Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát năm 2015, ngày 17,18 tháng 3 năm 2015, Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg; Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg; Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trên địa bàn huyện Quan Sơn. Ông Lê Nhân Đồng, Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì các buổi làm việc. Cùng tham dự có đại diện Thường trực HĐND huyện.

 BDT_20_3_2015.jpg

Ngày 17 tháng 3 năm 2015 Đoàn đi kiểm tra tại các trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS xã Sơn Thủy, trường tiểu học Sơn Lư, trường THPT Quan Sơn, đoàn nhận thấy việc tổ chức triển khai thực hiện các Quyết định nghiêm túc, qui trình bình xét các đối tượng thụ hưởng được thực hiện dân chủ, công khai đúng theo qui định. Thay mặt đoàn công tác, Ông Lê Nhân Đồng ghi nhận những kết quả đạt được trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện các Quyết định của Chính phủ. Tuy nhiên,  còn một số vấn đề cần được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới đó là: Quản lý học sinh trường bán trú và các trường công lập khác (đối tượng được hưởng chính sách) chưa chặt chẽ nên  một số học sinh còn về nhà trong ngày; việc quản lý sử dụng tủ thuốc, dụng cụ TDTT, văn hóa, đồ dùng nấu ăn (đối với trường bán trú) còn thất thoát, hư hỏng.

Ngày 18 tháng 3 năm 2015, Đoàn làm việc với UBND huyện và các ngành liên quan, thay mặt  UBND, Bà Lương Thị Ngoan, Phó Chủ tịch UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

            Về tổ chức triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ học sinh, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các Phòng GD&ĐT, Tài chính – Kế hoạch, Dân tộc, Lao động, Thương binh và Xã hội tham mưu văn bản hướng dẫn các xã, thị trấn, nhà trường việc xét duyệt học sinh thuộc diện được thụ hưởng hưởng chính sách đúng theo qui định tại Thông tư 24, Thông tư 65, Quyết định 85, Quyết định 36, Quyết định 12 cũng như việc thực hiện chi trả chế độ cho học sinh đúng, đủ, kịp thời.

Qua thời gian tổ chức thực hiện trên địa bàn huyện có 3577  lượt học sinh được  hưởng theo Quyết định 85 với số tiền trên 18 tỷ đồng; trên 1000 học sinh được hưởng theo Quyết định 12 với số tiền trên 2 tỷ đồng; hỗ trợ trên 500 tấn gạo cho gần 7000 lượt học sinh.

Kết luận buổi làm việc, Ông Lê Nhân Đồng, Trưởng đoàn ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện của huyện. Đồng thời đề nghị huyện có văn bản chỉ đạo các ngành liên quan, các xã, thị trấn, trường học rà soát các đối tượng thụ hưởng đúng theo qui định; chỉ đạo các trường xây dựng qui chế quản lý số học sinh được thụ hưởng (đối với trường không có bán trú); thường xuyên kiểm tra tủ thuốc, dụng cụ TDTT, VH, đồ dùng nấu ăn cho học sinh (đối với trường phổ thông Dân tộc bán trú); hỗ trợ mọi nguồn lực cũng như xã hội hóa để các trường có thể tổ chức nấu ăn cho học sinh.

Doãn Ngọc Hài​

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
65 người đã bình chọn
Thống kê: 457.237
Online: 17