Thực hiện kế hoạch giám sát chuyên đề 6 tháng đầu năm 2015, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiến hành giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ cho học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ tại huyện Lang Chánh. Ông Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì làm việc. Cùng tham dự buổi làm việc có đại diện phòng Pháp chế của Sở Giáo dục, Phòng Ngân sách huyện xã của Sở Tài chính và đại diện Thường trực HĐND huyện Lang Chánh.

 DT_2552014-1.jpg

Tại buổi làm việc, UBND huyện và các đơn vị nhà trường đã báo cáo về việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ cho học sinh. Qua đó, công tác triển khai thực hiện các chính sách theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ được UBND huyện, các đơn vị nhà trường thực hiện nghiêm túc, bám vào các Thông tư hướng dẫn của liên bộ, các văn bản chỉ đạo của cấp trên tổ chức thực theo đúng quy định.

Về quy trình xét duyệt: Được thực hiện chặt chẽ từ khâu rà soát đối tượng, xác định địa danh khoảng cách địa bàn khó khăn, hiểm trở không thể đi và về trong ngày; thành lập Hội đồng xét duyệt tổ chức xét duyệt công khai, thông báo trên thông tin đại chúng, tuyên truyền cho phụ huynh học sinh nắm bắt, phối hợp với nhà trường để thực hiện.

UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng tham mưu hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các chính sách, đảm bảo thời đầy đủ kịp cho học sinh.

Đến nay, việc hỗ trợ các chính sách trên địa bàn huyện đã được thực hiện kết quả là: Hỗ trợ theo Quyết định 85/2010/QĐ-TTg đối với học sinh học tại Trường phổ thông dân tộc bán trú là 734 lượt học sinh, tổng số tiền là 2.359.011.000đ; học sinh bán trú học tại các trường công là 2.853 lượt học sinh, tổng số tiền hỗ trợ là 11.737.953.000đ; hỗ trợ theo Quyết định  12/2013/QĐ-TTg là  802 lượt học sinh, tổng số tiền hỗ trợ là 2.130.375.000đ; Hỗ trợ theo Quyết định 36/2013/QĐ-TTg là 4.828 lượt học sinh, tổng số 326.310 kg gạo.

Tuy nhiên, qua khảo sát ở một số trường vẫn còn những tồn tại hạn chế đó là: Một số học sinh có đơn ở lại bán trú học tại các trường nhưng thực tế không ở lại vẫn được hưởng chính sách; chi trả chế độ cho học sinh chưa thực hiện hàng tháng, chủ yếu là mỗi quý phát tiền một lần, vì vậy khi bố mẹ đến nhận tiền sử dụng vào mục đích khác; nhận thức và thực hiện chính sách chưa đầy đủ, triển khai thực hiện chậm; quản lý học sinh bán trú còn nhiều bất cập….

Thay mặt đoàn giám sát, Ông Nguyễn Văn Thành, Trưởng đoàn ghi nhận   những kết quả đạt được trong việc tổ chức thực hiện các chính sách của UBND huyện và các nhà trường. Thông qua việc thực hiện chính sách đã góp phần cho con em ăn, ở, sinh hoạt học hành được tốt hơn, đỡ vất vả hơn; huy động học sinh đến lớp ổn định sĩ số, học sinh bỏ học ít đi, chất lượng giáo dục mũi nhọn, đại trà được nâng lên…Đồng thời đề nghị UBND huyện, các nhà trường cần quan tâm thực hiện tốt các chính sách, đảm bảo đúng quy định, đúng đối tượng không để xảy ra vi phạm, thất thoát, lãng phí. Khắc phục những hạn chế Đoàn nêu để tổ chức thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới.

Những kiến nghị của UBND huyện và các trường, Ban Dân tộc HĐND tỉnh sẽ xem xét, tổng hợp báo cáo giám sát chuyên đề tại kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới./.

Cầm Bá Chái 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
109 người đã bình chọn
Thống kê: 1.365.456
Online: 45