Ngày 13 tháng 3 năm 2015, Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Thanh tra tỉnh về công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo từ năm 2014 đến nay. Đồng chí Trần Quang Đảng, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc có đồng chí Lê Thị Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Thanh Sơn, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

 PC_13_3_2015.jpg

Năm 2014 và quý 1/2015 Thanh tra tỉnh đã triển khai toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Việc  tiếp dân giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo nguyên tắc, quy trình, thủ tục chặt chẽ nhiều vụ việc giải quyết thấu tình, đạt lý. Tham mưu cho UBND tỉnh, cấp ủy, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tô cáo. Đồng thời quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn thanh tra cấp dưới thực hiện nhiệm vụ theo quy định. Ngành thanh tra đã thực hiện đồng bộ cả hai nhóm giải pháp: phòng và chống, cụ thể một số vụ việc khiếu nại kéo dài đã được xem xét, giải quyết chấm dứt khiếu kiện. Năm 2014 và quý 1 năm 2015 các cơ quan hành chính nhà nước đã giải quyết khiếu nại 943/1.017 vụ, việc, đạt: 92,7%; tố cáo 122/112 vụ, đạt 91,8%. Một số vụ việc khiếu nại tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài đã được giải quyết dứt điểm góp phần ổn định tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh.

Sau khi nghe lãnh đạo Thanh tra tỉnh báo cáo; ý kiến phát biểu của đồng chí Lê Thị Thìn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng như ý kiến của các thành viên Ban Pháp chế và giải trình của lãnh đạo Thanh tra tỉnh, đồng chí Trần Quang Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh kết luận nội dung buổi làm việc. Đồng chí đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của ngành Thanh tra trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Đồng chí khẳng định, trong thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm; giải quyết kịp thời quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; giúp cho các cấp, các ngành đánh giá đúng cán bộ; tăng cường kỷ luật hành chính; ổn định tình hình cơ sở. Đồng thời đồng chí cũng thẳng thắn chỉ rõ những thiếu sót, khuyết điểm mà ngành thanh tra tỉnh cần phải quan tâm đó là một số  đơn vị  bố trí cán bộ không bảo đảm tiêu chuẩn làm nhiệm vụ tiếp công dân; năng lực còn hạn chế; việc thực hiện kết luận, kiến nghị thanh tra, quyết định giải quyết của cấp có thẩm quyền ở một số vụ việc chậm, chưa triệt để; chất lượng tuyên truyền các quy định về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo chưa thực hiện thường xuyên, hiệu quả chưa cao.... Đồng chí đề nghị trong thời gian tới Thanh tra tỉnh tiếp tục thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của luật thanh tra, trong đó quan tâm thực hiện đúng quy định của luật tiếp công dân; tăng cường công tác hòa giải, thực hiện tốt quy chế dân chủ, đối thoại, công khai... trước mắt, yêu cầu chủ tịch UBND một số huyện, giám đốc sở khẩn trương thành lập Ban tiếp công dân; coi trọng việc kiện toàn đội ngũ cán bộ thanh tra cấp huyện, thanh tra sở có tầm nhìn và trách nhiệm; thực hiện bố trí cán bộ tiếp công dân và tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo có tâm huyết, tinh thông nghiệp vụ, có khả năng hướng dẫn, giải thích, thuyết phục để công dân hiểu và chấp hành đúng pháp luật. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân, trong đó chú trọng Luật Tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo và các quy định của pháp luật có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân. Tăng cường công tác tham mưu quản lý nhà nước về thanh tra nói chung và giải quyết khiếu nại, tố cáo nói riêng. Kịp thời hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ; coi trọng công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết  khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, tổ chức. Qua thanh tra nói chung và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung những quy định không phù hợp là nguyên nhân phát sinh khiếu kiện.

Lê Thị Hương


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
86 người đã bình chọn
Thống kê: 839.899
Online: 61