BM_12122015.jpg

​              Thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh,

 

            Thưa các vị đại biểu Quốc hội,

 

            Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh và các đại biểu tham dự kỳ họp,

 

            Thưa toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh,

 

            Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao; kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVI đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.

 

            Tại kỳ họp, trên cơ sở báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2015; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2016 và báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế ngân sách, HĐND tỉnh đã thảo luận, phân tích, đánh giá khá toàn diện những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và thống nhất đánh giá:

 

Năm 2015, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức; song, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, sự điều hành linh hoạt, quyết liệt, có hiệu quả của chính quyền các cấp; sự nỗ lực vượt khó, đoàn kết một lòng của cộng đồng các doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh ta tiếp tục có chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 11,8%, vượt kế hoạch đề ra và là mức tăng trưởng cao nhất trong 4 năm gần đây. Nhiều chỉ tiêu quan trọng như: Sản lượng lương thực; giá trị sản xuất các ngành: nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ - thương mại đều tăng so với cùng kỳ; một số chỉ tiêu vượt kế hoạch và tăng cao so với cùng kỳ, như: tổng huy động vốn cho đầu tư phát triển, kim ngạch xuất khẩu, đặc biệt là thu ngân sách nhà nước gấp hơn 1,5 lần dự toán và tăng 25,7% so với cùng kỳ. Lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, phúc lợi xã hội và đời sống nhân dân được cải thiện. Tình hình chính trị xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tiếp tục được quan tâm thực hiện và đạt kết quả tích cực. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được kết quả quan trọng; đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 được tổ chức thành công tốt đẹp; khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước ngày càng được củng cố và nâng cao.

 

            Mặc dù ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được, song với tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, cầu thị, HĐND tỉnh đã phân tích, thảo luận và đồng tình với những hạn chế, yếu kém đã được UBND tỉnh chỉ ra trong báo cáo đánh giá tình hình năm 2015, trình kỳ họp.

 

Những hạn chế, yếu kém đó, đa số là đã tồn tại trong nhiều năm và do cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, song nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu và trách nhiệm trước hết thuộc về tập thể lãnh đạo và cá nhân người đứng đầu các ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị.

 

            Kính thưa các vị  đại biểu,

 

            Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVI, diễn ra trong bối cảnh tỉnh ta đang có nhiều thời cơ, vận hội và khí thế mới sau thành công tốt đẹp của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; các ngành, địa phương đang tập trung triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết của đại hội Đảng các cấp ngay từ những ngày đầu của nhiệm kỳ 2015 - 2020.

 

            Tại kỳ họp này, trên cơ sở phân tích, đánh giá một cách khách quan, toàn diện những thời cơ, thuận lợi và cả những khó khăn, thách thức; HĐND tỉnh thống nhất cao với các nhóm giải pháp nêu trong báo cáo trình kỳ họp, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

 

            Một là: Các ngành, các địa phương phải khẩn trương triển khai các chương trình, kế hoạch, chủ trương, cơ chế chính sách để cụ thể hoá và đưa nhanh Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống. Trước hết là phải nhanh chóng triển khai thực hiện 5 chương trình trọng tâm, 4 khâu đột phá và các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2016.

 

            Cùng với đó, trong năm 2016, phải tập trung triển khai thực hiện tạo chuyển biến rõ nét 5 nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

 

            Nhiệm vụ thứ nhất: Tiến hành tổng kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các dự án trên địa bàn; đặc biệt là các dự án có sử dụng đất, các dự án vi phạm quy định của pháp luật về thời gian đầu tư, nợ đọng tiền sử dụng đất, chuyển nhượng dự án không đúng quy định;... Kiên quyết thu hồi những dự án thực hiện không đúng cam kết, không đúng các quy định của pháp luật để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư mới có đủ năng lực theo các quy định hiện hành.

 

            Nhiệm vụ thứ 2: Thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng đầu tư xây dựng cơ bản, giảm thiểu thất thoát trong đầu tư xây dựng, nhất là các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách và các nguồn vốn có tính chất ngân sách; chấn chỉnh lại công tác chuẩn bị đầu tư ở tất cả các khâu, từ thiết kế, thẩm định, phê duyệt dự án đến tiến độ thi công và quản lý chất lượng công trình.

 

             Nhiệm vụ thứ 3: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản l‎ý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là việc sử dụng chất cấm trong sản xuất nông nghiệp, phấn đấu đến năm 2020, thực phẩm sản xuất và lưu thông trên địa bàn tỉnh ta cơ bản là thực phẩm an toàn.

 

            Nhiệm vụ thứ 4: Tập trung xử l‎ý có hiệu quả tình trạng ô nhiễm môi trường tại các cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất, bãi chứa rác thải tập trung và các khu dân cư; triển khai đồng bộ các biện pháp để bảo vệ môi trường.

 

            Nhiệm vụ thứ 5: Tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở. Rà soát, nắm chắc số lao động hợp đồng không đúng quy định trong các cơ quan, đơn vị, trường học để có biện pháp giải quyết hiệu quả, phù hợp, bảo đảm ổn định xã hội, đồng thời xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân có sai phạm trong việc tiếp nhận, ký hợp đồng lao động không đúng quy định.

 

            Hai là: Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng.

 

            Trước hết, đối với sản xuất nông nghiệp, phải tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 16 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII về tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trong đó tập trung nghiên cứu, sớm ban hành chính sách khuyến khích tích tụ ruộng đất, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp và nông thôn; tập trung tháo gỡ khó khăn về thị trường đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp; làm tốt công tác quy hoạch gắn với dự báo thị trường chính xác; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án chăn nuôi bò sữa của Vinamilk, chăn nuôi bò thịt chất lượng cao và các dự án phát triển nông nghiệp của các tập đoàn FLC, Vingroup; quan tâm tháo gỡ khó khăn đối với các vùng cây nguyên liệu gắn với chế biến như: Mía, cao su, nguyên liệu chế biến gỗ công nghiệp,...

 

            Đối với sản xuất công nghiệp, phải tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nhất là các doanh nghiệp có đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách. Đẩy mạnh thu hút đầu tư các dự án sản xuất công nghiệp; ưu tiên phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, công nghiệp may mặc, da giày, chế biến nông, lâm, thủy sản;... Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2016 và các dự án trọng điểm đang triển khai, như: Lọc hóa dầu Nghi Sơn, xi măng Long Sơn, thép Nghi Sơn, nhiệt điện Nghi Sơn 2, thủy điện Trung Sơn, thủy điện Hồi Xuân, thủy điện Bá Thước 1, nhà máy chế biến dầu ăn, các nhà máy may mặc, giày da và các dự án phát triển hạ tầng khu công nghiệp.

 

            Đối với lĩnh vực thương mại, dịch vụ: Phải tập trung rà soát, đánh giá tình hình cung cấp, triển khai các dịch vụ trong Khu kinh tế Nghi Sơn để tiếp tục hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển của Khu kinh tế Nghi Sơn. Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư phát triển hạ tầng du lịch, như: Giai đoạn 2, dự án FLC Sầm Sơn; không gian du lịch ven biển phía Đông đường Hồ Xuân Hương; cải tạo, nâng cấp đường Hồ Xuân Hương, thị xã Sầm Sơn;... Hoàn thành đưa vào hoạt động Nhà ga hành khách - Cảng hàng không Thọ Xuân và mở thêm các tuyến bay mới. Đôn đốc, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành và đưa vào khai thác các dự án cảng biển trong Khu kinh tế Nghi Sơn để thúc đẩy phát triển vận tải đường biển và các dịch vụ kho bãi, xếp dỡ hàng hoá.

 

            Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, ngăn chặn và xử lý các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại, nhất là trong dịp Tết nguyên đán Bính Thân - 2016.

 

            Ba là, Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; trong đó tập trung nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và đặc biệt là giáo dục mũi nhọn, phấn đấu cải thiện thành tích của học sinh tỉnh ta tại các kỳ thi Olympic quốc tế. Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm trong nông thôn, bảo đảm cung cấp đủ nguồn nhân lực có trình độ cao phục vụ cho các khu công nghiệp và các trung tâm dịch vụ, thương mại, du lịch của tỉnh. Tạo chuyển biến rõ nét về chất các hoạt động văn hóa; xây dựng hình ảnh Thanh Hóa, con người Thanh Hóa tốt đẹp trong lòng bạn bè trong nước và quốc tế. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo nhanh, bền vững; cải thiện đời sống của nhân dân.

 

            Bốn là, tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng minh bạch, thông thoáng, tạo sức hấp dẫn mới trong thu hút đầu tư vào tỉnh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xiết chặt kỷ luật, kỷ cương trong bộ máy cơ quan nhà nước từ tỉnh đến cơ sở. Thực hiện kiên quyết và đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng lãng phí; giải quyết kịp thời, có hiệu quả các khiếu nại, tố cáo của công dân, không để phát sinh điểm nóng.

 

            Nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp và nâng cao vai trò, trách nhiệm của các đại biểu HĐND trước cử tri và nhân dân trong tỉnh; tăng cường giữ mối liên hệ giữa đại biểu dân cử với cử tri, kịp thời nắm bắt, phản ánh và đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết các kiến nghị, đề xuất chính đáng của cử tri.

 

            Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, đảm bảo sự kiện chính trị trọng đại này thực sự là ngày hội lớn của toàn thể nhân dân tỉnh ta.

 

            Năm là, tiếp tục giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Thực hiện quyết liệt các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông; kiềm chế các hoạt động tôn giáo trái phép, di cư tự do, người dân xuất cảnh trái phép ra nước ngoài làm thuê; quản lý chặt chẽ lao động là người nước ngoài đang làm việc trên địa bàn tỉnh.

 

Kính thưa các vị đại biểu,

 

Trên cơ sở xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND và UBND tỉnh trình kỳ họp. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã thông qua 16 Nghị quyết. Đây là những văn bản hết sức quan trọng, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh sớm cụ thể hóa và nghiêm túc tổ chức thực hiện để sau khi được ban hành, các văn bản này đi ngay vào cuộc sống, tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đáp ứng nguyện vọng của cử tri trong tỉnh. Đồng thời, đề nghị các ban của HĐND và các vị đại biểu HĐND tiếp tục phát huy vai trò giám sát, vận động nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các nghị quyết đã thông qua tại kỳ họp.

 

Kính thưa các vị đại biểu,

 

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã chất vấn một số đồng chí Giám đốc sở và nghe đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo làm rõ thêm một số vấn đề trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh trong năm 2015.

 

Có thể nói, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp này, tuy chưa đáp ứng được hết yêu cầu và mong muốn của cử tri trong tỉnh, nhưng đã có những đổi mới theo hướng thiết thực, trong bầu không khí thẳng thắn, dân chủ, trách nhiệm và tập trung vào một số vấn đề quan trọng, bức xúc được các vị đại biểu HĐND và cử tri trong tỉnh quan tâm.

 

Ngay sau kỳ họp này, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp, nghiêm túc thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh và thực hiện đúng cam kết mà các đồng chí lãnh đạo các ngành đã hứa tại buổi trả lời chất vấn, để báo cáo HĐND tỉnh và cử tri trong tỉnh vào kỳ họp tiếp theo. Đồng thời, Thường trực HĐND tỉnh sẽ rút kinh nghiệm để tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng chất vấn, trả lời chất vấn tại các kỳ họp sau.

 

Kính thưa các vị đại biểu!

 

Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XVI, đã thành công tốt đẹp. HĐND tỉnh hoan nghênh sự phối hợp của UBND tỉnh và đóng góp của các sở, ban, ngành; cảm ơn sự tham gia của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân và cử tri trong tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh - truyền hình; các đơn vị phục vụ, đã góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp.

 

Chỉ còn thời gian ngắn nữa là bước sang năm mới 2016 và chuẩn bị đón xuân Bính Thân, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu, cùng toàn thể cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; đồng bào Thanh Hóa đang sinh sống, lao động, học tập, công tác ở nước ngoài, tỉnh ngoài; người tỉnh ngoài, nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Thanh Hoá lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc; năm mới, giành nhiều thắng lợi mới.

 

Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khoá XVI.

 

Xin trân trọng cảm ơn!

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
116 người đã bình chọn
Thống kê: 1.509.218
Online: 43