Chuẩn bị công tác thẩm tra các Tờ trình của UBND tỉnh tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Khóa XVI, chiều ngày 01 tháng 12 năm 2015 Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh đã làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2015 nhiệm vụ trọng tâm năm 2006; cơ chế, chính sách khuyến khích thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp và hỗ trợ sản xuất giống cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 – 2020. Đồng chí Phùng Bá Văn, Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc; tham gia làm việc có Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

 KTNS_3122015.jpg

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản ước đạt 8.612 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch trong đó nông nghiệp 6.402 tỷ đồng, đạt 99,7% kế hoạch; lâm nghiệp 848 tỷ đồng, đạt 100,9% kế hoạch; thủy sản 1.354 tỷ đồng, đạt 101,3% kế hoạch.

Kế hoạch phát triển nông nghiệp nông thôn năm 2016 với các chỉ tiêu chủ yếu như tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tăng 2,3% trong đó nông nghiệp 1%, lâm nghiệp 7,8% và thủy sản 8,3%; sản lượng lương thực có hạt 1,67 triệu tấn; tỷ lệ che phủ rừng 52,1%; tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh 88%.

Phát triển nông thôn mới đến ngày 30/11/2015 có 110 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới chiếm 19,2%. Thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới năm 2015, đã có 20 công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, 104 công trình đang thi công, 2 công trình đang duyệt các thủ tục đầu tư; triển khai được 216 mô hình phát triển sản xuất và ngành nghề nông thôn.

Bên cạnh những kết quả đạt được tình hình phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh năm 2015 vẫn còn một số hạn chế, yếu kém như diện tích sản xuất vụ đông, diện tích trồng cao su, sản lượng mía nguyên liệu không đạt kế hoạch và giảm so với cùng kỳ, đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp gặp nhiều khó khăn.

Đối với dự thảo tờ trình về việc ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, giai đoạn 2016 – 2020 bao gồm 7 nội dung: Hỗ trợ xây dựng vùng thâm canh lúa năng suất, chất lượng, hiệu quả cao; Hỗ trợ phát triển sản xuất rau an toàn tập trung; Hỗ trợ mua máy thu hoạch và hệ thống tưới mía mặt ruộng; Hỗ trợ phát triển vùng luồng thâm canh; Hỗ trợ sản xuất tập trung quy mô lớn; Hỗ trợ liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm; Hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các doanh nghiệp. Tổng nhu cầu kinh phí hỗ trợ cho chính sách này là 789.997 triệu đồng.

Đối với dự thảo tờ trình về việc ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất giống cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 – 2020 bao gồm 5 nội dung: Hỗ trợ nghiên cứu, chọn tạo các giống cây trồng mới; Hỗ trợ sản xuất hạt giống lúa lai F1 và giống lúa thuần chất lượng; Hỗ trợ sản xuất giống mía có năng suất và chữ đường cao; Hỗ trợ giống gốc vật nuôi; Hỗ trợ du nhập, chọn lọc, nuôi dưỡng đàn cá chép, cá rô phi bố mẹ thuần chủng. Tổng nhu cầu kinh phí hỗ trợ cho chính sách này là 103.350 triệu đồng.

Tại hội nghị các thành viên Ban Kinh tế và Ngân sách đã phát biểu làm rõ thêm những vấn đề liên quan đến cơ chế chính sách tái cơ cấu ngành nông nghiệp như đối tượng và điều kiện hỗ trợ đối với hạ tầng trang trại chăn nuôi tập trung quy mô lớn, xem xét lại mức hỗ trợ cho sản xuất lúa đặc sản trên địa bàn tỉnh, cơ sở để đưa ra mức hỗ trợ phát triển vùng luồng thâm canh...

Kết luận buổi làm việc Đồng chí Phùng Bá Văn, Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh đánh giá những kết quả đạt được của ngành Nông nghiệp trong thời gian qua và bày tỏ sự đồng tình cao về tính cần thiết phải ban hành các cơ chế chính sách thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, hỗ trợ sản xuất giống cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 – 2020, qua đó tạo bước phát triển mới cho ngành Nông nghiệp theo hướng tăng giá trị gia tăng và bền vững, góp phần phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội. Tuy nhiên, để tờ trình có tính thuyết phục cao về quy trình, nội dung, đồng chí đề nghị Sở cần tập trung rà soát kỹ các tiêu chí chưa phù hợp với tình hình thực tiễn, xây dựng các tiêu chí phải tạo được sức hút cho bà con nông dân, cho các doanh nghiệp, nhưng phải giới hạn trong khả năng bảo đảm của ngân sách. Đồng thời Sở tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự hội nghị để bổ sung, hoàn thiện tờ trình, dự thảo nghị quyết, tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 15, khóa XVI sắp tới phê chuẩn.

                                                                                                Trần Hiền


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
116 người đã bình chọn
Thống kê: 1.509.159
Online: 44