Để chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVI, ngày 30 tháng 11 năm 2015, Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đã làm việc với Sở Tài chính về quyết toán thu - chi ngân sách 2014, ước kết quả thu - chi ngân sách 2015, nợ đọng xây dựng cơ bản đến 31/10/2015, dự toán thu - chi ngân sách 2016 và các tờ trình, dự thảo nghị quyết do Sở Tài chính chuẩn bị trình tại kỳ họp. Đồng chí Phùng Bá Văn, Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc; tham gia làm việc có Phó Trưởng ban chuyên trách các ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

 KTNS_12012015.jpg 

Theo báo cáo của Sở Tài chính, tổng thu quyết toán ngân sách địa phương năm 2014 là 41.716.832 triệu đồng, trong đó thu cân đối ngân sách địa phương 12.484.505 triệu đồng, thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 28.834.191 triệu đồng, thu hoàn trả giữa các cấp ngân sách 20.665 triệu đồng, các khoản thu quản lý qua ngân sách nhà nước 377.926 triệu đồng. Tổng chi quyết toán ngân sách địa phương năm 2014 là 41.028.063 triệu đồng, trong đó chi cân đối ngân sách địa phương 27.093.924 triệu đồng, chi bổ sung ngân sách cấp dưới 13.556.802 triệu đồng, chi hoàn trả giữa các cấp ngân sách 21.165 triệu đồng, chi từ nguồn thu quản lý qua ngân sách nhà nước 356.173 triệu đồng. Chênh lệch thu, chi 688.769 triệu đồng.

Dự toán thu NSNN năm 2015 là 7.003.000 triệu đồng, ước thực hiện cả năm là 10.900.000 triệu đồng, bằng 156% dự toán; trong đó thu nội địa cả năm ước đạt 9.500.000 triệu đồng, bằng 146% dự toán. Có 12/12 lĩnh vực dự kiến đều hoàn thành và vượt dự toán năm.

Thời kỳ ổn định ngân sách năm 2011 – 2015 được kéo dài đến hết năm 2016; nguồn bổ sung cân đối của Trung ương cơ bản giữ ổn định, chỉ hỗ trợ để thực hiện một số nhiệm vụ và chế độ, chính sách mới do Trung ương ban hành. Vì vậy để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm 2016, dự toán thu – chi ngân sách năm 2016, Sở Tài chính tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh các nguyên tắc xây dựng dự toán chủ yếu sau:

Xây dựng dự toán thu NSNN tích cực, trên cơ sở bám sát dự toán Trung ương giao, đảm bảo thu đúng, thu đủ vào NSNN, phấn đấu hoàn thành vượt thu so với dự toán giao nhằm tăng cường nguồn lực cho mục tiêu đầu tư phát triển.

Toàn bộ tăng thu NSĐP năm 2016 so với dự toán năm 2015 được sử dụng 50% để cải cách tiền lương; 50% còn lại bố trí tăng chi đầu tư XDCB. Ưu tiên bố trí kinh phí thực hiện 5 chương trình trọng tâm, 4 khâu đột phá theo nghị quyết Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020 và các cơ chế, chính sách mới được HĐND, UBND tỉnh ban hành.

Dự toán năm 2016 được xây dựng trên hệ thống định mức phân bổ dự toán theo Nghị quyết 166/2010/NQ-HĐND ngày 08/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ 18 về định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương, ổn định đến hết năm 2016; Nghị quyết 167/2010/NQ-HĐND ngày 08/12/2010 về việc quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2011 – 2015 kéo dài đến hết năm 2016; Riêng thu tiền sử dụng đất các xã thuộc huyện được điều chỉnh theo tỷ lệ 70% điều tiết ngân sách xã, 30% điều tiết ngân sách huyện.

Bố trí dự toán chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo, sự nghiệp khoa học công nghệ, dự phòng ngân sách và bổ sung Quỹ dự trữ tài chính không thấp hơn dự toán Trung ương giao.

Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2016 được xác định theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng, bổ sung thêm 8% mức lương tối thiểu cho các đối tượng hưởng lương có hệ số 2,34 trở xuống.

Thực hiện huy động 35% viện phí, 40% học phí ổn định như năm 2015 và tiết kiệm 10% chi thường xuyên để đảm bảo nguồn thực hiện cải cách tiền lương.

Đối với tình hình thực hiện thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành và nợ đọng xây dựng cơ bản: Tổng số các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng đến 30/10/2015 là 1.433 dự án trong đó số dự án thẩm tra trình phê duyệt quyết toán là 795 dự án, số dự án đang thẩm tra 98 dự án, số dự án đã hoàn thành chậm nộp báo cáo quyết toán là 541 dự án; Tổng số nợ xây dựng cơ bản chưa được bố trí vốn thanh toán để hết niên độ 2014 chuyển 2015 là 4.407.434 triệu đồng trên 4.875 dự án, vốn kế hoạch bố trí để thanh toán nợ XDCB 9 tháng 2015 là 1.533.601 triệu đồng, tổng số nợ xây dựng cơ bản còn phải xử lý đến tháng 10/2015 là 2.873.833 triệu đồng.

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các đại biểu tham dự hội nghị, giải trình của Sở Tài chính. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phùng Bá Văn, Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị các nội dung báo cáo của Sở. Đồng thời đồng chí đề nghị Sở Tài chính phải có biện pháp quyết liệt hơn nữa để xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, phối hợp với Sở Kế hoạch và đầu tư tham mưu cho tỉnh ưu tiên thanh toán nợ, bố trí cho các công trình đã hoàn thành và có khả năng hoàn thành trong năm 2015. Đối với dự toán chi ngân sách năm 2016 cần phải xem xét lại những nội dung chi liên quan đến các cơ chế chính sách cho phù hợp với quy định và tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu để bổ sung, hoàn thiện các Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết, trình tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVI sắp tới.

​Trần HiềnĐánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
116 người đã bình chọn
Thống kê: 1.509.250
Online: 39