Thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh, ngày 02 tháng 6 năm 2015, Tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các Ông: Lò Đình Múi, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Quan Sơn; Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh; Ông: Trịnh Ngọc Giao, nguyên Chủ tịch Ủy Ban MTTQ tỉnh đã tiếp xúc cử tri các xã Sơn Lư, Thị Trấn Quan Sơn, huyện Quan Sơn. Tham dự buổi tiếp xúc có đại diện Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ huyện Quan Sơn và các phòng, ban, ngành trong huyện.

DT_362015-.jpg
 

Sau khi nghe Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh thông báo với cử tri về dự kiến nội dung, Chương trình kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI; Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2015; Báo cáo kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVI. Cử tri tham dự hội nghị đã bày tỏ niềm phấn khởi với những kết quả nổi bật mà tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, vui mừng khi nghe đại biểu HĐND tỉnh thông báo đa số các ý kiến, kiến nghị của cử tri địa phương tại kỳ họp trước đã được các cấp thẩm quyền quan tâm xem xét, giải quyết như bố trí nguồn vốn cho công tác giải phóng mặt bằng và di rời dân thuộc Dự án định canh, định cư tập trung cho đồng bào dân tộc thiểu số. Có chính sách trong việc thi tuyển công chức đối với cán bộ là người dân tộc thiểu số ở các huyện đặc biệt khó khăn.

 Với tinh thần dân chủ, cởi mở và thẳng thắn, đại diện cử tri các xã Sơn Lư, Thị Trấn Quan Sơn, huyện Quan Sơn đã chuyển đến kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiều ý kiến, kiến nghị trên các lĩnh vực của đời sống  xã  hội như sau:

            1. Đề nghị tỉnh sớm triển khai việc đầu tư xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Na Mèo. Giao vốn thực hiện các Dự án định canh, định cư và hỗ trợ phát triển vùng đồng bào dân tộc Mông trên địa bàn huyện theo chủ trương của tỉnh và trung ương.

            2. Đề nghị UBND tỉnh sớm cân đối nguồn hỗ trợ cho Dự án bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ theo đúng quy định của Đề án 30a và Quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 02/3/2015 của UBND tỉnh; đề nghị tăng định mức hỗ trợ kinh phí khoán khoanh nuôi rừng tái sinh, rừng tự nhiên đối với đất sản xuất theo Chương trình bảo vệ và phát triển rừng bền vững từ mức 200.000 đ/ha hiện tại lên mức 500.000 đ/ha có như vậy mới đảm bảo công quản lý bảo vệ cho các hộ nhân khoán; rà soát, điều chỉnh lại trạng thái 03 loại rừng trên địa bàn huyện Quan Sơn.

            3. Đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất từ Chương trình mục tiêu Quốc gia cho các trường học trên địa bàn huyện, đặc biệt là các trường bán trú, trường chuẩn quốc gia và các trường thuộc khu vực biên giới; quy định bình quân sĩ số học sinh/lớp ở các huyện thuộc vùng đặc biệt khó khăn phù hợp với đặc điểm địa hình và phân bố dân cư ở các huyện miền núi cao; có cơ chế chính sách khuyến khích động viên đối với giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đang công tác tại các vùng đặc biệt khó khăn. Chế độ cho học sinh bổ túc đang học tại Trung tâm GDTX - DN huyện.

            4. Đề nghị tỉnh bố trí nguồn vốn để sữa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc của MTTQ các đoàn thể cấp huyện.

            5. Đề nghị UBND tỉnh tăng mức hỗ trợ kinh phí tiếp khách nước bạn Lào cho huyện thực hiện nhiệm vụ đối ngoại thuộc trách nhiệm của tỉnh.

            6. Đề nghị tỉnh cân đối nguồn kinh phí chi hoạt động của các Chi hội ở thôn, bản thuộc các xã đặc biệt khó khăn theo Thông tư số 49/2012/TT-BTC ngày 20/3/2012 của Bộ Tài chính; bố trí đủ kinh phí chi hoạt động công tác Đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 (hiện nay mới bố trí được 70% theo quy định).

Sau khi lắng nghe ý kiến kiến nghị của cử tri, lãnh đạo UBND huyện  tiếp thu và giải đáp một số nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện. Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Ông Lò Đình Múi, Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Quan Sơn, Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND tỉnh đã ghi nhận, giải đáp một số kiến nghị của cử tri trên địa bàn, đánh giá, phân tích làm rõ các kiến nghị mà cử tri đang quan tâm. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri, được tổ đại biểu HĐND tỉnh trân trọng tiếp thu, nghiên cứu tổng hợp để báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp tới.

Doãn Ngọc Hài​

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
123 người đã bình chọn
Thống kê: 1.651.823
Online: 57