Sáng ngày 23/11, Đảng Đoàn HĐND tỉnh đã tổ chức họp để xem xét, cho ý kiến về công tác chuẩn bị dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVI. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Đảng đoàn HĐND tỉnh, Trưởng ban, Phó Trưởng Ban HĐND tỉnh, đại diện UBND, UBMTTQ tỉnh, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND, Văn phòng UBND tỉnh. Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

 DANGDOAN_25112015.jpg

Theo dự kiến, kỳ họp sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 09 đến ngày 12/12/2015 tại Trung tâm Hội nghị 25B của tỉnh. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét các báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2015; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và 5 năm 2016 – 2020; tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2015; thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016; kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phòng chống tham nhũng, thực hiện cải cách hành chính năm 2015, kế hoạch năm 2016; kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 13; kết quả tiếp công dân, tiến nhận, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2015; kết quả hoạt động của HĐND tỉnh năm 2015, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016. HĐND tỉnh nghe UBMTTQ tỉnh thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp; nghe báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về tình hình tội phạm và công tác kiểm sát năm 2015; báo cáo của Toà án nhân dân tỉnh về công tác xét xử, thi hành án hình sự năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIII; Cục Thi hành án dân sự tỉnh báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2015.

HĐND tỉnh sẽ xem xét 20 tờ trình và dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND và UBND tỉnh trình; nghiên cứu các báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh; tiến hành thảo luận và thông qua các nghị quyết về: nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 5 năm 2016 – 2020; kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016; phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách đại phương năm 2014; phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2016; cơ chế, chính sách khuyến khích thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp giai đoạn 2016 – 2020; cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông nông thôn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 – 2020; cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất giống cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 – 2020; cơ chế, chính sách hỗ trợ chi phí khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh; cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp, thương mại tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020; điều chỉnh tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất thu từ các xã thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới cho các cấp ngân sách; điều chỉnh tỷ lệ phần trăm tiền thuê đất, thuê mặt nước; quy hoạch vùng nguyên liệu cá rô phi phục vụ chế biến, xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2015-2025; danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2016; công nhận Khu kinh tế Nghi Sơn là đô thị loại III; công nhận xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn và xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống đạt tiêu chuẩn đô thị loại V; quy định tên, đối tượng, tiêu chuẩn tặng huy hiệu cho các cá nhân có đóng góp vào quá trình phát triển của tỉnh; chương trình xây dựng nghị quyết và chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2016.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét các báo cáo kết quả thực hiện các nội dung đã chất vấn tại các kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVI; chất vấn một số vấn đề nổi cộm đang được dư luận quan tâm. Dự kiến tất cả các phiên họp toàn thể tại hội trường sẽ được truyền thanh, truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

Các đại biểu đã thảo luận, tập trung phân tích, cho ý kiến vào từng nội dung chương trình, tài liệu của kỳ họp, bàn các nội dung dự kiến chất vấn, thống nhất thời gian tổ chức kỳ họp và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND.

Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao ý kiến đóng góp của các đại biểu; đồng thời đề nghị UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, các sở, ngành, đơn vị có liên quan hoàn chỉnh báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết đã được phân công bảo đảm chất lượng, gửi về Thường trực HĐND tỉnh đúng thời gian quy định để các ban của HĐND thẩm tra và gửi tài liệu để đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến trước khi tham dự kỳ họp. Các báo cáo trình bày tại kỳ họp phải ngắn gọn, xúc tích, rõ ràng, tập trung vào phần mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu và nhiệm vụ trọng tâm. Thường trực HĐND tỉnh tiếp thu các ý kiến, hoàn chỉnh nội dung chương trình kỳ họp, chuẩn bị đầy đủ, chu đáo, kỹ lưỡng các điều kiện cần thiết để tổ chức kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khoá XVI thành công tốt đẹp./.

Hùng Cường


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
87 người đã bình chọn
Thống kê: 843.505
Online: 38