Thực hiện Chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2015, ngày 27 tháng 8 năm 2015, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiến hành khảo sát viêc thực hiện kiến nghị của Ban tại kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI; việc tổ chức thực hiện dự án cơ sở hạ tầng theo Chương trình 135 giai đoạn 2012-2015 trên địa bàn huyện Như thanh, Ông Lê Nhân Đồng Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn, cùng tham dự có Thường trực HĐND huyện, Phòng Dân tộc huyện.

 DANTOC_2882015.jpg

Trước khi làm việc với huyện, Đoàn đã đến khảo sát một số công trình tại các xã: Xuân Khang, Mậu Lâm, Phượng Nghi huyện Như Thanh. Theo báo cáo của UBND huyện, việc thực hiện Chương trình 135 được tổ chức  theo đúng Thông Tư số 05/2013/TTLT- UBDT- NNPTNT- KHĐT- TC- XD ngày 18 tháng 11 năm 2013 của Ủy Ban Dân tộc – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn- Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Bộ Tài chính – Bộ Xây dựng đảm bảo công khai dân chủ từ cơ sở, phát huy mạnh mẽ sự tham gia của người dân, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, gắn với tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Kết quả việc thực hiện dự án xây dựng cơ sở hạ tầng giai đoạn 2012 2015 được phê duyệt đầu tư 89 công trình, trong đó: 35 công trình nhà văn hóa; 06 công trình Trạm y tế; 06 công trình thủy lợi; 40 công trình đường giao thông; 01 công trình lớp học mầm non; 01 công trình thiết bị trạm truyền thanh; với tổng vốn kế hoạch tỉnh giao thực hiện là 41.747.000.000 đồng.

Công tác phân bổ vốn và giải ngân từ năm 2012 – 2015 được huyện phân bổ đúng qui định, đến nay có 62/89 công trình đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả tốt, còn 27/89 công trình thuộc nguồn vốn năm 2015 dự kiến xong trước tháng 10 năm 2015.

Về kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban Dân tộc đến nay cơ bản đã được khắc phục:  Như công tác tuyên truyền được cấp ủy chính quyền quan tâm chỉ đạo, sự vào cuộc của các ban, ngành đoàn thể một cách quyết liệt;  Huyện chỉ đạo đồng loạt các xã có công trình thực hiện theo đúng Thông Tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tài chính về quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung; công tác duy tu, bảo dưỡng công trình được thường xuyên nên chất lượng, tuổi thọ của công trình được nâng lên.

Sau khi kiểm tra công trình tại các xã, Đoàn nhận định, phần lớn các công trình theo Chương trình 135, công trình nước sạch tập trung đã phát huy hiệu quả tốt. Riêng công trình nước sinh hoạt nông thôn tập trung tại thôn Đồng Mưa xã Xuân Khang là không có nước, (hiện nay mất đường ống mà chưa có hướng khắc phục). Ông Lê Nhân Đồng, Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn công tác đề nghị Chủ tịch UBND xã Xuân Khang chỉ đạo các bộ phận liên quan, sớm khắc phục công trình, để nhân dân có nước sinh hoạt.

Doãn Ngọc​ Hài


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
116 người đã bình chọn
Thống kê: 1.509.264
Online: 40