Ngày 21 tháng 5 năm 2015 Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Bá Thước về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ cho học sinh theo Quyết định số 85/2010; Quyết định số 12/2013 và Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện. Ông Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham gia buổi làm việc có đại diện Sở Tài Chính, Sở Giáo dục & Đào tạo.

DT_2552014-.jpg

Trước khi làm việc với UBND huyện, Đoàn đi khảo sát thực tế về tình hình tổ chức triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ cho học sinh tại các trường Tiểu học và THCS Ái Thượng; trường TH và THCS Thiết Ống huyện Bá Thước.

Trong thời gian qua UBND huyện Bá Thước đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các Quyết định của Chính phủ về hỗ trợ cho học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn phối hợp triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc theo đúng các Thông tư, hướng dẫn Trung ương và của tỉnh. Hàng năm các trường Tiểu học, THCS đã tham mưu cho UBND huyện ra quyết định thành lập Hội đồng xét duyệt; đối với các trường THPT, Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng xét duyệt, trong quá trình tổ chức bình xét, thẩm định, xét duyệt đối tượng chặt chẽ, công khai đúng quy định. Phối với hợp với chính quyền địa phương trong việc xác định địa danh, khoảng cách đối với học sinh có quãng đường từ nhà đến trường từ 4km đối với học sinh tiểu học; 4 km đối với học sinh THCS; 10 km trở lên đối với học sinh THPT không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày, đề nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Đến nay, các trường trên địa bàn huyện đã tổ chức thực hiện hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở cho 5758 học sinh, kinh phí thực hiện gần 17 tỷ đồng; hỗ trợ 554.175 kg gạo cho 8214 học sinh.

Sau khi nghe ý kiến các thành viên trong Đoàn và ý kiến tiếp thu, giải trình của lãnh đạo các phòng liên quan, Chủ tịch UBND huyện. Thay mặt Đoàn công tác, Ông Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, ghi nhận những nỗ lực cố gắng của huyện Bá Thước trong việc tổ chức triển khai thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn như: Qui trình bình xét các đối tượng thụ hưởng được thực hiện dân chủ, công khai đúng theo qui định; thủ tục hồ sơ đầy đủ theo yêu cầu của Thông tư số 65/2011/TTLT-BGD&ĐT-BTC-BKHĐT ngày 22 tháng 12 năm 2011; Thông tư liên tịch số 27/2013/TTLT—BGD&ĐT-BTC ngày 16 tháng 7 năm 2013.

Đồng thời cũng thẳng thắn chỉ rõ những thiếu sót khuyết điểm đó là hồ sơ thủ tục hỗ trợ tiền ăn và nhà ở của học sinh được hưởng các chế độ chính sách quá nhiều, gây phiền hà cho phụ huynh, học sinh (chưa thực hiện đúng theo điều 5 Thông tư liên tịch số 65/2011 của liên ngành ngày 22 tháng 12 năm 2011). Theo dõi kiểm tra việc cấp phát gạo thiếu thường xuyên, không phát hiện được việc gạo không được san bao (vẫn để bao 50 kg) nên gây khó khăn cho các nhà trường, trong khi đó UBND tỉnh đã hỗ trợ tiền cho cục dự trữ Quốc gia san bao các loại như 15 kg, 30 kg, 45 kg.

 Để tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian tới có hiệu quả đề nghị huyện chỉ đạo các phòng có liên quan, UBND các xã, thị trấn, các trường tiếp tục rà soát các đối tượng thụ hưởng, tránh tình trạng bỏ sót đối tượng hoặc không đúng đối tượng.Thủ tục hồ sơ của các đối tượng thụ hưởng phải thực hiện theo đúng Thông tư số 24/2010/TT/BGDĐT ngày 02 tháng 8 năm 2010; Thông tư số 65/2011/TTLT-BGD&ĐT-BTC-BKHĐT ngày 22 tháng 12 năm 2011; Thông tư liên tịch số 27/2013/TTLT—BGD&ĐT-BTC ngày 16 tháng 7 năm 2013. Thường xuyên kiểm tra chất lượng gạo, trọng lượng gạo/1 bao (tránh tình trạng như trước); Cần quan tâm hơn việc thực hiện hiện các chính sách và hỗ trợ kịp thời cho học sinh; tiếp thu các ý kiến của Đoàn nêu trong buổi làm việc, để có biện pháp tổ chức, chỉ đạo thực hiện.

Những kiến nghị của huyện, nhà trường, Ban Dân tộc HĐND tỉnh sẽ xem xét, tổng hợp và đưa vào báo cáo kết quả giám sát chuyên đề trình tại kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới./.

​Doãn N​gọc Hài​


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
109 người đã bình chọn
Thống kê: 1.365.263
Online: 68