Ngày 31/12/2014 dưới sự chủ trì của các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Thị Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thanh Sơn, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVI đã diễn ra với các nội dung: tiếp tục thảo luận tại hội trường; nghe Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tiếp thu giải trình những vấn đề đại biểu HĐND tỉnh quan tâm; thông qua các nghị quyết và bế mạc kỳ họp.

 

 

 

BEMAC_3_1_2014.jpg 

 

 

         Tại phiên thảo luận, các ý kiến phát biểu đều thống nhất với Báo cáo kinh tế - xã hội năm 2014, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2015, các báo cáo của Ủy ban MTTQ tỉnh, các ngành được nêu trong kỳ họp. Các đại biểu cũng thống nhất với các nội dung được nêu trong các tờ trình của UBND tỉnh cũng như báo cáo thẩm định của các ban HĐND tỉnh. Khẳng định tỉnh ta hoàn thành tất cả các chỉ tiêu chủ yếu trong năm là sự nỗ lực lớn của Đảng bộ quân và dân các dân tộc trong tỉnh. Các đại biểu cũng thống nhất cao với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong báo cáo kinh tế- xã hội của UBND tỉnh, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm tiếp tục phát huy những tiềm năng, lợi thế, khắc phục những hạn chế, yếu kém để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế- xã hội mà HĐND tỉnh đã đề ra.

           Tại kỳ họp này, thay mặt Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng đã phát biểu tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu và cử tri trong tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh thêm một số thành công cũng như tồn tại, hạn chế của tỉnh trong năm 2014; phân tích sâu hơn những điều kiện tác động đến quá trình tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ do Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra và phương hướng, nhiệm vụ điều hành  của UBND tỉnh trong năm 2014.

       Dự báo năm 2015 bên cạnh những thuận lợi, tỉnh ta vẫn sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, ngành trong tỉnh phải cố gắng với khả năng cao nhất để đạt tốc độ tăng trưởng 11,7% trở lên. Đồng chí nêu ra một số giải pháp cơ bản nhằm thực hiện tốt mục tiêu kế hoạch, đó là: Tập trung mọi khả năng để tạo môi trường tốt thu hút đầu tư; tháo gỡ cho sản xuất, kinh doanh gắn với tái cơ cấu kinh tế; quan tâm đầu tư nhiều hơn cho lĩnh vực nông nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập cho nông dân; từng bước giải quyết các vấn đề bức xúc trong xã hội; khắc phục những yếu kém trong quản lý Nhà nước ở các cấp chính quyền. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương, các ngành, các cấp tập trung chăm lo phát triển sản xuất, kinh doanh; bảo đảm cung cầu hàng hóa, tăng cường quản lý thị trường, bảo đảm an sinh xã hội gắn với tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, chuẩn bị tốt cho nhân dân vui xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh với niềm tin và khí thế mới.

          Dưới sự điều hành của Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến, kỳ họp đã biểu quyết thông qua 17 nghị quyết về các vấn đề KT - XH, QP – AN; về công tác nhân sự của tỉnh. Đó là:

         1. Nghị quyết Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2015.

2. Nghị quyết Về điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

3. Nghị quyết Về việc thông qua danh mục dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2015

4. Nghị quyết Về việc công nhận trung tâm xã Hà Long huyện Hà Trung tỉnh Thanh Hóa đạt tiêu chuẩn đô thị loại 5.

5. Nghị quyết Về việc công nhận trung tâm xã Thạch Quảng huyện Thạch Thành tỉnh Thanh Hóa đạt tiêu chuẩn đô thị loại 5.

6. Nghị quyết Về Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2015.

7. Nghị quyết Về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2015.

8. Nghị quyết Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

9. Các nghị quyết về công tác tổ chức (09 nghị quyết)

           Đây là những nghị quyết quan trọng, là cơ sở pháp lý để các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh và nâng cao đời sống của nhân dân.

          Bế mạc kỳ họp Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến khẳng định, sau 2 ngày làm việc khẩn trương, tích cực, kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2015 có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển KT - XH 5 năm (2011 - 2015) là năm diễn sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh. Để đạt được các mục tiêu tổng quát của tỉnh trong năm 2015, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu cụ thể và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2015 được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp này./.

​Lê Như Tú

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
55 người đã bình chọn
Thống kê: 288.974
Online: 11