Ngày 08 tháng 10 năm 2015, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã giám sát tại huyện Quan Sơn về việc luân chuyển, tiếp nhận và bố trí giáo viên, nhân viên hành chính các cấp học; chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP của Chính phủ từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015; chính sách khuyến khích, hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ năm 2010 đến nay. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc; tham dự có đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; Thường trực HĐND huyện Quan Sơn.

 VHXH_12_10_2015.jpg

Theo báo cáo của UBND huyện Quan Sơn, thực hiện Quyết định số 3678/2011/QĐ-UBND tỉnh, từ năm 2011 đến năm 2015 huyện Quan Sơn đã điều chuyển trong phạm vi huyện 238 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hành chính các bậc học; điều chuyển ra khỏi huyện 71 cán bộ quản lý, giáo viên. Về thực hiện chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP của Chính phủ. Trong 5 năm qua, toàn huyện có 52.047 đối tượng được thụ hưởng chế độ với tổng kinh phí hơn 19 tỷ đồng, trong đó số được miễn giảm học phí là 16.745 đối tượng, số được hỗ trợ chi phí học tập là 35.302 đối tượng. Hầu hết các đối tượng được chi trả đúng, đủ, kịp thời các chế độ.

            Đối với việc thực hiện chính sách khuyến khích, hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ năm 2010 đến nay, huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách hỗ trợ để thu hút người nghèo, người dân tộc thiểu số tham gia xuất khẩu lao động, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp tư vấn, giới thiệu thị trường xuất khẩu lao động hiệu quả. Từ năm 2010 đến nay, huyện Quan Sơn đưa được 329 người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, trong đó sang Trung Đông là 166 người, Malaysia 136 người, Hàn quốc 26 người...

 Tại buổi làm việc, huyện Quan Sơn kiến nghị tỉnh cần giao đủ chỉ tiêu biên chế giáo viên, nhân viên cho huyện theo định mức quy định so với số lớp đã được giao; tiếp tục thực hiện miễn học phí cho học sinh vùng đặc biệt khó khăn; tiếp tục phân bổ, hỗ trợ kinh phí hàng năm cho công tác tuyên truyền, tư vấn xuất khẩu lao động đạt kết quả, nâng mức cho vay xuất khẩu lao động …
            Thay mặt đoàn giám sát, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng Ban Văn hóa -Xã hội HĐND tỉnh ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của huyện Quan Sơn trong thời gian qua. Đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế như công tác điều chuyển giáo viên chưa triệt để; việc thực hiện chính sách miễn, giảm học phí cho học sinh chưa kịp thời; kết quả xuất khẩu lao động còn thấp... Vì vậy, trong thời gian tới, huyện cần tiếp tục quan tâm bồi dưỡng chất lượng cán bộ, giáo viên, rà soát lại đội ngũ giáo viên, tránh tình trạng thiếu thừa cục bộ; các khoản thu chi trong nhà trường cần được bàn bạc công khai, dân chủ, đúng quy định; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, học sinh. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng số lượng người nghèo, người dân tộc thiểu số tham gia xuất khẩu lao động... Về những kiến nghị, đề xuất của huyện Quan sơn, Ban Văn hóa- Xã hội HĐND tỉnh sẽ tiếp thu, tổng hợp và báo cáo HĐND tỉnh.

 Lê Thu Hà​

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
90 người đã bình chọn
Thống kê: 1.015.035
Online: 12