Thực hiện Chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2015, ngày 08 tháng 9 năm 2015, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiến hành khảo sát viêc thực hiện kiến nghị của Ban tại kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI; việc tổ chức thực hiện dự án cơ sở hạ tầng theo Chương trình 135 giai đoạn 2012-2015 trên địa bàn huyện Thạch Thành, Ông Lê Nhân Đồng Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn, cùng tham dự có Thường trực HĐND - UBND huyện Thạch Thành.

 BDT_992015.jpg

​          Trước khi làm việc với huyện, Đoàn đã đến khảo sát một số công trình tại các xã: Thành Minh, Thành Yên huyện Thạch Thành. Theo báo cáo của UBND huyện, việc thực hiện Chương trình 135 được tổ chức  theo đúng Thông Tư số 05/2013/TTLT- UBDT- NNPTNT- KHĐT- TC- XD ngày 18 tháng 11 năm 2013 của Ủy Ban Dân tộc – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn- Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Bộ Tài chính – Bộ Xây dựng. Việc triển khai đảm bảo công khai dân chủ từ cơ sở, phát huy mạnh mẽ sự tham gia của người dân.

Kết quả việc thực hiện dự án xây dựng cơ sở hạ tầng giai đoạn 2012 2015 được phê duyệt đầu tư 157 công trình, trong đó: 27 công trình nhà văn hóa, Trạm y tế, phòng học; 20 công trình thủy lợi; 110 công trình đường giao thông với tổng vốn kế hoạch tỉnh giao thực hiện là 53.614.000.000 đồng.

Công tác phân bổ vốn và giải ngân từ năm 2012 – 2015 được huyện phân bổ đúng qui định, đến nay có 127/157 công trình đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả tốt, còn 30/157 công trình thuộc nguồn vốn năm 2015 dự kiến xong trước tháng 11 năm 2015.

Bên cạnh việc triển khai Chương trình 135 về xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện được đầu tư 01 công trình nước sinh hoạt nông thôn tập trung từ nguồn vốn 134 của Chính phủ tại thôn Mỹ Đàm, xã Thành Minh với số tiền trên 1,3 tỷ đồng. Qua kiểm tra giám sát công trình, Đoàn nhận thấy việc triển khai thực hiện không đảm bảo như: công khảo sát nguồn nước chưa tốt; tư vấn thiết kế không phù hợp dẫn đến công trình không có nước sử dụng.

Về kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban Dân tộc đến nay cơ bản đã được khắc phục:  Như công tác tuyên truyền được cấp ủy chính quyền quan tâm chỉ đạo, sự vào cuộc của các ban, ngành đoàn thể một cách quyết liệt;  Huyện chỉ đạo đồng loạt các xã có công trình thực hiện theo đúng Thông Tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tài chính về quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung; công tác sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng công trình được thường xuyên nên chất lượng, tuổi thọ của công trình được nâng lên.

Sau khi kiểm tra công trình tại các xã, Đoàn nhận định, phần lớn các công trình theo Chương trình 135, công trình nước sạch tập trung đã phát huy hiệu quả tốt. Riêng công trình nước sinh hoạt nông thôn tập trung tại thôn Mỹ Đàm xã Thành Minh hiện nay không sử dụng được. Ông Lê Nhân Đồng, Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn công tác đề nghị Chủ tịch UBND xã Thành Minh đôn đốc nhà thầu thi công Công trình nước tại thôn Mỹ Đàm nhanh chóng khắc phục phần bể thu đầu nguồn cũng như những phần chưa đúng thiết kế, nhanh chóng bàn giao để nhân dân có nước sinh hoạt.

Doãn Ngọc​ Hài​


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
88 người đã bình chọn
Thống kê: 941.003
Online: 75