Ngày 13 tháng 10 năm 2015, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2011-2015 và kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2015); đón nhận cờ thi đua xuất sắc 5 năm (2010 -2015) của Ban Dân vận Trung ương. Dự hội nghị có các đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Lê Thị Thìn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thành, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ; Phạm Thanh Sơn, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố.

 TT14102015.jpg

Trong 85 năm qua, công tác dân vận của Đảng bộ đã tạo ra động lực mới trong phong trào quần chúng, góp phần tạo chuyển biến khá toàn diện cả về nội dung và phương thức vận động quần chúng trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong đó, việc tổ chức phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được các ngành, các cấp triển khai thực hiện đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhận thức sâu sắc về quan điểm của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận. Trong 5 năm (2011 - 2015), thông qua phong trào thi đua "Dân vận khéo" các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã triển khai xây dựng 5.392 mô hình điển hình tập thể và 6.149 mô hình điển hình cá nhân; trong đó có nhiều mô hình, điển hình đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Trong xây dựng nông thôn mới, công tác dân vận đã có những kết quả nổi bật, góp phần vào thành công chung của cả tỉnh, đến nay toàn tỉnh có 70 xã và 40 thôn bản hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trong đó 54 xã đã có quyết định công nhận.

Hội nghị đã nghe một số tham luận về cách làm hay, sáng tạo tại cơ sở , đồng thời cũng nêu lên khó khăn, hạn chế và các đề xuất, kiến nghị để thực hiện có hiệu quả công tác dân vận thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ biểu dương và đánh giá cao những thành tích đạt được của hệ thống dân vận từ tỉnh đến cơ sở trong trong thời gian qua. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị Ban Dân vận Tỉnh ủy và hệ thống dân vận các cấp cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại; tập trung bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và các địa phương, đơn vị, chủ động tham mưu cho cấp ủy, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể; quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận, trọng tâm là nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XI về “tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận trong tình hình mới”. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở với phương châm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”. Chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình nhân dân, để tham mưu cho cấp uỷ chỉ đạo và chủ động phối hợp với các ngành chức năng giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất chính đáng của nhân dân, những vấn đề phát sinh ở cơ sở, tăng cường thực hiện quy chế dân chủ; xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân

Nhân dịp này, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ trao cờ của Ban Dân vận Trung cho Ban dân vận Tỉnh uỷ vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm 2010 – 2015; trao Bằng khen của Ban Dân vận Trung ương cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2011 -2015. Đồng chí Lê Thị Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã được trao kỷ niệm chương của Ban Dân vận Trung ương vì đã có nhiều cống hiến trong công tác dân vận của Đảng./.

Lê Như Tú


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
88 người đã bình chọn
Thống kê: 940.862
Online: 45