sơn. Kết quả kiểm tra trên tổng số 14 dự án trên địa bàn huyện Tĩnh Gia, Yên Định và thị xã Sầm Sơn có 03 dự án đã thực hiện đúng tiến độ, đúng mục đích sử dụng đất, 01 dự án đã bị thu hồi do không triển khai thực hiện và 10 dự án đã được nhà nước giao đất, cho thuê đất để đầu tư kinh doanh khách sạn, dịch vụ du lịch, nhà hàng, văn phòng, thương mại, sửa chữa ô tô, xe điện, gia công cơ khí, sản xuất cấu kiện bê tông, sản xuất gạch…nhưng chưa đưa đất vào sử dụng hoặc vi phạm pháp luật đất đai.

Để tránh lãng phí tài nguyên đất đai, khắc phục tình trạng sử dụng đất kém hiệu quả, đồng thời tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vượt qua thời kỳ khó khăn do ảnh hưởng của suy giảm kinh tế, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các ngành, địa phương liên quan, xác định rõ nguyên nhân chậm trễ đưa đất vào sử dụng của từng dự án cụ thể, đề xuất UBND tỉnh xem xét, thu hồi đất của các dự án không có khả năng triển khai thực hiện, sử dụng đất không đúng mục đích hoặc vi phạm pháp luật đất đai.

Cử tri đề nghị thu hồi đất rừng của Ban quản lý rừng để UBND huyện Thường Xuân giao cho các hộ dân tái định cư dự án thủy lợi, thủy điện Cửa Đạt quản lý, sản xuất.

Theo báo cáo của UBND huyện Thường Xuân, diện tích đất rừng cử tri đề nghị thu hồi chủ yếu là đất bán ngập thuộc UBND xã Yên Nhân quản lý và một phần diện tích đang quy hoạch làm vườn ươm cây giống do Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn sông Chu quản lý. UBND huyện Thường Xuân kiến nghị không thu hồi và bàn giao diện tích đất bán ngập trên cho các hộ dân tái định cư quản lý, sử dụng nhằm tránh tình trạng người có đất bị thu hồi sẽ quay trở về đòi lại đất sản xuất, gây mất trật tự xã hội.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, căn cứ các quy định hiện hành về việc thu hồi và bàn giao đất rừng để tham mưu cho UBND tỉnh xử lý, giải quyết.

Cử tri thị xã Bỉm Sơn phản ánh mức thu các khoản đóng góp của học sinh các trường học trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn quá cao.

Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với UBND thị xã Bỉm Sơn kiểm tra việc thực hiện các khoản đóng góp của học sinh các trường học trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn. Kết quả cho thấy mức thu các khoản đóng góp bắt buộc đảm bảo theo quy định chung; các khoản thu tự nguyện, các trường trong thị xã đã có văn bản xin ý kiến cấp có thẩm quyền về thực hiện các khoản thu ngoài ngân sách; hồ sơ, chứng từ thu chi đầy đủ, được lưu trữ theo quy định. Tuy nhiên, Đoàn kiểm tra đã phát hiện một số trường chưa lập dự toán thu chi làm căn cứ tính toán vận động đóng góp; một số lớp học lập quỹ lớp thưởng cho học sinh đạt thành tích trong học tập cao, gây bức xúc cho một vài phụ huynh.

Trước tình hình trên, UBND thị xã Bỉm Sơn đã chỉ đạo các trường khắc phục khuyết điểm, trả lại tiền đóng góp tự nguyện cao quá mức cho phụ huynh; đồng thời, nhắc nhở các cá nhân, đơn vị nghiêm túc thực hiện thu chi theo đúng quy trình, thủ tục đã quy định.

Cử tri thành phố Thanh Hóa đề nghị rà soát, điều chỉnh giảm các tiêu chí xây dựng khu dân cư hiếu học cho phù hợp với tình hình thực tế.

Thực hiện kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Hội khuyến học tỉnh rà soát, đối chiếu với các tiêu chí xây dựng khu dân cư hiếu học trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Kết quả cho thấy các tiêu chí xây dựng khu dân cư hiếu học trong bộ tiêu chí hiện nay mặc dù cao nhưng phù hợp với tình hình thực tế để các khu dân cư phấn đấu thực hiện và đạt được từ nay đến năm 2020.

Về đề nghị đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

Hiện nay, số trường đạt chuẩn quốc gia trên toàn tỉnh đạt 938 trường, chiếm tỷ lệ 44%; mục tiêu đến năm 2020 toàn tỉnh phấn đấu đạt 67%.

Để đạt được mục tiêu trên, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo chính quyền các cấp tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, phân công trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, địa phương liên quan thực hiện; lồng ghép hiệu quả nguồn vốn thực hiện chương trình xây dựng trường chuẩn quốc gia với các nguồn vốn chương trình, đề án giáo dục trên địa bàn; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các trường đảm bảo cơ cấu, trình độ chuyên môn đạt chuẩn; ứng dụng CNTT vào giảng dạy; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư đóng góp xây dựng cơ sở vật chất cho các trường học.

Về đề nghị lập quy hoạch chi tiết Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ để nhân dân yên tâm sản xuất, ổn định cuộc sống.

Nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể bảo tồn, phát huy giá trị di tích Thành Nhà Hồ và vùng phụ cận gắn với phát triển du lịch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1495/QĐ-TTg ngày 26/8/2013; Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt Dự toán quy hoạch tổng thể bảo tồn, phát huy giá trị di tích Thành Nhà Hồ và vùng phụ cận gắn với phát triển du lịch tại Quyết định số 4377/QĐ-UBND ngày 06/12/2013.

UBND tỉnh đã giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị tư vấn khẩn trương xây dựng Đồ án quy hoạch tổng thể bảo tồn, phát huy giá trị di tích Thành Nhà Hồ và vùng phụ cận gắn với phát triển du lịch; đến nay đồ án trên đã được lập xong, đang xin ý kiến các sở, ngành, địa phương có liên quan trước khi báo cáo UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Cử tri đề nghị đầu tư xây dựng Hậu cung đình Đông Môn, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc.

Ngày 23/11/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Công văn số 2012/SVHTTDL-DSVH thống nhất chủ trương phục hồi hạng mục nhà Hậu cung, mở rộng sân đình và đề nghị UBND huyện Vĩnh Lộc căn cứ các quy định liên quan, lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt. Tuy nhiên, đến nay UBND huyện Vĩnh Lộc vẫn chưa gửi hồ sơ thiết kế các hạng mục công trình trên đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thẩm định theo quy định.

Về đề nghị triển khai thực hiện giai đoạn 2 dự án Núi và Đền Đồng Cổ, xã Yên Thọ, huyện Yên Định.

Dự án bảo tồn và tôn tạo di tích Núi và Đền Đồng Cổ, xã Yên Thọ, huyện Yên Định đã hoàn thành đầu tư giai đoạn 1, đưa vào sử dụng năm 2010. Giai đoạn 2 của dự án bao gồm các hạng mục Chùa Thanh Nguyên, Tả và Hữu vu, cổng tứ trụ, bình phong, cảnh quan sân rồng, hồ vành trăng, bia dẫn tích và nội thất đồ thờ, đồ tế tự cho các hạng mục Tiền điện, Thượng điện, chùa Thanh Nguyên, Quán Triều Thiên.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương yêu cầu đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ thiết kế và dự toán cho các hạng mục trên, trình Cục Di sản Văn hóa -Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định để trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, làm cơ sở cho việc xem xét, bố trí vốn triển khai thực hiện giai đoạn 2 dự án.

Về đề nghị đầu tư tôn tạo di tích đền thờ Từ Thức, thị xã Bỉm Sơn và di tích quốc gia đền thờ Dương Đình Nghệ, thành phố Thanh Hóa.

Di tích đền thờ Từ Thức tại thôn Cẩm La, xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn được xếp hạng là di tích cấp tỉnh tại Quyết định số 366/VH-QĐ ngày 26/10/1995 của UBND tỉnh; Đền thờ Dương Đình Nghệ, xã Thiệu Dương, thành phố Thanh Hóa được xếp hạng Di tích Lịch sử văn hóa cấp Quốc gia tại Quyết định số 460/QĐ-BVHTT ngày 18/3/1996 của Bộ Văn hóa – Thông tin.

Hiện nay, UBND thành phố Thanh Hóa và UBND thị xã Bỉm Sơn chưa có ý kiến đề nghị đầu tư, tôn tạo 02 di tích trên nên chưa có cơ sở triển khai thực hiện. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các địa phương đánh giá hiện trạng và công tác quản lý bảo vệ, phát huy giá trị các di tích; đồng thời, đề xuất chủ trương đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Cử tri đề nghị cần tăng cường đội ngũ y, bác sỹ cho các trạm y tế xã, thị trấn; thực hiện việc luân chuyển bác sỹ ở các tuyến trên về các trạm y tế xã.

Những năm vừa qua, hệ thống trạm y tế xã đã cơ bản đáp ứng yêu cầu trong việc phòng và khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân. Tuy nhiên, một số trạm y tế còn gặp khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, đội ngũ y, bác sỹ đạt chuẩn (4,6 người/trạm) còn thấp so với mức bình quân chung cả nước (6,2 người/trạm).

Để khắc phục tình trạng trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Y tế có biện pháp nâng cao vai trò, trách nhiệm của y tế tuyến huyện trong việc hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật cho cán bộ trạm y tế xã; tăng cường lực lượng cán bộ có trình độ bác sỹ về công tác ở trạm y tế; đào tạo trình độ đại học để bổ sung cho các trạm y tế; dự kiến vào năm 2016, toàn tỉnh có khoảng 679 người có trình độ bác sỹ công tác ở trạm y tế xã, đủ để bố trí cho mỗi trạm y tế xã có một bác sỹ.

Về đề nghị tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực trong công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân.

Để đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực, gây phiền hà cho người bệnh khi khám chữa bệnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành Y tế tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực trong các cơ sở khám chữa bệnh; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao y đức trong toàn ngành; công khai giá dịch vụ y tế, giá thuốc, vật tư tiêu hao; thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin tiêu cực để tiến hành kiểm tra đột xuất ở các cơ sở y tế.

Về đề nghị thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội cho công nhân nông trường Yên Mỹ (nay là Công ty TNHH một thành viên Yên Mỹ).

  Tính đến ngày 06/3/2014, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã cấp sổ và thực hiện chế độ BHXH cho 55 công nhân nông trường Yên Mỹ; còn lại 252 người chưa được cấp sổ và thực hiện chế độ BHXH là do thiếu hoặc mất hồ sơ gốc trong quá trình bàn giao, quản lý và lưu trữ hồ sơ sau nhiều lần nông trường chia tách, sáp nhập; hoặc bị mất mát, hư hỏng do thiên tai, bão lụt.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Công ty TNHH một thành viên Yên Mỹ cùng người lao động khẩn trương củng cố, hoàn thiện hồ sơ để giải quyết chế độ BHXH cho công nhân nông trường Yên Mỹ theo quy định, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Cử tri huyện Thọ Xuân đề nghị ban hành văn bản hướng dẫn thống nhất giải quyết chế độ, chính sách cho thanh niên xung phong, người cao tuổi; chế độ mai táng phí cho đối tượng người có công không hưởng trợ cấp hàng tháng; hỗ trợ học phí cho học sinh, sinh viên để thống nhất trên địa bàn tỉnh.

- Các quy trình, thủ tục giải quyết chế độ, chính sách cho thanh niên xung phong đã được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 2685/QĐ-UBND ngày 20/8/2012 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc lĩnh vực người có công; chế độ, chính sách cho người cao tuổi đã được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 3152/QĐ-UBND ngày 27/9/2011 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã Hội và của UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa.

- Quy trình, thủ tục giải quyết chế độ mai táng phí cho đối tượng người có công không hưởng trợ cấp hàng tháng được quy định tại Quyết định số 3701/QĐ-UBND ngày 03/12/2007 và Quyết định 894/QĐ-UBND ngày 21/3/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh; Công văn hướng dẫn số 2408 LN/LĐTBXH-TC-BHXH của Liên ngành Lao động - Thương binh và xã hội – Tài chính – Bảo hiểm xã hội; Công văn số 617/SLĐTBXH-NCC ngày 17/4/2009 và Công văn số 3228LĐTBXH-NCC ngày 26/11/2009 của Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh.

- Việc miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí được quy định theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010, Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư hướng dẫn số 29/2010/HDLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/11/2020 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Lao động- Thương binh và Xã Hội.

Cử tri huyện Hà Trung đề nghị chuyển Trạm Thú y, Trạm Bảo vệ thực vật, Xí nghiệp Thủy nông về cấp huyện quản lý.

Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ thực vật, Pháp lệnh Thú y, các nghị định của Chính phủ và các thông tư liên tịch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nội vụ hướng dẫn về hệ thống tổ chức chuyên ngành bảo vệ thực vật, thú y thì các Trạm Bảo vệ thực vật, các Trạm Thú y huyện, thị xã, thành phố trực thuộc Chi cục Bảo vệ thực vật, Chi cục Thú y của Sở Nông nghiệp và PTNT.

Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi năm 2001, các nghị định của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT về hệ thống tổ chức quản lý, khai thác các công trình thủy lợi có nguồn vốn từ ngân sách nhà nước thì các Xí nghiệp Thủy nông ở các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc các công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi sông Chu, Nam Sông Mã và Bắc Sông Mã. Do đó việc chuyển các Trạm Thú y, Trạm Bảo vệ thực vật, Xí nghiệp Thủy nông về UBND cấp huyện quản lý như đề nghị của cử tri huyện Hà Trung là không phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật.

Về đề nghị điều chỉnh địa giới hành chính giữa xã Hoằng Lý và phường Tào Xuyên thuộc thành phố Thanh Hóa.

 Ngày 29/02/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 05/NQ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính các huyện Hoằng Hóa, Thiệu Hóa, Đông Sơn và Quảng Xương để mở rộng địa giới hành chính thành phố Thanh Hóa và thành lập các phường thuộc thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, thị trấn Tào Xuyên và xã Hoằng Lý thuộc huyện Hoằng Hóa được bàn giao nguyên trạng diện tích, dân số về thành phố Thanh Hóa quản lý; phường Tào Xuyên được thành lập trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên, dân số của thị trấn Tào Xuyên. Đồng thời, giữ nguyên 02 cột mốc địa giới hành chính giữa phường Tào Xuyên và xã Hoằng Lý theo cột mốc địa giới hành chính giữa thị trấn Tào Xuyên và xã Hoằng Lý cũ.

Vì vậy, cử tri đề nghị điều chỉnh địa giới hành chính giữa phường Tào Xuyên và xã Hoằng Lý, thành phố Thanh Hóa là không phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật và tình hình thực tế. 

Về đề nghị cần chia tách các thôn có dân số lớn hơn 500 hộ trở lên thành nhiều thôn cho phù hợp.

Tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, bản, phố quy định không chia tách các thôn, bản, phố đang hoạt động ổn định để thành lập thôn, bản, phố mới; khuyến khích việc sáp nhập thôn, bản, phố để thành lập thôn, bản, phố mới nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền cấp xã và nâng cao hiệu quả đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của thôn, bản, phố.

Vì vậy, cử tri đề nghị chia tách các thôn có dân số lớn hơn 500 hộ trở lên thành nhiều thôn là phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật. Để đảm bảo công tác quản lý nhà nước trên địa bàn, các thôn, bản có trên 500 hộ dân, các phố có trên 600 hộ dân được bố trí thêm 01 Phó Trưởng thôn, bản, phố theo quy định tại Thông tư số 04/2012/TT-BNV nêu trên của Bộ Nội vụ.

Cử tri huyện Đông Sơn đề nghị tăng cường các biện pháp ngăn chặn tình trạng can thiệp vào các hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất.

Thời gian qua, công tác đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất nổi lên một số sai phạm như chủ đầu tư không thực hiện nghiêm túc về trình tự, thủ tục đấu giá, đấu thầu; vẫn còn xảy ra hiện tượng dàn xếp giữa những cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất và sự can dự của một số đối tượng, làm thất thu ngân sách nhà nước, gây dư luận xấu trong nhân dân.

Trước tình hình trên, Công an tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 63/KH-CAT-PC46 ngày 04/4/2014 về việc phòng, chống vi phạm và tội trong hoạt động đấu thầu trên địa bàn tỉnh để triển khai thực hiện; bao gồm các biện pháp rà soát, đánh giá toàn bộ tình hình đấu giá đất, đấu thầu các dự án có sử dụng đất trên địa bàn toàn tỉnh; khảo sát xác định các băng nhóm, đối tượng hình sự chuyên hoạt động can dự vào lĩnh vực đấu giá đất và đấu thầu các dự án có sử dụng đất; thu thập tài liệu, chứng cứ, phối hợp với cơ quan kiểm sát để khởi tố và tiến hành các hoạt động điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; tổ chức tốt các hoạt động giám sát, công khai hoạt động đấu giá, đấu thầu để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những vi phạm về quy trình tổ chức hoạt động đấu giá, đấu thầu trên địa bàn tỉnh.

Cử tri đề nghị trang bị thêm phương tiện, công cụ hỗ trợ cho lực lượng công an, quân đội các cấp.

Theo báo cáo của Công an tỉnh, về cơ bản các phương tiện, công cụ hỗ trợ cho lực lượng công an, quân đội chính quy đã đáp ứng được yêu cầu phục vụ công tác giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh trấn áp tội phạm và bảo vệ an ninh quốc gia; riêng lực lượng công an xã việc trang bị tư trang cá nhân còn hạn chế, chưa được trang bị vũ khí quân dụng.

Trước sự phức tạp của tình hình tội phạm và sự manh động của các đối tượng xã hội, việc trang bị thêm phương tiện, công cụ hỗ trợ cho lực lượng công an xã là cần thiết; Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 43/TT-BCA ngày 15/10/2013 về quy định các tiêu chuẩn, định mức trang bị cho Công an xã. Theo đó, ngân sách Bộ Công an trang bị một số vũ khí quân dụng cho lực lượng công an xã như súng trường, súng tiểu liên, súng bắn đạn hơi cay, dùi cui điện,…; ngân sách địa phương đảm bảo trang bị phương tiện làm việc như bàn ghế, máy vi tính, máy in,… Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ nghiên cứu, ban hành đề án nâng cấp trang bị, tư trang cho lực lượng công an xã để đáp ứng các yêu cầu thiết yếu giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Cử tri huyện Yên Định phản ánh hiện nay nhiều người có 2 giấy chứng minh nhân dân, gây khó khăn trong công tác quản lý và giải quyết chế độ chính sách cho các đối tượng theo quy định.

Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã giao Công an tỉnh rà soát, kiểm tra việc cấp, đổi và quản lý giấy chứng minh nhân dân. Kết quả kiểm tra phát hiện 1.169 trường hợp công dân có 2 CMND; riêng huyện Yên Định có 20 trường hợp công dân có 2 CMND. Tình trạng này đã gây khó khăn trong công tác quản lý, vướng mắc trong các giao dịch dân sự, có trường hợp ký các hợp động dân sự khống để lừa đảo.

Để giải quyết tình trạng trên, Công an tỉnh đã có văn bản chỉ đạo công an các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn các công dân có 2 CMND làm thủ tục hủy bỏ hoặc cấp lại CMND. Đồng thời, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác cấp, quản lý CMND nhằm nâng cao hiệu quả công tác cấp và quản lý CMND trên địa bàn toàn tỉnh. Hiện nay, Công an tỉnh Thanh Hóa  được chọn là 01 trong 16 đơn vị điểm trên toàn quốc triển khai cấp CMND theo công nghệ mới. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo triển khai việc cấp giấy CMND theo công nghệ mới nhằm khắc phục tình trạng một người có nhiều số CMND hoặc trùng số CMND.

BBT


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
123 người đã bình chọn
Thống kê: 1.651.816
Online: 57