Ngày 31 tháng 7 năm 2015, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng, chuyên môn và Công đoàn 6 tháng đầu năm 2015 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015; dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Thị Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Lê Nam, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí Phó Trưởng Ban chuyên trách Hội đồng nhân dân tỉnh và toàn thể cán bộ, công chức trong Văn phòng.

 TD_482015.jpg

6 tháng qua, Văn phòng đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện có hiệu quả công tác tham mưu, tổ chức phục vụ các hoạt động của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân; Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, góp phần tích cực vào việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh được dư luận quan tâm, nhân dân đồng tình và đánh giá cao.

          Hội nghị đã nghe 13 ý kiến tham gia tập trung vào nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu khắc phục những hạn chế, tồn tại nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân; Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Thống nhất kiến nghị với Đảng đoàn Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân; Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh quan tâm bố trí nơi làm việc, trang thiết bị. phương tiện phục vụ công tác để thực hiện tốt Luật Tổ chức chính quyền địa phương bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Lê Thị Thìn Phó chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Lê Nam Phó Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao và ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế trong công tác tham mưu, phục vụ của Văn phòng 6 tháng qua; các đồng chí cũng nêu lên một số định hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 Văn phòng cần tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất.

          Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Thị Thìn và đồng chí Lê Nam đã trao cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh cho Văn phòng “Đã có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2014”; cho 02 Tập thể Lao động xuất sắc và 3 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen năm 2014./.

Đỗ Đức Duyên, Trưởng Phòng HCTCQT


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
114 người đã bình chọn
Thống kê: 1.427.536
Online: 66