Ngày 20 tháng 3 năm 2015, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với UBND huyện Triệu Sơn về thực hiện pháp luật trong lĩnh vực khai thác, chế biến tiêu thụ tài nguyên khoáng sản Đồng chí Trần Quang Đảng, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự có đồng chí Phạm Thanh Sơn, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường.

 PC_22_3_2015.jpg

Triệu Sơn có các nguồn tài nguyên khoáng sản chủ yếu là: Quặng Cromit, đất sét Bentonic; đá làm vật liệu xây dựng; đất làm vật liệu san lấp mặt bằng và làm vật liệu sản xuất gạch ngói; đất đồi có chứa hàm lượng quặng sắt thấp làm phụ gia xi măng, đất nguyên liệu sản xuất gạch là nguồn vật liệu chính cho xây dựng cơ sở hạ tầng của địa phương và làm đá mỹ nghệ xuất khẩu. Từ năm 2012 đến nay trên địa bàn huyện có 12 Doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng nhà máy chế biến, kinh doanh khoáng sản; cấp giấy phép khai thác và cho thuê đất để khai thác khoáng sản. Trong thời gia qua UBND huyện Triệu Sơn đã chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với UBND các xã tiến hành tổ chức phổ biến tuyên truyền các quy định của pháp luật về hoạt động khoáng sản; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo quản lý tài nguyên khoáng sản phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đảm bảo quy định của pháp luật nhằm tăng cường quản lý nhà nước về khoáng sản. Giao cho các phòng chức năng phối hợp với Thanh tra tỉnh, sở Tài nguyên và môi trường, UBND các xã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về khoáng sản đối với các dự án đầu tư, các cơ sở hoạt động khai thác, chế biến tiêu thụ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn.

          Sau khi nghe lãnh đạo UBND huyện báo cáo; ý kiến phát biểu của đồng chí Phạm Thanh Sơn Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh cũng như ý kiến của các thành viên Ban Pháp chế và giải trình của lãnh đạo UBND huyện, đồng chí Trần Quang Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh kết luận nội dung buổi làm việc. Đồng chí khẳng định từ năm 2012 đến nay UBND huyện Triệu Sơn đã tăng cường công tác quản lý nhà nước về khai thác, chế biến, kinh doanh trên địa bàn. 12 doanh nghiệp được cấp phép trên địa bàn huyện đã có nhiều cố gắng nỗ lực khắc phục khó khăn để phát triển sản xuất kinh doanh; thực hiện đầy đủ các  hồ sơ thủ tục xin cấp giấy phép khai thác mỏ, hồ sơ xin thuê đất để sản xuất, kinh doanh, bảo vệ môi trường và các loại hồ sơ khác theo quy định; thực hiện ký hợp đồng thuê đất theo quy định và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính. Từ năm 2012 đến nay các doanh nghiệp đã nộp vào ngân sách nhà nước là 6 tỷ 410 triệu đồng. Để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh những vi phạm, thiếu sót trong quản lý, khai thác khoáng sản, tạo điều kiện cho các đơn vị tham gia thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn phát huy hiệu quả đầu tư, tăng nguồn thu về cho ngân sách nhà nước và chấp hành tốt các quy định của pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới UBND huyện cần quản lý chặt chẽ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn, quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn theo thẩm quyền. Xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm khai thác tài nguyên trái phép. Chỉ đạo các phòng có liên quan ở huyện thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ trong việc bảo vệ khoáng sản tại địa phương theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật khoáng sản và Quyết định số 3014/ QĐ- UBND ngày 17/9/2014 của UBND tỉnh về quy chế phối hợp giữa các ngành, địa phương trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đất đai, khoáng sản tới các đơn vị khai thác khoáng sản. Thường trực HĐND huyện, Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát thực hiện pháp luật trong lĩnh vực khai thác, chế biến tiêu thụ tài nguyên khoáng sản.

Lê Thị Hương


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
85 người đã bình chọn
Thống kê: 790.754
Online: 43