Theo Kế hoạch số 32/HĐND – KTNS ngày 10/02/2015 của Ban Kinh tế và Ngân sách về khảo sát tình hình hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) từ năm 2011 – 2015, ngày 17/8/2015 Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh đã khảo sát một số đơn vị hoạt động KH&CN, một số đề tài/dự án nghiên cứu và ứng dụng KH&CN trên địa bàn huyện Hoằng Hóa, huyện Nga Sơn. Đồng chí Đỗ Thanh, Phó Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn; tham gia đoàn khảo sát có Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND, lãnh đạo và cán bộ chuyên môn của Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa.

 KTNS_2482015.jpg

Tại Công ty CP công nông nghiệp Tiến Nông, đoàn khảo sát của ban Kinh tế và Ngân sách đã nghe lãnh đạo Công ty báo cáo về tình hình hoạt động KH&CN của Công ty từ năm 2011-2014. Công ty CP công nông nghiệp Tiến Nông là doanh nghiệp KH&CN đầu tiên của tỉnh, Trung tâm nghiên cứu phát triển KH&CN Tiến Nông của công ty đã triển khai 4 chuyên đề, 5 đề tài, 5 dự án (02 dự án cấp tỉnh, 03 dự án cấp cơ sở) và xây dựng 17 mô hình ứng dụng quảng bá sản phẩm KH&CN. Kết quả đã tạo ra 4 sản phẩm công nghệ mới, 11 quy trình dinh dưỡng cây trồng, 16 công thức dinh dưỡng cây trồng, hình thành 01 dây chuyền công nghệ mới đi vào sản xuất.

Trong 02 dự án KH&CN cấp tỉnh được giao, có 01 dự án sản xuất thử nghiệm phân bón NPK có chứa Silic dùng cho cây lúa tại Thanh Hóa đã được nghiệm thu năm 2012 và được Hội đồng KH&CN cấp tỉnh xếp đạt mức “xuất sắc”; tổng kinh phí thực hiện dự án là 15.538,6 triệu đồng (trong đó: vốn sự nghiệp khoa học 2,57%; vốn tự có 97,43%). Kết quả, phân bón NPK có chứa Silic làm tăng năng suất lúa lên từ 8-15% tùy loại đất và giống lúa. Đối với dự án KHCN “Ứng dụng phân bón NPK-Si+ vi lượng Chelate (MNC) chuyên dùng cho cây lúa, ngô, mía tại Thanh Hóa” với tổng mức đầu tư 15.979,25 triệu đồng (trong đó: vốn sự nghiệp khoa học 4%; vốn tự có 91%; vốn khác 5%) hiện đã hoàn thiện và báo cáo bước 1 dự án.

Trung tâm nghiên cứu và sản xuất giống thủy sản (đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa) được giao sản xuất giống thủy sản áp dụng phương pháp tiến tiến để cung cấp cho thị trường, bao gồm: tôm Sú PL15, tôm he chân trắng, cua xanh, ngao trắng, ... Có 03 dự án và đề tài KH&CN cấp tỉnh trong sản xuất nhân tạo các loại giống thủy sản cũng đã và đang được triển khai (dự án ứng dụng công nghệ nuôi thử nghiệm cá Hồi Vân thương phẩm; đề tài nghiên cứu kỹ thuật sản xuất nhân tạo giống ngao bến tre trong ao; đề tài nghiên cứu biện pháp kỹ thuật ương ấu trùng cua xanh trong ao), ngoài ra còn có một số dự án, đề tài cấp cơ sở (dự án hoàn thiện quy trình và sản xuất thử nghiệm giống cá bống đen; ứng dụng công nghệ sem mi-biofloc nuôi tôm thẻ chân trắng). Kết quả việc nghiên cứu ứng dụng một số dự án, đề tài đã cung cấp một số giống thủy sản sạch bệnh cho thị trường trong tỉnh.

Một số mô hình vay vốn từ Quỹ phát triển KH&CN tỉnh Thanh Hóa trên địa bàn huyện Nga Sơn mà đoàn đã khảo sát, bước đầu cũng đã phát huy hiệu quả đầu tư như mô hình nuôi thỏ New Zea Land, mô hình nuôi thủy sản trên đồng cói.

Qua khảo sát tại một số đơn vị hoạt động KH&CN trong lĩnh vực nông nghiệp, khảo sát một số dự án, đề tài nghiên cứu ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp nêu trên, đồng chí Đỗ Thanh – Phó trưởng ban Kinh tế và Ngân sách ghi nhận sự cố gắng trong hoạt động KH&CN của các đơn vị trong điều kiện nguồn lực có hạn. Việc nghiên cứu và ứng dụng một số dự án, đề tài KH&CN trong sản xuất bước đầu đã có những đóng góp tích cực trong phát triển nông nghiệp của tỉnh (dự án sản xuất thử nghiệm phân bón NPK có chứa Silic dùng cho cây lúa tại Thanh Hóa, đề tài nghiên cứu kỹ thuật sản xuất nhân tạo giống ngao bến tre trong ao....). Tuy nhiên, cũng có  dự án chỉ dừng lại ở bước khẳng định khả năng thích ứng với khu vực triển khai dự án (dự án ứng dụng công nghệ nuôi thử nghiệm cá Hồi Vân thương phẩm) và có đề tài nghiên cứu không có khả năng ứng dụng trong sản xuất.

Những đề xuất, kiến nghị về chính sách thu hút, đãi ngôn cán bộ hoạt động khoa học công nghệ trình độ cao, cơ chế công nhận, khuyến khích áp dụng kết quả nghiên cứu, ươm tạo công nghệ của tổ chức không sử dụng ngân sách để phát triển công nghệ, tăng chi ngân sách cho hoạt động KH&CN theo quy định.... của các đơn vị được khảo sát, thay mặt đoàn công tác của ban Kinh tế và Ngân sách đồng chí tiếp thu và sẽ báo cáo HĐND tại kỳ họp thứ 14, HĐND khóa XVI.

                                                                                   Nguyễn Thị Huệ  


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
79 người đã bình chọn
Thống kê: 608.029
Online: 18