Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Kế hoạch số 58-KH/ĐU ngày 17/10/2014 của Ban chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh về chuẩn bị và tiến hành đại hội Đảng bộ, chi bộ cơ sở. Ngày 18 tháng 5 năm 2015 Đảng bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội và đồng chí Lê Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.

 VP_2152015-.jpg

Sau phần tham luận của các đại biểu đóng góp vào các báo cáo trình tại đại hội, đồng chí Lê Thị Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Lê Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã phát biểu chỉ đạo.

          Đại hội đã thông qua Nghị quyết  về kết quả đạt được và những hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ của đảng bộ trong nhiệm kỳ 2010 - 2015; rút ra những bài học kinh nghiệm trong  công tác lãnh đạo của Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015. Đại hội cũng đã nghị quyết về mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2015 – 2020; trọng tâm là lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, xây dựng đảng bộ, cơ quan trong sạch vững mạnh toàn diện.

 Đại hội cũng đã tham gia góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị của Đảng ủy khối và các Văn kiện đại hội lần thứ XII của Đảng.

VP_2152015-1.jpg

          Đại hội đã bầu ban chấp hành Đảng bộ khóa XIX gồm 9 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đảng ủy khối các cơ quan tỉnh gồm 4 đồng chí. Tại phiên họp đầu tiên, Ban chấp hành đã bầu 3 đồng chí vào Ban Thường vụ, đồng chí Trịnh Xuân Sức, tiếp tục tái cử Bí thư; đồng chí Bùi Văn Lưỡng, tái cử Phó Bí thư – Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra.

Đỗ Đức Duyên


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
116 người đã bình chọn
Thống kê: 1.509.269
Online: 42