Thực hiện Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2015, ngày 24/11, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với UBND thành phố Thanh Hóa về tình hình, kết quả thực hiện Quyết định số 3678/2011/QĐ-UBND về Quy định, điều động, thuyên chuyển, tiếp nhận và tuyển dụng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hành chính các trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện các chính sách khuyến khích, hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ năm 2010 đến nay. Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

 VHXH_26112016.jpg

Theo báo cáo của UBND Thành phố Thanh Hóa, đến thời điểm tháng 11 năm 2015 nhu cầu cán bộ, giáo viên là 3.724; biên chế được giao là 3.205, biên chế hiện có 2.828, giáo viên và nhân viên hành chính hợp đồng là 386 người. Việc thực hiện Quyết định 3678/2011/QĐ-UBND ngày 08/11/2011 của UBND tỉnh, thành phố đã tiếp nhận 152 giáo viên, điều chuyển trong phạm vi thành phố là 233 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

Đối với việc thực hiện chính sách khuyến khích, hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ năm 2010 đến nay, Thành phố Thanh Hóa đã đưa được 2.240 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng lao động. Các chính sách khuyến khích, hỗ trợ xuất khẩu lao động đều được thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả. Tuy nhiên, theo đánh giá, việc xuất khẩu lao động chưa tương xứng với tiềm năng; thị trường xuất khẩu có giá trị cao chưa nhiều; việc quản lý lao động về nước đúng hạn đang còn hạn chế.

Sau khi nghe các ý kiến của các thành viên trong Đoàn, kết luận buổi làm việc, đồng chí Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của Thành phố Thanh Hóa trong việc thực hiện chỉ tiêu biên chế sự nghiệp giáo dục, đồng thời đề nghị Thành phố cần quyết liệt hơn trong việc điều động, thuyên chuyển đội ngũ giáo viên dôi dư tại các cấp học. Rà soát, cung cấp cho đoàn giám sát báo cáo chính xác về số giáo viên dôi dư; sắp xếp, bố trí hợp lý; nghiên cứu khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện Quyết định 3678/2011/QĐ-UBND. Về việc thực hiện chính sách khuyến khích, hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài, đồng chí đề nghị Thành phố tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động các đối tượng tham gia xuất khẩu lao động, gắn xuất khẩu lao động với đào tạo nghề để nâng cao tay nghề cho người lao động, thực hiện nghiêm túc các quy định khi tham gia xuất khẩu lao động. Đối với những đề xuất kiến nghị của Thành phố, Ban sẽ tổng hợp, nghiên cứu trình HĐND tỉnh./.    

Lê Thu Hà


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
122 người đã bình chọn
Thống kê: 1.637.554
Online: 47