Để chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, ngày 11 tháng 9 năm 2015, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiến hành khảo sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát về đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng các công trình nước sinh hoạt nông thôn tập trung; việc tổ chức thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng theo Chương trình 135 giai đoạn 2012 – 2015 trên địa bàn huyện Cẩm Thủy. Ông Lê Nhân Đồng Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn, cùng tham dự có Thường trực HĐND – UBND, phòng Dân tộc huyện Cẩm Thủy.

 DT_1492015.jpg

​​          Trước khi làm việc với huyện và xã, Đoàn đến khảo sát một số công trình tại các xã: Cẩm Liên, Cẩm Thành huyện Cẩm Thủy. Theo báo cáo của UBND huyện, việc thực hiện Chương trình 135 được tổ chức đúng qui định. Việc triển khai thực hiện đảm bảo công khai dân chủ, phát huy tốt sự tham gia của người dân.

Kết quả thực hiện dự án xây dựng cơ sở hạ tầng giai đoạn 2012 2015 được phê duyệt đầu tư 68 công trình, trong đó: Có 06 công trình nhà văn hóa; 13 công trình thủy lợi; 45 công trình đường giao thông; 04 công trình lớp học với tổng nguồn vốn tỉnh giao thực hiện là 22.508.000.000 đồng.

Công tác giải ngân được huyện phân bổ kịp thời, đến nay có 50/68 công trình đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả tốt, còn 18/68 công trình chưa quyết toán, trong đó: có 03 công trình thuộc nguồn vốn xây dựng năm 2012; 15 công trình thuộc nguồn vốn năm 2015, toàn bộ các công trình dự kiến quyết toán xong trong năm 2015.

Bên cạnh việc triển khai Chương trình 135 về xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện được đầu tư 01 công trình nước sinh hoạt nông thôn tập trung từ nguồn vốn 134 của Chính phủ tại thôn Thạch Minh xã Cẩm Liên với số tiền 1 tỷ đồng. Qua kiểm tra giám sát công trình, Đoàn nhận thấy việc thiết kế xây dựng còn chưa phù hợp, nơi đặt bể còn xa dân, số lượng bể ít, nên số người dân được sử dụng chưa được nhiều.

Về kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban Dân tộc đến nay đã được khắc phục, toàn bộ các công trình trên địa bàn huyện đều thực hiện theo đúng Thông Tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tài chính về quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung; công tác sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng công trình được thường xuyên nên chất lượng, tuổi thọ của công trình được nâng lên, từng bước đáp ứng được yêu cầu của nhân dân.

Sau khi kiểm tra công trình tại các xã, Đoàn nhận định, phần lớn các công trình theo Chương trình 135, công trình nước sạch tập trung đã phát huy hiệu quả tốt. Riêng các công trình sân nhà văn hóa thôn Bình Yên xã Cẩm Bình, công trình đường giao thông thôn Bèo, thôn Khạt xã Cẩm Thành đầu tư năm 2012 đến nay vẫn chưa quyết toán. Ông Lê Nhân Đồng, Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn công tác đề nghị Chủ tịch UBND các xã có công trình trên, phối hợp với nhà thầu, các phòng liên quan của huyện nhanh chóng quyết toán các công trình để bàn giao theo qui định.

Doãn Ngọc​ Hài​​


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
88 người đã bình chọn
Thống kê: 940.699
Online: 31