Để chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, ngày 15 tháng 9 năm 2015, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiến hành khảo sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát về đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng các công trình nước sinh hoạt nông thôn tập trung; việc tổ chức thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng theo Chương trình 135 giai đoạn 2012 – 2015 trên địa bàn huyện Ngọc Lặc. Ông Lê Nhân Đồng Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn, cùng tham dự có Thường trực HĐND – UBND, phòng Dân tộc huyện Ngọc Lặc.

 DT1792015.jpg

Trước khi làm việc với huyện và xã, Đoàn đến khảo sát một số công trình tại các xã: Cao Thịnh, Lộc Thịnh huyện Ngọc Lặc.

 Theo báo cáo của UBND huyện, việc thực hiện Chương trình 135 được tổ chức đúng qui định. Việc triển khai thực hiện đảm bảo công khai dân chủ, phát huy tốt sự tham gia của người dân. Kết quả thực hiện dự án xây dựng cơ sở hạ tầng giai đoạn 2012 2015 được phê duyệt đầu tư 198 công trình, trong đó: Có 30 công trình nhà văn hóa, trạm y tế; 13 công trình thủy lợi; 134 công trình đường giao thông; 17 công trình lớp học; 04 công trình đường dây điện 0,4 KV với tổng nguồn vốn tỉnh giao thực hiện là 60,8 tỷ đồng.

Công tác giải ngân được huyện phân bổ kịp thời, đến nay có 164/198 công trình đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả tốt, còn 34/198 công trình chưa quyết toán, trong đó: có 05 công trình thuộc nguồn vốn xây dựng năm 2012; 29 công trình thuộc nguồn vốn năm 2015, toàn bộ các công trình dự kiến quyết toán xong trong năm 2015.

          Để có kết quả trên, trong thời gian qua UBND huyện Ngọc Lặc đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong việc tổ chức triển khai thực hiện các Chương trình dự án trên địa bàn, làm tốt công tác tuyên truyền cho cán bộ và nhân dân nhận thức được ý nghĩa tầm quan trọng của Chương trình. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi, vi phạm của tổ chức, cá nhân.

Về kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban Dân tộc đến nay cơ bản đã được khắc phục, phần lớn các công trình trên địa bàn huyện đều thực hiện theo đúng Thông Tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tài chính về quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung; công tác sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng công trình được quan tâm nên chất lượng, tuổi thọ của công trình được nâng lên, từng bước đáp ứng được yêu cầu của nhân dân.

Sau khi kiểm tra công trình tại các xã và nghe báo cáo của huyện, Đoàn nhận định, phần lớn các công trình theo Chương trình 135, công trình nước sinh hoạt nông thôn tập trung đã phát huy hiệu quả tốt. Riêng các công trình đường điện 0,4 KV thôn Cao Sơn và công trình kiên cố hóa kênh mương thôn Hoa Sơn, đường giao thông thôn Đông Sơn xã Thủy Sơn; công trình đường giao thông thôn Quên, kiên cố hóa kênh mương thôn Ngã Ba xã Phúc Thịnh đầu tư năm 2012 đến nay vẫn chưa quyết toán. Về công trình nước sinh hoạt nông thôn tập trung hiện nay còn 03 công trình tại thôn Trạc xã Phúc Thịnh, thôn Đô Sơn xã Thạch Lập, thôn Phùng Sơn xã Phùng giáo chưa được khắc phục. Ông Lê Nhân Đồng, Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn công tác đề nghị Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã có công trình trên, phối hợp với nhà thầu, các phòng liên quan của huyện nhanh chóng quyết toán các công trình và khắc phục các công trình nước sinh hoạt sớm bàn giao đưa vào sử dụng. Các ý kiến, kiến nghị của Huyện, xã, Ban dân tộc HĐND tỉnh tiếp thu và đưa vào báo cáo trình kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVI.

Doãn Ngọc​ Hài​​​


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
88 người đã bình chọn
Thống kê: 940.743
Online: 40