Ngày 06/01/2014, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và triển khai công tác năm 2014. Các đồng chí Lê Thị Thìn, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Lê Nam, tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trần Đức Thanh, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị; tham dự có đại diện Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Công đoàn viên chức tỉnh; các Phó Trưởng Ban của HĐND tỉnh, lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức thuộc Văn phòng.

 ​Tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Ích, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trình bày dự thảo báo cáo tổng kết công tác năm 2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014; đồng chí Trịnh Xuân Sức, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ Văn phòng trình bày dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2013, nhiệm vụ trọng tâm năm 2014; đồ​ng chí Đỗ Đức Duyên thay mặt Ban chấp hành Công đoàn cơ quan trình bày báo cáo tóm tắt tổng kết công tác công đoàn năm 2013 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2014; Hội nghị cũng đã được nghe báo cáo công tác thanh tra nhân dân cơ quan năm 2013, báo cáo kết quả thi đua và bầu chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2013.

TK_2013_861.jpg

            Theo báo cáo tổng kết hoạt động của Đảng bộ, trong năm 2013, khối lượng công việc của HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh rất lớn, nhưng Đảng bộ đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo cơ quan thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; lãnh đạo cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng luôn được quan tâm, đã nghiêm túc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của cấp ủy cấp trên. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tiếp tục được tập thể Đảng bộ và từng cá nhân đảng viên, quần chúng tự giác thực hiện, đi vào chiều sâu, chất lượng, hiệu quả thiết thực, đúng tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị. Sau khi xin ý kiến của Thường trực HĐND và Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Đảng ủy đã xây dựng 5 tiêu chuẩn đạo đức của cán bộ, đảng viên Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; in ấn và treo tại những nơi trang trọng trong cơ quan. Đặc biệt đã chú trọng việc kiểm điểm thực hiện theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI nhằm đánh giá kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể, chức trách, nhiệm vụ của cá nhân. Qua kiểm điểm đã nêu được kết quả phát huy ưu điểm, khắc phục, sửa chữa yếu kém, khuyết điểm, những vấn đề mới phát sinh và đưa ra phương hướng, biện pháp khắc phục, sửa chữa yếu kém, khuyết điểm trong thời gian tới. Việc tiếp thu, sửa chữa các khuyết điểm đã được tập thể, từng cá nhân đảng viên trong Đảng bộ thực hiện trên tinh thần cầu thị, nghiêm túc sau khi được góp ý. Chất lượng sinh hoạt chi bộ đã đi vào chiều sâu, việc thực hiện các mặt công tác Đảng có nhiều chuyển biến tích cực; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng tiếp tục được nâng lên, Đảng bộ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ; kiểm tra, giám sát; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội; lãnh đạo xây dựng tổ chức đảng và công tác cán bộ, đảng viên được quan tâm với tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch…

Về tổng kết công tác chuyên môn năm 2013, Văn phòng đã đạt được những kết quả công tác nổi bật như: Cán bộ, công chức Văn phòng đã chủ động xây dựng chương trình hoạt động năm, kế hoạch công tác 6 tháng, quí, hàng tháng, hàng tuần của Đoàn đại biểu Quốc hội, của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh. Tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND tỉnh thực hiện tốt việc điều hoà, phối hợp hoạt động giữa các Ban HĐND tỉnh một cách khoa học, khắc phục tình trạng chồng chéo về nội dung, thời gian và địa điểm; giúp Thường trực theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, sau chất vấn và giải quyết kiến nghị của cử tri. Làm tốt công tác chuẩn bị và tiến hành kỳ họp thứ 6, thứ 7, thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVI thành công. Tại kỳ họp thứ 7 đã tham mưu tổ chức thực hiện Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người do HĐND bầu hoặc phê chuẩn, đúng quy trình, quy định, chặt chẽ, công khai, công bằng và dân chủ. Xây dựng  và kịp thời gửi tới đại biểu HĐND tỉnh đề cương báo cáo kết quả kỳ họp. Làm tốt công tác tham mưu, phục vụ việc giám sát của các Ban HĐND tỉnh về các nội dung chất vấn giữa hai kỳ họp tại Hội nghị Thường trực HĐND tỉnh; các cuộc giám sát chuyên đề của các Ban HĐND tỉnh. Công tác tham mưu xây dựng kế hoạch, đề cương báo cáo, tổ chức các đợt giám sát phù hợp với tình hình thực tế, có trọng tâm, trọng điểm, thời gian phù hợp, thành phần đoàn giám sát gọn nhẹ, không làm ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên của đơn vị được giám sát. Trên cơ sở kết quả giám sát, đã phân tích, tổng hợp đưa ra các đánh giá khách quan, chỉ rõ những tồn tại thiếu sót, các kiến nghị đều sát với thực tế, có tính khả thi, báo cáo kết quả giám sát có tính chiến đấu, được đại biểu và cử tri đánh giá cao. Thực hiện tốt công tác tham mưu thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 7, thứ 8 HĐND tỉnh. Các báo cáo thẩm tra đã cung cấp thông tin, tạo cơ sở để đại biểu thảo luận và quyết định các vấn đề tại kỳ họp. Đã tham mưu, phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức,  tham gia đóng góp ý kiến vào 28 dự án luật, pháp lệnh và dự thảo nghị quyết. Phối hợp cùng HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh đã thực hiện việc lấy ý kiến rộng rãi nhân dân đối với việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Luật đất đai sửa đổi đảm bảo chất lượng và đúng thời gian quy định. Trong công tác chuẩn bị các nội dung phục vụ hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh, đã tham mưu xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri theo hướng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả. Theo đó, kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh được tổ chức sớm hơn và khoảng thời gian tiếp xúc cử tri được kéo dài hơn các kỳ trước để các tổ và đại biểu HĐND tăng tính chủ động, các tài liệu phục vụ đại biểu tiếp xúc cử tri được trình bày cô đọng để dành nhiều thời gian cho cử tri phát biểu ý kiến và kiến nghị với đại biểu dân cử. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông đưa tin kịp thời các hoạt động tiếp xúc cử tri, diễn biến các kỳ họp, hội nghị chất vấn, hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh. Sau kỳ họp HĐND tỉnh đã phối hợp với Đoàn thư ký hoàn chỉnh các nghị quyết đã được thông qua trình Chủ tịch HĐND tỉnh ký chứng thực, ban hành đúng thời gian quy định. Ngoài ra, Văn phòng đã thực hiện tốt việc tham mưu phục vụ công tác tiếp dân, tiếp nhận, chuyển đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và theo dõi việc giải quyết; phục vụ các cuộc họp lấy ý kiến xây dựng Luật, Pháp lệnh, các cuộc họp trực tuyến; hoạt động giám sát, khảo sát của các Ủy ban của Quốc hội. Bên cạnh đó, công tác chăm lo, thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức và phong trào thi đua trong cơ quan luôn được chú trọng quan tâm. Đảng ủy và Lãnh đạo Văn phòng thường xuyên quan tâm, lãnh đạo và chỉ đạo để Công đoàn củng cố tổ chức, hoạt động có hiệu quả, có chương trình hành động cụ thể, thiết thực...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động của Đảng bộ, chuyên môn, công đoàn vẫn còn một số hạn chế như: Tính chủ động trong công tác tham mưu và đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị ở một số cán bộ, công chức có lúc, có việc chưa kịp thời, chất lượng một số công việc chưa cao. Trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm công tác của đảng viên, công chức chưa đồng đều; một số còn hạn chế cả về năng lực chuyên môn và kỹ năng hành chính. Tinh thần đấu tranh, phê và tự phê bình chưa được phát huy đúng mức vẫn còn nể nang, ngại va chạm. Việc lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể quần chúng đã và đang được quan tâm nhưng chưa đúng mức; hoạt động của các đoàn thể chưa được duy trì sinh hoạt theo quy định, một số nội dung sinh hoạt chưa rõ nét, phương thức còn lúng túng.

Tại hội nghị, các Phó Trưởng Ban của HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng và đại diện các phòng thuộc Văn phòng đã có sự trao đổi, thảo luận thẳng thắn về những việc Văn phòng đã đạt được trong năm 2013 và thống nhất nhiệm vụ trọng tâm năm 2014 với các giải pháp cụ thể để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đó là, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Tổ chức học tập,  quán triệt sâu sắc, đầy đủ các nghị quyết của Đảng đến từng đảng viên và quần chúng. Từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, tiếp tục thực hiện sinh hoạt chuyên đề theo hướng dẫn của Đảng ủy Khối. Phát huy dân chủ trong sinh hoạt đảng nhất là việc thảo luận, quyết định những vấn đề thuộc chức năng nhiệm vụ của chi bộ của đảng bộ. Toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đoàn kết, phát huy trí tuệ, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và các Nghị quyết của HĐND tỉnh để tham mưu xây dựng kế hoạch, chương trình công tác của Thường trực, các Ban của HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh nhằm thực hiện thành công nhiệm vụ năm 2014 và nhiệm vụ giai đoạn 2010 - 2015. Làm tốt công tác chuẩn bị cho các kỳ họp của HĐND tỉnh trong năm 2014. Thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác giám sát, khảo sát năm 2014 của HĐND tỉnh. Tổ chức thành công Hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các tỉnh Bắc Miền Trung; Hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố; phối hợp tổ chức Hội nghị Cộng tác viên Báo Đại biểu nhân dân toàn quốc tại Thanh Hóa. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, an toàn làm chủ; dân chủ, công khai các hoạt động về quản lý tài chính, sử dụng kinh phí, quản lý tài sản trang thiết bị được giao; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, chi bộ và Uỷ ban kiểm tra. Đôn đốc, nhắc nhở và quản lý công việc được giao đối với từng cán bộ, đảng viên và quần chúng để hoàn thành nhiệm vụ. Phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ địa phương trong việc đảng viên sinh hoạt ở nơi cư trú. Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị, mỗi đảng viên đăng ký nội dung và thực hiện theo nội dung đã đăng ký.

TK2013_8_1.jpg

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Thị Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Lê Nam, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã điểm lại những kết quả nổi bật, đánh giá cao thành tích đạt được của Văn phòng và đề nghị tập thể cán bộ, công chức Văn phòng tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nêu cao tính chủ động trong tham mưu, phục vụ. Chú trọng công tác tham mưu, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri, kết luận sau chất vấn, sau giám sát. Tăng cường công tác phối hợp giữa Văn phòng với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh và với các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan trong thực hiện nhiệm vụ. Các phòng, bộ phận thuộc Văn phòng cần phải phối hợp nhịp nhàng hơn nữa trong triển khai thực hiện chương trình công tác.

Bí thư Đảng bộ, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Lê Thị Ích đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo và các ý kiến tham gia đóng góp tại Hội nghị, đồng thời đề nghị các phòng trực thuộc Văn phòng xây dựng các giải pháp cụ thể, thiết thực để sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu bình xét các danh hiệu thi đua năm 2013 của từng cá nhân, tập thể và đăng ký, thông qua các chỉ tiêu thi đua năm 2014; bầu Ban Thanh tra nhân dân cơ quan nhiệm kỳ mới gồm 3 đồng chí.

THH_8_1_14.jpg

Nhân dịp này, đồng chí Lê Nam, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng./.

Lê Hùng Cường​


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
60 người đã bình chọn
Thống kê: 314.656
Online: 21