Thực hiện Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2015, ngày 13/10, Ban Văn hóa – xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với UBND huyện Thiệu Hóa về kết quả điều động, thuyên chuyển, tiếp nhận và tuyển dụng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hành chính các cấp học trên địa bàn; việc thực hiện chính sách khuyến khích, hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Sở Nội vụ; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Thường trực HĐND huyện Thiệu Hóa.

 VHXH_1410215.jpg

Thực hiện Quyết định 3678/2011/QĐ-UBND ngày 8/11/2011 của UBND tỉnh về Quy định điều động, thuyên chuyển, tiếp nhận và tuyển dụng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hành chính các trường mầm non, tiểu học, THCS, UBND huyện Thiệu Hóa đã tổ chức hội nghị triển khai quyết định tới các xã và các trường học trên địa bàn. Trong 5 năm qua, huyện đã điều chuyển 228 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hành chính các cấp học; tuyển dụng, tiếp nhận 403 người và điều chuyển ra ngoài huyện 303 người. Việc tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển đều đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn.

            Về việc thực hiện các chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập huyện đã triển khai và thực hiện kịp thời, đúng đối tượng, chi đúng chế độ. Kinh phí thực hiện từ năm 2010 đến nay là trên 23 tỷ đồng. Huyện cũng đã chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các chính sách hỗ trợ để thu hút các đối tượng khó khăn tham gia xuất khẩu lao động. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp tư vấn giới thiệu thị trường xuất khẩu lao động hiệu quả. Trong 5 năm qua, tổng kinh phí huyện Thiệu Hóa hỗ trợ cho 1.227 đối tượng đi lao động nước ngoài là trên 1,1 tỷ đồng.

 VHXH_14102151.jpg

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu của các thành viên đoàn công tác, đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đề nghị huyện Thiệu Hóa tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quyết định 3678/2011/QĐ-UBND ngày 8/11/2011 của UBND tỉnh; kiểm tra, rà soát, đánh giá tình hình cơ cấu đội ngũ giáo viên và biên chế các cấp học, trên cơ sở đó xây dựng phương án giải quyết hợp lý số giáo viên dôi dư. Đồng chí đề nghị huyện Thiệu Hóa cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động các đối tượng tham gia xuất khẩu lao động thực hiện nghiêm túc các quy định khi tham gia xuất khẩu lao động. Gắn xuất khẩu lao động với đào tạo nghề để nâng cao tay nghề cho người lao động. Đối với các kiến nghị, đề xuất của huyện, Ban sẽ tổng hợp, nghiên cứu gửi các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Lê Như Hoa​

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
88 người đã bình chọn
Thống kê: 940.946
Online: 16