Thực hiện Nghị quyết số 101/2014/NQ-HĐND ngày 31/12/2014 của HĐND tỉnh về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2015, ngày 13/3/2015 Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh đã làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường về tình hình triển khai thực hiện các dự án SXKD được giao đất, cho thuê đất tại các huyện ven biển, đô thị và vùng phụ cận từ năm 2011 - 2015. Đồng chí Phùng Bá Văn - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham gia làm việc có Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND; đại diện các Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên & Môi trường và Sở Công thương.

 KTNS_17_3_2015.jpg

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng và Sở Tài nguyên Môi trường, từ năm 2011-2015 Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo đồng bộ các giải pháp cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. Ban chấp hành Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-TU ngày 27/6/2011 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh giai đoạn 2011-2015, UBND tỉnh có Kế hoạch hành động số 45/KH-UBND ngày 05/8/2011 về thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-TU. Kết quả, năm 2013 chỉ số năng lực cạnh tranh PCI của tỉnh Thanh Hóa xếp thứ 8 (tăng 36 bậc so với năm 2012) đã phản ánh hiệu quả của những chủ trương, chính sách và chỉ đạo điều hành của tỉnh trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh giai đoạn 2011-2015, điều đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút đầu tư các dự án SXKD trên địa bàn toàn tỉnh góp phần tăng thu ngân sách, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

Trên địa bàn các đô thị, các huyện ven biển và vùng phụ cận, theo báo cáo của các ngành về tình hình triển khai thực hiện dự án thực tế có nhiều dự án triển khai đảm bảo hoặc nhanh hơn tiến độ quy định trong Giấy chứng nhận đầu tư (GCNĐT), như: dự án FLC SamSon Golf Links, Khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn, Nhà máy xi măng Long Sơn,... trong đó có dự án khách sạn Mường Thanh được triển khai đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động sớm hơn kế hoạch. Tuy nhiên, cũng còn nhiều dự án đã được cấp GCNĐT, giao đất, cho thuê đất nhưng triển khai chậm hơn quy định đặc biệt là các dự án về lĩnh vực du lịch, đô thị do nhiều nguyên nhân khác nhau, bao gồm: khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng bởi chính sách liên quan đến đất đai thay đổi liên tục nên nhà đầu tư khó thỏa thuận để đền bù giải phóng mặt bằng; diện tích đất của dự án liên quan đến nhiều loại đất, nhiều đối tượng quản lý sử dụng, nguồn gốc đất đai phức tạp... dẫn đến mất nhiều thời gian trong công tác bồi thường GPMB; nhiều chủ đầu tư năng lực tài chính hạn chế và khó khăn trong việc huy động vốn để thực hiện dự án....  

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên Ban, giải trình của các ngành, kết luận buổi làm việc, đồng chí Phùng Bá Văn - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban kinh tế và ngân sách HĐND tỉnh đánh giá cao những cố gắng của ngành Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng trong việc tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện các giải pháp đồng bộ để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhằm thu hút các dự án đầu tư SXKD trên địa bàn toàn tỉnh, đóng góp vào ngân sách nhà nước, tạo công ăn việc làm có thu nhập ổn định cho nhiều lao động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Ngoài ra, đồng chí đề nghị các ngành tiếp thu ý kiến tại hội nghị, bổ sung hoàn thiện báo cáo làm rõ thêm về hiệu quả đầu tư của dự án, tình hình giải quyết các thủ tục hành chính, công tác giải phóng mặt bằng, giao đất cho thuê đất, quản lý của các cơ quan chuyên ngành, các địa phương... và đề xuất những giải pháp trong thu hút đầu tư, cũng như giải quyết những vấn đề tồn đọng trong việc triển khai thực hiện dự án.

Nguyễn Thị ​Huệ​


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
87 người đã bình chọn
Thống kê: 843.393
Online: 42