Để chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XVI, sáng ngày 24 tháng 11 năm 2015, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành thẩm tra báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh về công tác xét xử và thi hành án hình sự năm 2015. Phương hướng nhiệm vụ năm 2016 Đồng chí Trần Quang Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Công an tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

 BPC_24112015.jpg

Năm 2015, ngành Tòa án đã tập trung quán triệt sâu rộng Nghị quyết 49/NQ-TW ngày 02/6/2015 của Bộ chính trị và Nghị quyết số 37/2013/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội, Chỉ thị số 19 - CT/TU ngày 10/6/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tòa án nhân dân 2 cấp đã thụ lý 7420 vụ án các loại, đã giải quyết xét xử 6506 vụ, đạt tỷ lệ 88%. Về cơ bản hoạt động xét xử  của Tòa án đảm bảo áp dụng đúng các quy định của pháp luật. Xét xử kịp thời, nghiêm minh đối với những bị cáo phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, phạm tội có tính chất chuyên nghiệp, tái phạm, tái phạm nguy hiểm, phạm tội có tổ chức. Không có trường hợp nào bị xét xử oan. Phối hợp với cơ quan Công an, Viện kiểm sát xét chọn 70 vụ án điểm; tổ chức xét xử lưu động được 173 vụ, qua đó góp phần tích cực trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức pháp luật cho nhân dân. Trong quá trình giải quyết án dân sự, hôn nhân và gia đình Tòa án luôn coi trọng công tác hòa giải và nguyên tắc tự thỏa thuận giữa các bên, trên cơ sở quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và công dân. Tỷ lệ hòa giải đạt 18,2%. Việc tổ chức đối thoại trong các vụ án hành chính được chú trọng.  Kết quả thực hiện xét xử và thi hành án hình sự đã góp phần quan trọng đấu tranh phòng, chống tội phạm, không để xảy ra đột xuất bất ngờ, ổn định tình hình, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển.

          Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn giám sát đã dành nhiều thời gian thảo luận và đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh làm rõ một số vấn đề như việc tòa án trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung trong các vụ án; nguyên nhân án hôn nhân và gia đình tăng; án hủy và cải sửa; các vụ án viện kiểm sát kháng nghị; tỷ lệ hòa giải thành trong án dân sự và hôn nhân gia đình; công tác giám đốc án...

          Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Quang Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà Tòa án nhân dân tỉnh đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị, Tòa án nhân dân tỉnh tiếp thu ý kiến các thành viên Ban Pháp chế để hoàn thiện báo cáo trình HĐND tỉnh trong kỳ họp tới. Đồng chí đề nghị ngành Tòa án cần triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng xét xử cho đội ngũ thẩm phán, hội thẩm nhân dân, thư ký nhất là đối với những vụ án dân sự, hành chính. Nâng cao chất lượng xét xử các loại án, tăng tỷ lệ giải quyết các vụ, việc đã thụ lý, đặc biệt là các vụ án hành chính; hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán.

Tăng cường công tác giám đốc kiểm tra để phát hiện và chấn chỉnh kịp thời các vi phạm, thiếu sót. Triệt để khắc phục tình trạng lạm dụng các tình tiết giảm nhẹ một số điều 46, 47 và 60 của Bộ luật hình sự để quyết định hình phạt nhẹ, cho bị cáo hưởng án treo, cải tạo không giam giữ đúng quy định của pháp luật. Tòa án nhân dân tỉnh cần đánh giá đầy đủ việc áp dụng quyết định hình phạt án treo, cải tạo không giam giữ đối với các bị cáo phạm tội về kinh tế, chức vụ, tham nhũng. Quan tâm kiện toàn, xây dựng tòa án các cấp vững mạnh, toàn diện. Tăng cường sự phối hợp với của Ban cán sự đảng Tòa án với các ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
122 người đã bình chọn
Thống kê: 1.637.688
Online: 57