Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh thông báo tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVI, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, đơn vị có liên quan tập trung giải quyết những vấn đề cử tri đã kiến nghị, kết quả thực hiện như sau:

Về kiến nghị đầu tư thực hiện các dự án trên địa bàn một số huyện

            - Đối với các dự án cải tạo, nâng cấp các tuyến đê biển, đê cửa sông phục vụ ngăn mặn xâm thực tại các xã ven biển huyện Nga Sơn; đầu tư xây dựng công sở các xã: Tam Văn (huyện Lang Chánh), Xuân Phú (huyện Thọ Xuân), Vĩnh Khanh (huyện Vĩnh Lộc), và các xã Thanh Phong, Thanh Hòa, Thanh Lâm (huyện Như Xuân); đường nối quốc lộ 45 với đường 505 thuộc xã Yên Lạc đi xã Thanh Tân, huyện Như Thanh; đường tránh thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc; cầu Nam Khê, xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc; xây dựng cầu Kẹm, cầu Tân Lập; cầu treo xã Thiết Ống đi xã Thiết Giang; các cầu treo qua suối các xã Văn Nho, Cổ Lũng, Thành Lâm, Lũng Cao, Hạ Trung, Thiết Kế thuộc huyện Bá Thước. Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, đề xuất bố trí vốn cho các dự án trên trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020. Riêng cầu treo Na Khà, cầu treo Đốc và cầu treo Lác, xã Cổ Lũng, cầu treo Hón Sông, xã Lương Trung, huyện Bá Thước, UBND tỉnh đã có Quyết định số 4465/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 và Quyết định số 841/QĐ-UBND ngày 16/3/2015 hỗ trợ UBND huyện Bá Thước 865 triệu đồng để nâng cấp, sửa chữa, đảm bảo an toàn phục vụ nhân dân.

            - Đối với bố trí vốn cho công tác giải phóng mặt bằng và di dời dân thuộc Dự án định canh, định cư tập trung cho đồng bào dân tộc thiểu số Piềng Chang, xã Trung Xuân, huyện Quan Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, tham mưu đề xuất bố trí vốn triển khai thực hiện các dự án trên khi có nguồn vốn.

            - Đối với đầu tư xây dựng công sở xã Xuân Lẹ, huyện Thường Xuân; các xã Bình Lương, Yên Lễ, huyện Như Xuân: UBND tỉnh đã đưa vào kế hoạch phân bổ vốn Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới năm 2015 tại Quyết định số 1444/QĐ-UBND ngày 22/4/2015.

- Đầu tư tuyến đường Chòm Mốt, xã Lương Trung đi xã Điền Trung; đường liên huyện từ thôn Phâng Khánh, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Thủy đi xã Điền Trung, huyện Bá Thước; nâng cấp, sửa chữa tuyến đường từ xã Ban Công đi xã Hạ Trung, xã Lương Nội; đường từ xã Điền Quang đi xã Điền Thượng; đường từ xã Ái Thượng đi xã Điền Quang, huyện Bá Thước; các tuyến đường từ trung tâm xã Xuân Thái, huyện Như Thanh nối với đường từ KKT Nghi Sơn đi đường Hồ Chí Minh; đường từ xã Vạn Hòa, huyện Nông Cống đi xã Phú Nhuận, Mậu Lâm, huyện Như Thanh; tuyến đường từ xã Vạn Xuân đi xã Xuân Lẹ, Xuân Chinh, huyện Thường Xuân; đường liên xã từ đội 12 xã Xuân Phú đi thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân; đường vành đai Ninh Bình – Thanh Hóa đoạn qua xã Nga Điền, huyện Nga Sơn tiếp giáp với 03 xã thuộc huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Việc đầu tư các công trình này thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách cấp huyện, cấp xã. UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND các huyện Bá Thước, Như Thanh, Nông Cống, Thường Xuân, Thọ Xuân, Nga Sơn bố trí ngân sách huyện và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện.

- Đối với tuyến đường từ xã Hà Bình đi xã Hà Tân, huyện Hà Trung, ngày 03/7/2014, UBND tỉnh đã có văn bản số 5630/UBND-CN đề nghị Bộ Giao thông vận tải hỗ trợ đầu tư từ nguồn vốn Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương. Hiện nay, Văn phòng Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương đang xem xét, cân đối nguồn vốn.

- Đường tỉnh lộ 506 từ thị trấn Thọ Xuân đi thị trấn Lam Sơn đã được triển khai thi công vào tháng 03/2015 với tổng mức đầu tư 19,9 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng vào tháng 01/2016; cầu De đi 5 xã vùng biển thuộc huyện Hậu Lộc được đầu tư kinh phí 19 tỷ đồng hiện đang được UBND huyện Hậu Lộc khẩn trương thi công, dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng vào tháng 12/2015; tuyến đường tránh hai bên gầm cầu vượt phường Tào Xuyên, thành phố Thanh Hóa đã được UBND tỉnh đồng ý chủ trương đầu tư bằng nguồn vốn kết dư từ nguồn vốn vay ADB thuộc dự án Phát triển toàn diện kinh tế - xã hội thành phố Thanh Hóa, dự kiến sẽ triển khai thi công trong tháng 7/2015.

Về kiến nghị nâng mức khoán kinh phí chi thường xuyên cho hoạt động của Huyện ủy, UBND, MTTQ và các đoàn thể cấp huyện; đề nghị thay đổi mức thu ngân sách từ cấp quyền khai thác khoáng sản theo hướng 50% tiền cấp quyền khai thác khoáng sản dành cho ngân sách huyện, 50% dành cho ngân sách xã

Việc phân bổ kinh phí chi thường xuyên cho hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp và tỷ lệ phân chia nguồn thu từ cấp quyền khai thác khoáng sản được thực hiện theo Quyết định số 4455/2010/QĐ-UBND ngày 13/12/2010 của UBND tỉnh về việc định mức phân bổ chi thường xuyên Ngân sách địa phương năm 2011 và ổn định đến năm 2015 và Quyết định số 4549/2010/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của UBND tỉnh về việc quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2011 - 2015.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ giao Sở Tài chính căn cứ vào khả năng ngân sách cấp tỉnh để tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh điều chỉnh cho phù hợp với thực tế định mức ngân sách địa phương và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách thời kỳ 2016 – 2020.

            Về kiến nghị giao cho các huyện chủ động sử dụng Quỹ cải tạo phục hồi môi trường để hỗ trợ san lấp mặt bằng, làm đường giao thông cho các xã đang được khai thác tài nguyên để góp phần xây dựng nông thôn mới

Theo quy định tại Quyết định số 18/2013/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ, các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải lập đề án cải tạo, phục hồi môi trường và thực hiện ký quỹ tại Quỹ bảo vệ môi trường của địa phương nơi khai thác khoáng sản để đảm bảo công tác cải tạo, phục hồi môi trường. Tuy nhiên, sau khi có xác nhận hoàn thành từng phần hoặc toàn bộ công tác cải tạo, phục hồi môi trường theo đề án, Quỹ bảo vệ môi trường có trách nhiệm hoàn trả tiền ký quỹ và lãi suất tiền ký quỹ cho các tổ chức, cá nhân theo quy định.

Do đó, việc giao cho các huyện chủ động sử dụng Quỹ cải tạo phục hồi môi trường để hỗ trợ san lấp mặt bằng, làm đường giao thông cho các xã đang được khai thác tài nguyên để góp phần xây dựng nông thôn mới là không phù hợp với quy định của Chính phủ.

Về kiến nghị đầu tư hệ thống lưới điện cho các thôn chưa có điện thuộc xã Tam Văn, Tân Phúc, huyện Lang Chánh; xã Xuân Thái, huyện Như Thanh; xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân; nâng cấp đường điện 0,4kV tại các xã Trường Minh, Công Bình, huyện Nông Cống

- Xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh có 05 thôn, bản và xã Xuân Thái, huyện Như Thanh có 03 thôn, bản chưa có điện lưới quốc gia. Hiện nay, các thôn, bản này đã được đưa vào danh mục Dự án đầu tư cấp điện nông thôn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2013 – 2020, dự kiến sẽ được triển khai đầu tư trong giai đoạn 2016 – 2020.

            - Đối với xã Tam Văn, huyện Lang Chánh, xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân: Theo báo cáo của Công ty Điện lực Thanh Hóa, đến nay 100% số thôn, bản thuộc các xã trên đã có điện lưới quốc gia.

- Hệ thống lưới điện tại các xã Trường Minh và Công Bình, huyện Nông Cống do Công ty Điện lực Thanh Hóa quản lý, bán điện đến các hộ dân. Dự kiến trong giai đoạn 2015 – 2016, Công ty Điện lực Thanh Hóa sẽ tiến hành nâng cấp, cải tạo và đầu tư mới các đường dây hạ thế để đưa vào sử dụng, phục vụ nhân dân.

Về kiến nghị của cử tri huyện Ngọc Lặc yêu cầu Nhà máy xi măng Thanh Sơn hoàn trả mương tiêu, mương nội đồng cho nhân dân thôn Vân Sơn, xã Thúy Sơn; trả lại hồ sơ  tuyển dụng kèm bằng tốt nghiệp THPT cho con em trong xã; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét việc thu hồi đất của Nhà máy do không thực hiện dự án đầu tư theo cam kết

Dự án Nhà máy xi măng Thanh Sơn được Thủ tướng Chính phủ đưa vào danh mục các dự án phải dãn tiến độ sang giai đoạn sau năm 2015 tại Công văn số 485/TTg-KTN ngày 03/4/2013. Đối với các kiến nghị của cử tri:

- Về hoàn trả mương tiêu nước: Công ty Xi măng Thanh Sơn đã tiến hành đào mương dọc theo tuyến đường dân sinh từ thôn Vân Sơn đến thôn Thanh Sơn và thoát nước ra cống đường đô thị. Đồng thời, đã đền bù phần diện tích đất làm mương nhưng vẫn còn 560m2 diện tích đất của các hộ có mương đi qua chưa đền bù hết, ước tính khoảng 580 triệu đồng

- Về tuyến mương nội đồng: Công ty Xi măng Thanh Sơn đã tổ chức đền bù cho phần diện tích đất của tuyến mương nội đồng. Hiện nay, tuyến mương nằm trong mặt bằng nhà máy vẫn được giữ nguyên để nhân dân lấy nước tưới tiêu.

- Về hồ sơ tuyển dụng kèm bằng tốt nghiệp THPT của con em trong xã: Công ty đã tiến hành trả lại hồ sơ và bằng tốt nghiệp THPT cho 85 em, hiện còn 61 bộ hồ sơ công ty sẽ tiếp túc trả cho con em trong xã.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND huyện Ngọc Lặc yêu cầu Nhà máy Xi măng Thanh Sơn sớm khắc phục mương tiêu nước, đền bù phần diện tích đất còn lại cho các hộ dân, hoàn trả mương nội đồng ra phía ngoài nhà máy cho nhân dân sử dụng lấy nước tưới tiêu trong quý II năm 2015. Đồng thời, yêu cầu nhà máy phải tiến hành các thủ tục cần thiết để triển khai dự án trong quý II năm 2015 và phải có cam kết cụ thể về thời gian hoàn thành dự án.

Về kiến nghị đẩy nhanh tiến độ thi công đường tỉnh lộ 517 từ Cầu Trầu xã Đông Tân, thành phố Thanh Hóa đi xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn

Tuyến đường có chiều dài 12,54km, được khởi công tháng 10/2013, thời gian dự kiến hoàn thành vào tháng 10/2015. Hiện nay, một số hạng mục bị chậm tiến độ do việc bàn giao mặt bằng của các địa phương chậm, điều kiện thi công khó khăn do công trình vừa thi công, vừa khai thác.

Để đẩy nhanh tiến độ của dự án, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải bổ sung nhà thầu phụ thi công, đồng thời phối hợp với UBND huyện Triệu Sơn đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và chỉ đạo, đôn đốc nhà thầu tập trung huy động máy móc, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công để dự án sớm hoàn thành đưa vào sử dụng phục vụ đời sống nhân dân.

Về kiến nghị điều chỉnh dải phân cách Quốc lộ 1A trên địa bàn thị trấn Quảng Xương để thuận tiện cho việc đi lại của nhân dân và học sinh trong khu vực thị trấn

Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã phối hợp cùng Tổng Cục đường bộ chỉ đạo Ban An toàn Giao thông tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, UBND các huyện trên tuyến kiểm tra, rà soát để điều chỉnh thiết kế các điểm mở dải phân cách giữa. Kết quả, đã thống nhất mở thêm 26 vị trí, dịch chuyển 01 vị trí, đóng 05 vị trí, tăng chiều rộng khoảng cách mở 05 vị trí; trong đó, huyện Quảng Xương mở thêm 13 vị trí, dịch chuyển 01 vị trí. Như vậy, tính đến nay huyện Quảng Xương có 41 điểm mở dải phân cách, đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tổ chức và cá nhân trên địa bàn huyện. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải tiếp tục theo dõi, phát hiện kịp thời các tồn tại, bất cập trong việc thiết kế các dải phân cách để đề xuất điều chỉnh cho phù hợp.

Về kiến nghị cấp phép cho tuyến xe buýt số 15 hoạt động trở lại trên địa bàn huyện Nông Cống

Tuyến xe buýt số 15 có lộ trình Thiệu Dương – Đình Hương – Bưu điện tỉnh – Lưu Vệ - Chợ Kho – Minh Khôi – Nông Cống do Công ty cơ khí ô tô 19/5 khai thác. Ngày 30/3/2015, Công ty đã có văn bản xin ngừng hoạt động tuyến xe buýt số 15 do khai thác không hiệu quả.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc Công ty cơ khí ô tô 19/5 dừng khai thác tuyến xe buýt số 15 và thực hiện thông báo mời gọi các doanh nghiệp khác vào đăng ký, tổ chức hoạt động lại tuyến xe buýt số 15 trong thời gian sớm nhất để phục vụ đi lại cho nhân dân.

Về kiến nghị đổi giấy phép lái xe máy nên tổ chức tại các huyện, thị xã để giảm việc đi lại cho nhân dân

Theo quy định tại Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ Giao thông Vận tải thì việc quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe trong phạm vi địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền của Sở Giao thông Vận tải, không phân cấp cho UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Để tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho người dân, Sở Giao thông Vận tải đã phối hợp với Bưu điện tỉnh cung cấp dịch vụ chuyển phát giấy phép lái xe đến tận nơi ở và làm việc của người dân theo nhu cầu. Đồng thời, hiện nay Tổng Cục đường bộ đang thực hiện thí điểm cung cấp dịch vụ cấp đổi giấy phép lái xe qua mạng; Sở Giao thông Vận tải sẽ nghiên cứu tiếp thu để sớm đưa vào triển khai trong thời gian tới.

Về kiến nghị đầu tư kè chống sạt lở khu vực suối Cha, xã Thiết Kế, huyện Bá Thước

Khu vực sạt lở tại suối Cha, xã Thiết Kế, huyện Bá Thước có diện tích không lớn, chủ yếu là đất canh tác, không có dân cư sinh sống. Nguyên nhân sạt lở chủ yếu do việc bồi lấp dòng suối, diễn biến sạt lở thường xảy ra về mùa lũ nên việc đầu tư kè kiên cố chống sạt lở là chưa thật sự cấp thiết.

UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND huyện Bá Thước huy động nhân lực, phương tiện nạo vét, giải phóng vật cản, khơi thông lòng suối để tăng cường khả năng tiêu thoát lũ, hạn chế tốc độ sạt lở vào đất canh tác của nhân dân.

Về kiến nghị đầu tư nâng cấp một số hồ, đập, trạm bơm trên địa bàn các huyện

- Kênh mương Nà Cuông thuộc thôn Tân Lập, Hón Phách thuộc thôn Tân Thủy, Bến thuộc thôn Tân Sơn, Tân Phúc, huyện Lang Chánh; kè đê xã Định Tiến, xã Yên Thọ, huyện Yên Định; công trình cấp nước sạch cho các xã Đông Hoàng, Đông Ninh, Đông Khê, huyện Đông Sơn; nạo vét sông Tam Điệp đoạn qua thị xã Bỉm Sơn. UBND tỉnh đã giao UBND các huyện Lang Chánh, Yên Định, Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn huy động các nguồn lực để chủ động khắc phục, sửa chữa công trình, đảm bảo điều kiện sản xuất và sinh hoạt của người dân.

- Kênh mương Bai Liến thuộc thôn Sơn Thủy, xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh; kênh tiêu và trạm bơm Ấp Cẩm xã Minh Dân, huyện Triệu Sơn; trạm bơm A Lãng, xã Quý Lộc, huyện Yên Định. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT, sau khi sửa chữa, các công trình trên đang đảm bảo an toàn, đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất và đời sống của người dân nên chưa cần thiết phải đầu tư nâng cấp.

- Đập Hón Túp, đập Bến Vong, xã Mỹ Tân, huyện Ngọc Lặc không nằm trong danh mục các công trình ưu tiên đầu tư mà UBND tỉnh đã báo cáo các Bộ, ngành Trung ương. Vì vậy, việc đầu tư xây dựng công trình này sẽ được triển khai thực hiện khi có điều kiện về nguồn vốn.

- Đập Bai Cô, xã Thúy Sơn; trạm bơm từ Sông Âm lên làng Mới xã Mỹ Tân, huyện Ngọc Lặc; nâng cấp trạm bơm tiêu úng Đồng Kha, xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn, xã Thiệu Hòa, huyện Thiệu Hóa; hệ thống tiêu Tân Thành – Chiếu Thượng, huyện Đông Sơn; nâng cấp cống qua đê Hồng Đô, xã Hoằng Ngọc; tuyến đê sông Cung xã Hoằng Đạo đến xã Hoằng Lưu, xã Hoằng Ngọc đến xã Hoằng Đông, huyện Hoằng Hóa. Các công trình trên đã được Sở Nông nghiệp và PTNT đề xuất đưa vào danh mục đầu tư trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020. Trong khi chưa bố trí được kinh phí đầu tư, UBND tỉnh đã giao UBND các huyện Ngọc Lặc, Triệu Sơn, Thiệu Hóa, Đông Sơn, Hoằng Hóa huy động các nguồn lực để chủ động khắc phục, sửa chữa công trình, đảm bảo điều kiện sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Về kiến nghị hỗ trợ di dời 19 hộ dân có nguy cơ bị sạt lở tại thôn Buốc Bo, Bo Thượng, Bo Hạ, xã Kỳ Tân, huyện Bá Thước

Dự án bố trí, sắp xếp dân cư vùng bị ảnh hưởng thiên tai huyện Bá Thước, trong đó có hạng mục công trình khu tái định cư Bãi Héo, xã Kỳ Tân để di dời 19 hộ dân có nguy cơ bị sạt lở tại thôn Buốc Bo, Bo Thượng, Bo Hạ, xã Kỳ Tân, huyện Bá Thước, đã  được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2506/QĐ-UBND ngày 03/8/2009 với tổng mức đầu tư 38,74 tỷ đồng. Đến nay, mới phân bổ được 13,389 tỷ đồng, đạt 34,56% kế hoạch.

Dự án đã được Sở Nông nghiệp và PTNT đề xuất đưa vào danh mục đầu tư trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020. Trong khi chưa bố trí được kinh phí đầu tư, UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với UBND huyện Bá Thước tổ chức tuyên truyền, vận động, di dân tập trung, ổn định tại chỗ, xen ghép và các thôn, bản hiện có phù hợp với điều kiện từng vùng nhằm tiết kiệm quỹ đất và chi phí, đảm bảo tính mạng và tải sản của người dân ở vùng có nguy cơ bị sạt lở.

Về kiến nghị của cử tri huyện Bá Thước mong muốn được chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp hiệu quả thấp sang đất nông nghiệp để trồng mía, trồng cỏ chăn nuôi

Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã giao UBND huyện Bá Thước căn cứ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu 2011 – 2015 của huyện Bá Thước đã được UBND tỉnh phê duyệt để chuyển mục đích sử dụng đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện. Trường hợp các diện tích đất đề nghị chuyển mục đích chưa có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, UBND huyện Bá Thước lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch trình UBND tỉnh phê duyệt và hàng năm lập kế hoạch sử dụng đất để làm căn cứ chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

Về kiến nghị thu hồi đất các dự án chậm triển khai trên địa bàn thị xã Sầm Sơn và thị xã Bỉm Sơn

UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, rà soát việc thực hiện các dự án đầu tư và sử dụng đất của các doanh nghiệp đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và được giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh. Qua đó, tổng hợp, kiến nghị thu hồi đất các dự án chậm triển khai trên địa bàn tỉnh, trong đó có thị xã Sầm Sơn và thị xã Bỉm Sơn.

Cử tri huyện Tĩnh Gia kiến nghị kiểm tra công tác nạo vét luồng lạch tại sông Yên khu vực Cầu Ghép

Dự án nạo vét luồng chạy tàu tuyến sông Yên đoạn từ Cầu Ghép đến phao số 0 do Công ty CP quản lý đường thủy nội địa và xây dựng giao thông Thanh Hóa làm chủ đầu tư. Hiện nay, do sản phẩm cát nạo vét tận thu không tiêu thụ được, đang tập kết với khối lượng lớn tại bãi chứa, bị bồi lắng gây ách tắc dòng chảy và ảnh hưởng đến giao thông đường thủy khu vực.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Công ty CP Quản lý đường thủy nội địa và Xây dựng giao thông Thanh Hóa khẩn trương thực hiện công tác nạo hút, khơi thông dòng chảy tạo điều kiện cho các phương tiện tàu thuyền lưu thông, hoàn thiện phương án thi công và kế hoạch thi công nạo vét, phối hợp với UBND xã Hải Châu tìm địa điểm tập kết sản phẩm nạo vét mới để phục vụ công tác nạo vét luồng lạch; triển khai các biện pháp bảo vệ môi trường khu vực bãi thải theo nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt.

Cử tri huyện Hoằng Hóa kiến nghị kiểm tra, đánh giá tác động về môi trường của Nhà máy chế biến bột cá xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc

Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức kiểm tra, phân tích các thông số về môi trường trong nước thải sản xuất của Nhà máy chế biến bột cá xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc vào tháng 11/2014. Kết quả, một số chỉ tiêu về môi trường của nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến thủy sản.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu Nhà máy triển khai một số biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, duy trì vận hành hệ thống xử lý khí thải và xử lý nước thải, tăng cường vệ sinh công nghiệp xung quanh nhà máy, thực hiện đầy đủ chương trình giám sát môi trường định kỳ theo quy định.

Về kiến nghị cấp phép khai thác đá cho một số tổ hợp sản xuất đá của xã Thúy Sơn, huyện Ngọc Lặc

Theo quy định của pháp luật khoáng sản, tổ hợp sản xuất không thuộc đối tượng được xem xét, cấp phép khai thác khoáng sản. Để được xem xét, cấp phép khai thác đá, các cá nhân trong tổ hợp sản xuất đá của xã Thúy Sơn phải thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh đăng ký ngành nghề kinh doanh khai thác khoáng sản, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Cử tri thị xã Sầm Sơn kiến nghị thu hồi việc lập quy hoạch Quảng trường biển của Công ty Nam Phương

Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng, UBND thị xã Sầm Sơn và các ngành, đơn vị liên quan tham mưu việc thu hồi nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu Trung tâm hội nghị, hội thảo, quản trường biển, phố đi bộ tại thị xã Sầm Sơn của Công ty Nam Phương. Trên cơ sở tham mưu của các ngành, đơn vị, ngày 26/02/3015, UBND tỉnh có văn bản số 1672/UBND-CN thu hồi nhiệm vụ lập quy hoạch của Công ty Nam Phương và giao UBND thị xã Sầm Sơn lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của khu vực nêu trên.

Cử tri thành phố Thanh Hóa kiến nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án hạ tầng đô thị hai bên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh đoạn từ cầu Hoằng Long đến tượng đài Thanh niên xung phong

Công trình hạ tầng kỹ thuật hai bên Quốc lộ 1A đoạn từ cầu Hoàng Long đến tượng đài thanh niên xung phong được khởi công ngày 16/11/2014, thời gian thực hiện không quá 02 năm kể từ ngày khởi công. Tính đến hết tháng 03/2015, công trình đã thi công được 20% tổng khối lượng thực hiện, đã bàn giao được 30% diện tích giải phóng mặt bằng cho nhà thầu thi công.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND thành phố Thanh Hóa khẩn trương hoàn thành công tác GPMB để bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công triển khai dự án.

Cử tri huyện Bá Thước kiến nghị xem xét lại quy định về định mức giáo viên và học sinh trên lớp đối với các huyện miền núi

- Đối với định mức học sinh/lớp tại các huyện miền núi, theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, quy định về định mức bình quân học sinh/lớp đối với các bậc học của tỉnh hiện nay phù hợp với thực tế và theo đúng quy định của Trung ương.

- Đối với định mức giáo viên/lớp tại các huyện miền núi, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu xây dựng Quy định về định mức giáo viên/lớp đối với các trường mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trong Quý II/2015.

Cử tri huyện Quảng Xương kiến nghị có chính sách khuyến khích các đơn vị hoàn thành kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia

Hiện nay, tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia của tỉnh chiếm khoảng 47% tổng số trường, thuộc nhóm các tỉnh có tỷ lệ cao trong cả nước. Hiện nay, tỉnh chưa có chính sách khuyến khích các đơn vị hoàn thành kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia nhưng hàng năm UBND tỉnh vẫn ưu tiên hỗ trợ trang thiết bị mua sắm từ các nguồn vốn ngân sách được giao, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia để hỗ trợ các nhà trường đạt chuẩn và cận chuẩn.

Cử tri thành phố Thanh Hóa kiến nghị đầu tư, tu bổ, nâng cấp các công trình chùa Vồm, khu di tích Núi Đọ, Hòn Vọng Phu

- Công trình chùa Vồm hiện nay đang được UBND thành phố Thanh Hóa triển khai đầu tư xây dựng. Đến nay, công trình đã được đầu tư xây dựng xong Phủ Mẫu, Nhà tổ, Nhà Tăng ni. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND thành phố Thanh Hóa căn cứ mặt bằng tổng thể quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền thẩm định, thỏa thuận và phê duyệt để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

- Khu di tích Núi Đọ đang được UBND thành phố Thanh Hóa lập Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 khu du lịch văn hóa lịch sử Hàm Rồng – Núi Đọ. Sau khi quy hoạch phân khu được phê duyệt, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND thành phố Thanh Hóa lập quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích Núi Đọ.

- Hòn Vọng Phu nằm trong Cụm di tích văn hóa và thắng cảnh núi Nhồi. Dự án đầu tư bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị cụm di tích núi Nhồi đã được UBND tỉnh đồng ý chủ trương, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch thỏa thuận chủ trương lập dự án. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND thành phố Thanh Hóa sớm lập dự án đầu tư bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị cụm di tích núi Nhồi, làm cơ sở kêu gọi đầu tư vào công trình.

Cử tri thị xã Sầm Sơn kiến nghị nâng Lễ hội khai trương du lịch Sầm Sơn hàng năm lên thành lễ hội cấp tỉnh

Lễ khai trương du lịch Sầm Sơn được UBND thị xã Sầm Sơn tổ chức thường niên, là hoạt động chào mừng, quảng bá du lịch của thị xã Sầm Sơn và của tỉnh đối với du khách trong và ngoài nước.

Hiện nay, chưa có quy định về tiêu chí, điều kiện để phân cấp tổ chức lễ hội trên cả nước. Trên thực tế trong cả nước và trên địa bàn tỉnh, tùy vào từng thời điểm, tính chất của từng năm mà cùng một lễ hội có thể được tổ chức ở nhiều cấp, đảm bảo quy mô lễ hội theo yêu cầu của năm đó.

Về kiến nghị có chính sách trong việc thi tuyển công chức đối với cán bộ là người dân tộc thiểu số ở các huyện đặc biệt khó khăn

Theo quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức cấp xã, phường, thị trấn thì người dân tộc thiểu số được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển công chức.

Về kiến nghị tách các xã Yên Thắng, xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh thành 2 xã

Tại Thông báo số 299/TB-VPCP ngày 24/9/2009 của Văn phòng Chính phủ về thông báo ý kiến kết luật của Thủ tướng Chính phủ về tình hình điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện cấp xã, Công văn số 3540/BNV-CQĐP ngày 27/9/2013 của Bộ Nội vụ về việc điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nội vụ yêu cầu trước mắt giữ ổn định đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã như hiện nay, chỉ điều chỉnh đối với từng trường hợp cụ thể khi xét thấy thật sự cần thiết.

Vì vậy, UBND tỉnh giao UBND huyện Lang Chánh tuyên truyền, giải thích cho cử tri xã Yên Thắng, xã Tân Phúc được biết chủ trương hiện nay của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nội vụ đối với điều chỉnh địa giới hành chính theo nội dung trên. Trong trường hợp xét thấy thật sự cần thiết, UBND huyện Lang Chánh lập hồ sơ xin chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Về kiến nghị hỗ trợ Bảo hiểm Y tế cho đồng bào Kinh đã sinh sống lâu năm ở miền núi

Theo quy định của Luật BHYT sửa đổi, bổ sung về nhóm đối tượng do ngân sách nhà nước đóng BHYT thì người dân tộc Kinh hiện đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thuộc đối tượng được nhà nước đóng BHYT. Tuy nhiên, đối với người Kinh sống lâu năm ở miền núi nhưng hiện đang sinh sống ở nơi không thuộc vùng đặc biệt khó khăn thì không được nhà nước hỗ trợ đóng BHYT.

Về kiến nghị có biện pháp xử lý xe chở quá tải làm đoạn đường từ xã Xuân Quỳ đi xã Thanh Lâm bị hư hỏng nặng

Việc hư hỏng tuyến đường từ xã Xuân Quỳ đi xã Thanh Lâm chủ yếu do các phương tiện vận chuyển của Công ty phụ gia xi măng Thanh Hóa hoạt động từ năm 2011 đến năm 2014. Năm 2011, Công ty đã cam kết và ký bảo lãnh tại Quỹ tín dụng Trung ương tại Thanh Hóa số tiền 12,75 tỷ đồng để sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng đường bị hư hỏng.

Để khắc phục tình trạng hư hỏng, xuống cấp của tuyến đường, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND huyện Như Xuân đánh giá chính xác về mức độ và nguyên nhân hư hỏng của tuyến đường nêu trên; đồng thời yêu cầu Công ty phụ gia xi măng Thanh Hóa thực hiện theo đúng cam kết về việc duy tu, bảo dưỡng tuyến đường theo quy định.

Về kiến nghị đầu tư xây dựng đường nội bộ, đường điện, đường nước Khu du lịch sinh thái Suối Cá Cẩm Lương.

Ngày 26/8/2013, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3004/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ, dự toán lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu du lịch suối cá Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy. Do đó, việc đầu tư các công trình này thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách cấp huyện. UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Cẩm Thủy bố trí ngân sách huyện hoặc huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện.

Cử tri huyện Tĩnh Gia kiến nghị đầu tư xây dựng đường điện, đường giao thông vào thôn Đồng Lách, xã Tân Trường.

- Đối với đầu tư tuyến đường giao thông, UBND tỉnh đã đồng ý chủ trương giao Công ty CP Xi Măng Công Thanh tổ chức đầu tư xây dựng tuyến đường vào thôn Đồng Lách, xã Tân Trường. Tuy nhiên, đến nay tiến độ thi công tuyến đường rất chậm, mới được khoảng 10% khối lượng công trình. UBND tỉnh đã có ý kiến yêu cầu Công ty CP Xi Măng Công Thanh đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành công trình, phục vụ đi lại cho nhân dân.

- Đối với đầu tư đường điện, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã lập phương án đầu tư xây dựng đưa điện về thôn Đồng Lách từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Tái thiết Đức. Hiện nay, công ty đang hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án. UBND tỉnh đang chỉ đạo Công ty Điện lực Thanh Hóa đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để tiến hành đầu tư công trình, đưa điện vào phục vụ đời sống sinh hoạt và sản xuất cho nhân dân thôn Đồng Lách, xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia.

BBT​


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
122 người đã bình chọn
Thống kê: 1.637.627
Online: 54