Để chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XVI, ngày 02/12/ 2015, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh họp thông qua các báo cáo trình tại kỳ họp HĐND. Ông Nguyễn Văn Phát – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

 VHXH3122015.jpg

Tại kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, Ban Văn hóa - Xã hội trình HĐND tỉnh: Báo cáo thẩm tra Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình Văn hóa - Xã hội năm 2015, nhiệm vụ và giải pháp năm 2016. Báo cáo thẩm tra Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch 5 năm 2011-2015 và kế hoạch phát triển văn hóa - xã hội 5 năm 2016-2020. Báo cáo hoạt động của Ban năm 2015, chương trình công tác năm 2016; dự kiến nội dung chất vấn về lĩnh vực văn hóa - xã hội tại kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI.

Đối với Báo cáo thẩm tra Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình Văn hóa - Xã hội năm 2015, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016; Báo cáo thẩm tra Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch 5 năm 2011-2015 và kế hoạch phát triển văn hóa - xã hội 5 năm 2016-2020, các đại biểu cơ bản tán thành với đánh giá của UBND tỉnh về những kết quả đã đạt được. Các hoạt động văn hoá - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, công tác quản lý Nhà nước về văn hóa - thông tin, thể thao và du lịch luôn được tăng cường, làm tốt công tác tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng các cấp và các sự kiện trong Năm du lịch Quốc gia - Thanh Hóa 2015; Về giáo dục và đào tạo có sự phát triển theo hướng đổi mới, chất lượng đội ngũ giáo viên các cấp học tiếp tục được nâng lên; tính đến hết năm học 2014-2015 toàn tỉnh có 98,5% tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn; hệ thống kết cấu trường lớp học được đầu tư xây dựng; chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn tiếp tục được giữ vững. Ngành y tế tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đã sử dụng một số kỹ thuật cao trong chẩn đoán và điều trị bệnh; cơ sở vật chất trong hệ thống y tế tiếp tục được quan tâm đầu tư xây dựng. Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động tiếp tục được quan tâm, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đã phân tích và nêu ra một số tồn tại, hạn chế như: Công tác quy hoạch mạng lưới trường lớp học trong tỉnh nhiều năm qua chưa được quan tâm đúng mức; chất lượng giáo dục còn bọc lộ hạn chế; việc thực hiện Quyết định 3678/2011/QĐ-UBND ngày 08/11/2011 của UBND tỉnh chưa nghiêm. Cơ sở vật chất, trang thiết bị các Trạm y tế xã, phường, thị trấn còn nghèo nàn, lạc hậu, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ y tế cơ sở còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân. Chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn chưa bám sát nhu cầu thực tế, công tác xóa đói giảm nghèo chưa thực sự bền vững, tình trạng số người đi xuất khẩu lao động hết hạn hợp đồng nhưng không về nước đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác xuất khẩu lao động của tỉnh nhưng chưa có giải pháp khắc phục, việc thực hiện chính sách đối với người có công chưa chặt chẽ, vẫn còn tình trạng hưởng chế độ chính sách sai đối tượng, gây bức xúc trong dư luận...

            Thay mặt Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, ông Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh kết luận rõ từng nội dung của buổi làm việc. Trên cơ sở đó, Ban sẽ hoàn chỉnh các báo cáo để trình kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh./.

                                                                                 

                                                                                                 Lê Thu Hà


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
95 người đã bình chọn
Thống kê: 1.199.237
Online: 52