Theo Kế hoạch giám sát số 31/HĐND-KTNS ngày 09/02/2015 của Ban Kinh tế và Ngân sách, ngày 27/3/2015 Ban Kinh tế và Ngân sách đã làm việc với UBND thị xã Bỉm Sơn về tình hình triển khai thực hiện các dự án SXKD được giao đất, cho thuê đất tại thị xã Bỉm Sơn. Đồng chí Phùng Bá Văn - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham gia làm việc có Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND; đại diện các Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên & Môi trường và chủ đầu tư một số dự án trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn.

 KTNS_30_3_2015.jpg

Trước khi làm việc với UBND thị xã Bỉm Sơn, đoàn công tác của Ban Kinh tế và Ngân sách đã đi kiểm tra thực tế tình hình đầu tư, SXKD của các dự án: Trung tâm thương mại, văn phòng giao dịch của Công ty TNHH Hà Thành; Nhà máy bánh kẹo Tràng An 3 – Việt Nam của Công ty CP bánh kẹo Tràng An 3 – Việt Nam; Nhà máy xi măng Long Sơn của Công ty TNHH Long Sơn.

Tại hội nghị, UBND thị xã Bỉm Sơn đã báo cáo về tình hình thu hút đầu tư, việc triển khai thực hiện dự án, hoạt động SXKD của các dự án đầu tư trên địa bàn thị xã được giao đất, cho thuê đất giai đoạn 2011-2015. Để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thị xã, trong quá trình quản lý, điều hành UBND thị xã Bỉm Sơn đã chú trọng công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng là một trong các yếu tố quan trọng trong việc thu hút đầu tư, kết quả giai đoạn 2011-2014, trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn có 23 dự án được giao đất, cho thuê đất để đầu tư SXKD, trong đó KCN Bỉm Sơn có 06 dự án. Nhìn chung, các chủ đầu tư dự án sau khi được nhà nước giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án đã triển khai đầu tư đúng tiến độ, đi vào hoạt động SXKD theo kế hoạch đã giải quyết được nhiều việc làm có thu nhập cho người lao động trên địa bàn và đóng góp cho ngân sách nhà nước, góp phần thúc đẩy và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thị xã và tài nguyên đất được sử dụng có hiệu quả như dự án Nhà máy bánh kẹo Tràng An 3 – Việt Nam (hoàn thành xây dựng và đi vào SXKD năm 2014, doanh thu năm 2014 đạt 110 tỷ đồng), dự án Nhà máy xi măng Long Sơn đã giải phóng xong cơ bản mặt bằng và chủ đầu tư đang khẩn trương triển khai công tác đầu tư xây dựng nhà máy....

Tuy nhiên, bên cạnh nhiều dự án đầu tư đảm bảo tiến độ, hoạt động SXKD đúng kế hoạch, có hiệu quả vẫn còn một số dự án triển khai chậm tiến độ điển hình là dự án Trung tâm thương mại, văn phòng giao dịch của Công ty TNHH Hà Thành.

Sau khi nghe ý kiến tham gia của các thành viên Ban và các ngành, đồng chí Phùng Bá Văn - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban kinh tế và ngân sách HĐND tỉnh kết luận buổi làm việc, đồng chí nêu rõ Bỉm Sơn được xác định là một trong những Trung tâm kinh tế động lực của tỉnh, có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội khu vực phía Bắc tỉnh Thanh Hóa và đề nghị Thị ủy, HĐND, UBND thị xã tập trung chỉ đạo đồng bộ các giải pháp cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, thực hiện tốt Nghị quyết số 02/NQ-TU ngày 27/6/2011 của Ban chấp hành Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Ngoài ra, đồng chí đề nghị UBND thị xã Bỉm Sơn đánh giá đầy đủ, cụ thể hiệu quả đầu tư của từng nhóm dự án trên địa bàn, như: việc thực hiện nghĩa vụ tài chính, hiệu quả sử dụng đất, giải quyết việc làm và thu nhập của người lao động, ... Đối với những dự án chậm tiến độ, đề nghị UBND thị xã Bỉm Sơn có những giải pháp quyết liệt hơn, về phía các chủ đầu tư mặc dù thời gian qua có nhiều khó khăn theo tình hình chung nhưng cũng phải có thái độ rõ ràng trong việc đầu tư, những kiến nghị của chủ đầu tư về vấn đề giải phóng mặt bằng, đầu tư đường giao thông, cấp điện, cấp nước .... đến hàng rào dự án (nhà máy xi măng Long Sơn) Ban Kinh tế và Ngân sách tiếp thu và đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp tốt với UBND thị xã Bỉm Sơn giải quyết những tồn đọng, tham mưu cho UBND tỉnh trong việc đầu tư những công trình cấp thiết nhằm phục vụ công tác thu hút đầu tư tại thị xã Bỉm Sơn.

Nguyễn Thị Huệ


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
82 người đã bình chọn
Thống kê: 701.602
Online: 29