Ngày 18 tháng 3 năm 2015, Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Đội kiểm lâm cơ động và phòng chống cháy rừng số 1 và số 2 về thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản từ năm 2013 đến nay. Đồng chí Trần Quang Đảng, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Chi Cục kiểm lâm.

 PC_18_3_2015.jpg

Từ năm 2013 đến nay, Đội kiểm lâm cơ động và phòng chống cháy rừng số 1 và số 2 đã triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật như tổ chức phổ biến tuyên truyền các quy định của pháp luật về bảo vệ rừng và phát triển rừng; kiểm tra, tổ chức phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản; tổ chức các họat động nghiệp vụ nhằm chống tiêu cực trong kiểm tra, kiểm soát lâm sản và thi hành nhiệm vụ của lực lượng kiểm lâm địa phương; phối hợp trong công tác phòng, chống cháy rừng có nhiều tiến bộ.... vì vậy, an ninh rừng trên địa bàn tỉnh luôn ổn định theo hướng bền vững; không có tụ điểm nóng, điểm nóng về buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép; các hành vi buôn lậu lâm sản, đặc biệt trong nội tỉnh cơ bản được kiểm soát, mọi hành vi vi phạm đều được phát hiện và xử lý nghiêm minh. Kết quả đã bắt giữ, xử lý 694 vụ vi phạm. Tang vật tịch thu: 473 m3 gỗ các loại; 70.894 kg cành nhánh, gốc rễ tận dụng loại nguy cấp, quý, hiếm; 2.211,5 kg động vật rừng và các loại lâm sản ngoài gỗ khác. Thu nộp ngân sách Nhà nước trên 37 tỷ đồng. Đề nghị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tĩnh Gia thụ lý 01 vụ vận chuyển trái phép Tê tê java (Manis javanica), số lượng 07 cá thể, trọng lượng 44,0 kg do Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương chuyển giao.

            Sau khi nghe lãnh đạo Chi cục kiểm lâm và 2 đội kiểm lâm cơ động số 1 và số 2 báo cáo; ý kiến của các thành viên Ban Pháp chế và giải trình của lãnh đạo Chi cục kiểm lâm, đồng chí Trần Quang Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh kết luận nội dung buổi làm việc. Đồng chí ghi nhận những nỗ lực cố gắng của Đội kiểm lâm cơ động và phòng chống cháy rừng số 1 và số 2 trong thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. Đồng chí đề nghị triển khai đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định 119/2006/NĐ - CP ngày 16/10/2006 của Chính Phủ và Quyết định số 681/ QĐ - SNN và PTNT  và 681/ QĐ - SNN và PTNT  ngày 29/9/2008 quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1, số 2 và nhiệm vụ của Chi cục trưởng kiểm lâm giao. Thực hiện toàn diện cả hai nhóm giải pháp phòng và chống không để xảy ra hiện tượng tiêu cực. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị có liên quan để xử lý các hành vi khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật. Thường xuyên phối hợp với các hạt kiểm lâm khu vực, các ngành, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Quan tâm việc quản lý đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ kiểm lâm viên của 2 đội. Trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ chính trị của 2 đội có sự đánh giá bố trí đúng cán bộ kiểm lâm có đạo đức, năng lực, tinh thông nghiệp vụ; am hiểu sâu tình hình địa bàn và những vấn đề tác động của xã hội. Coi trọng công tác giáo dục quản lý cán bộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; xây dựng tác phong liêm chính trong thực​ hành công vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung những quy định không phù hợp.

​Lê Thị Hương​

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
96 người đã bình chọn
Thống kê: 1.211.163
Online: 31