Để chuẩn bị kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XVI, từ ngày 29/5/2015 đến ngày 17/6/2015, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri ở tất cả các đơn vị bầu cử. Kết quả đã có 77/90 (85,6 %) đại biểu HĐND tỉnh tham gia; tổng số cử tri tham gia là 5.615 người với 378 ý kiến, kiến nghị như sau:

Những kiến nghị của cử tri trong tỉnh

1.  Đầu tư xây dựng hoặc sửa chữa công sở xã, trạm y tế, trường học đã xuống cấp nghiêm trọng.

2. Đầu tư cải tạo, nâng cấp kiên cố hóa kênh mương nội đồng, tu bổ hồ, đập đã xuống cấp, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.

3. Hoàn trả vốn đầu tư lưới điện hạ áp nông thôn do nhân dân đóng góp đã bàn giao cho ngành điện quản lý, khai thác; nâng cao chất lượng điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân; kiểm tra mức thu tiền mắc công tơ điện, tiền đấu nối đường dây sau công tơ.

4. Có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án các tuyến đường giao thông do tỉnh làm chủ đầu tư và đầu tư, nâng cấp các tuyến giao thông liên huyện.

5. Khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường diễn ra ở các khu đô thị và nông thôn; quan tâm xây dựng các khu xử lý rác thải tại nông thôn.

6. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về vật tư nông nghiệp (giống cây trồng, giống vật nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi…).

7. Nâng chế độ phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, bản, phố.

8. Xem xét lại việc tạm dừng không chuyển ngạch, bậc cho những giáo viên đã tốt nghiệp đại học từ xa.

9. Xử lý kiên quyết tình trạng xe quá khổ, quá tải làm hư hỏng hệ thống đường giao thông.

10. Cấp tiền thưởng cho các đối tượng được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen về thành tích tham gia kháng chiến chống Mỹ. 

Ý kiến, kiến nghị cụ thể của cử tri các huyện, thị xã, thành phố

 1. Cử tri huyện Mường Lát kiến nghị:

- Xây dựng chợ tại xã Nhi Sơn; nhà công vụ cho giáo viên, nhà bán trú cho học sinh các trường bán trú trong huyện.

- Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất (giống, phân bón, ni lông); quan tâm sửa chữa, nâng cấp các công trình nước sạch.

2. Cử tri huyện Quan Sơn kiến nghị:

            - Bố trí nguồn vốn để sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất từ Chương trình mục tiêu Quốc gia cho các trường học trên địa bàn huyện, đặc biệt là các trường bán trú, trường chuẩn quốc gia và các trường thuộc khu vực biên giới.

            -  Sớm triển khai việc giao vốn thực hiện các Dự án định canh, định cư và hỗ trợ phát triển vùng đồng bào dân tộc Mông trên địa bàn huyện theo chủ trương của Trung ương và tỉnh.

            - Cân đối nguồn hỗ trợ cho Dự án bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ theo quy định của Đề án 30a và Quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 02/3/2015 của UBND tỉnh; tăng định mức hỗ trợ kinh phí khoán khoanh nuôi rừng tái sinh, rừng tự nhiên theo Chương trình bảo vệ và phát triển rừng bền vững từ mức 200.000 đ/ha lên mức 500.000 đ/ha; rà soát, điều chỉnh quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn huyện Quan Sơn.

            - Cân đối nguồn kinh phí hoạt động của các chi hội ở thôn, bản thuộc các xã đặc biệt khó khăn theo Thông tư số 49/2012/TT-BTC ngày 20/3/2012 của Bộ Tài chính; bố trí đủ kinh phí hoạt động công tác Đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 (hiện nay mới bố trí được 70% theo quy định); tăng mức hỗ trợ kinh phí tiếp khách nước bạn Lào cho huyện thực hiện nhiệm vụ đối ngoại thuộc trách nhiệm của tỉnh.

            3. Cử tri huyện Quan Hóa kiến nghị:

            - Đầu tư, nâng cấp các tuyến đường giao thông: Từ thị trấn Quan Hóa đến Km 18, xã Trung Hạ; từ Cầu Treo - Nam Động đi bản Bâu, bản Lở và Khu Bảo tồn loài hạt trần quý hiếm Nam Động.

- Xem xét việc tăng thời hạn sử dụng thẻ bảo hiểm xã hội từ 1 năm lên 3 năm.

4. Cử tri huyện Bá Thước kiến nghị:

-  Xây dựng nhà công vụ trường Tiểu học Ban Thiết.

- Quan tâm cấp kinh phí hỗ trợ phát triển cộng đồng vùng đệm khu rừng đặc dụng (mỗi thôn, bản 40 triệu đồng/năm) theo quyết định 24/2012/QĐ-TTg ngày 01/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ; có chính sách riêng đầu tư phát triển Khu Du lịch sinh thái Pù Luông.

5. Cử tri huyện Lang Chánh kiến nghị:

   - Hỗ trợ kinh phí sửa chữa, nâng cấp Đập Hón Nang tại làng Chiềng Nang, đập Hón Chan, làng Bắc Nặm xã Giao An; bố trí đủ kinh phí xây dựng Trung tâm Văn hóa xã Giao An

   - Bố trí vốn đầu tư Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 15 A đoạn làng Thung xã Đồng Lương huyện Lang Chánh đến xã Thạch Lập huyện Ngọc Lặc, xã Điền Quang huyện Bá Thước.

- Giao 120 ha đất của Ban Quản lý rừng phòng hộ cho nhân dân Làng Húng; giao 6 ha đất của Công ty Lâm nghiệp Lang Chánh cho nhân dân làng Lằn xã Giao An canh tác, sản xuất; cấp kinh phí hỗ trợ trồng rừng theo Dự án 147 (Quyết định 147 ngày 10/9/2007 của TTCP, một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007-2015) cho 69 hộ dân xã Trí Nang.

6. Cử tri huyện Ngọc Lặc kiến nghị:  

 Tạo điều kiện nguồn vốn vay ưu đãi cho các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp; hỗ trợ kinh phí cho hoạt động y tá tại các phố của thị trấn; đẩy nhanh tiến độ xây dựng bến xe tại phố Lê Đình Chinh, thị trấn Ngọc Lặc.

            7. Cử tri huyện Như Xuân kiến nghị:    

- Quan tâm hỗ trợ các thôn, bản thuộc vùng đặc biệt khó khăn xây dựng nhà văn hóa thôn.

- Có chính sách hỗ trợ các hộ đã thoát nghèo; điều chỉnh phương thức chi trả, cấp phát gạo cho học sinh dân tộc, miền núi; quan tâm chất lượng gạo và cấp 02 tháng/đợt để thuận lợi cho việc bảo quản.

8. Cử tri huyện Như Thanh kiến nghị:    

- Đầu tư nâng cấp các công trình thủy lợi: Đập Bái Đền (xã Thanh Kỳ), đập Đá Bàn (xã Phú Nhuận), đập Cây Sú (xã Mậu Lâm).

- Thu hồi dự án Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp và nuôi trai lấy ngọc kết hợp bảo tồn vườn Quốc Gia Bến En do Công ty Cổ phần Du lịch và bảo tồn sinh thái Bến En làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt năm 2009 nhưng đến nay vẫn chưa triển khai thực hiện.

9. Cử tri huyện Thường Xuân kiến nghị:    

- Xây dựng trụ sở làm việc của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và Trạm Khuyến nông huyện; đầu tư xây dựng nhà hiệu bộ các trường, khu bán trú cho các trường THCS bán trú ở các huyện miền núi; cấp bổ sung kinh phí các công trình đã xây dựng theo Quyết định 20/QĐ-TTg, ngày 1/2/2008 của Thủ tướng Chính phủ, chương trình 159, chương trình 135 (Chương trình kiên cố hóa trường lớp học) kéo dài từ năm 2011; xây dựng Nhà văn hóa ở các thôn thuộc các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới Bát Mọt; đầu tư chương trình nước sạch cho các thôn Khẹo, Đục, Ruộng (xã Bát Mọt).

- Tăng mức đầu tư cho các xã biên giới bằng mức đầu tư chương trình giảm nghèo quốc gia.

- Triển khai đầu tư các tuyến đường: Từ thị trấn Thường Xuân đi cửa khẩu Khẹo - Bát Mọt; đường Luận Thành đi Luận Khê, tỉnh lộ 519; đầu tư xây dựng cầu Cửa Dụ.

- Hỗ trợ vốn lập quy hoạch điểm di tích lịch sử Hội Thề Lũng Nhai, xã Ngọc Phụng; làng du lịch sinh thái thôn Thanh Xuân, xã Xuân Cẩm.

10. Cử tri huyện Thạch Thành kiến nghị:     

- Đầu tư nâng cấp tuyến đường: Thạch Quảng qua xã Thạch Tượng đến xã Lương Nội huyện Bá Thước.

- Công ty Cao su Thanh Hóa thực hiện nghiêm Quyết định 1597/UBND ngày 28/5/2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bàn giao diện tích đất của Công ty cao su Thanh Hóa cho xã Thạch Tân.

- Đầu tư thiết bị y tế đối với tuyến xã;điều chỉnh quy định về nơi khám chữa bệnh ban đầu cho một số đối tượng (người có công, người cao tuổi).

11. Cử tri huyện Cẩm Thủy kiến nghị:     

- Đầu tư xây dựng cầu cứng qua sông Mã (tại xã Cẩm Vân - Cẩm Tân); tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết  bị cho trạm y tế xã, đặc biệt là các xã vùng sâu, vùng xa.

- Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong khai thác rừng trồng đã đến tuổi khai thác, bảo đảm phù hợp với sau quy hoạch 03 loại rừng, để nhân dân trồng mới lại rừng với các loại cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao.

            - Tăng kinh phí hoạt động thường xuyên cho các nhà trường; có quy định khung về một số khoản thu ở các nhà trường trong thực hiện xã hội hóa giáo dục để các địa phương thực hiện thống nhất.

            12. Cử tri huyện Thọ Xuân kiến nghị:     

- Chỉ đạo Công ty TNHH Một thành viên Sông Chu đầu tư, nâng cấp hệ thống kênh tưới C2,3 đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

            - Hỗ trợ giáo viên mầm non nghỉ hưu (những người chưa đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc) vì mức lương hiện tại quá thấp; xem xét, giám định lại đối với thương binh bị tái phát vết thương nhưng chưa được đi giám định.

13. Cử tri huyện Triệu Sơn kiến nghị:     

  - Tăng cường giám sát các công trình xây dựng do tỉnh làm chủ đầu tư; kiểm tra việc thanh toán tiền đền bù giải phóng mặt bằng tuyến đường từ Khu Kinh tế Nghi Sơn đi Sao Vàng đối với một số hộ dân xã Thọ Sơn huyện Triệu Sơn; Thọ Bình đi Cán Khê (huyện Như Thanh); hỗ trợ kinh phí để nâng cấp tuyến đê hữu sông Hoàng, khơi thông dòng chảy sông Hoàng thuộc địa phận xã Dân Lý; nâng cấp hệ thống thoát nước cho xã An Nông; đầu tư, nâng cấp chợ Thiều (xã Dân Lý) theo Dự án Lisat đã được phê duyệt từ năm 2012; kiểm tra chất lượng xây dựng đập chứa nước làng Tiên, xã Thọ Bình.

- Có cơ chế để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp bán đất sai thẩm quyền từ thời kỳ trước để lại của xã Dân Lý (213 hộ); tạo điều kiện để nhân dân chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang mục đích khác như: Nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi, trồng cây ăn quả và các cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn.

 - Sửa chữa, nâng cấp, trang bị vật tư y tế cho trạm y tế các xã còn khó khăn như Thọ Bình, Thọ Sơn; mở các lớp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân; quan tâm về chế độ, chính sách đối với người kinh lấy vợ, (chồng) là người dân tộc thiểu số, hiện đang sinh sống ở vùng khó khăn; hỗ trợ làm nhà cho người làm nghề chài lưới trên sông Hoàng (Làng chài thuộc thôn 14, xã Dân Lý).

14. Cử tri huyện Vĩnh Lộc kiến nghị:      

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa tăng mức vay cho nông dân đầu tư sản xuất kinh doanh; ngăn chặn tình trạng khai thác cát trái phép và tình trạng sạt lở bờ sông Mã.

15. Cử tri huyện Yên Định kiến nghị:       

- Có cơ chế chính sách để thu hút các Doanh nghiệp đầu tư mạnh về nông thôn, đặc biệt là các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất, tiêu thụ, chế biến nông sản; xem xét hỗ trợ các xã đạt xã Nông thôn mới được hưởng 100% tiền cấp sử dụng đất thêm 2 năm sau khi được công nhận xã nông thôn mới.

- Giải quyết phần nợ đối ứng thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án thủy lợi, đê điều đầu tư từ nguồn vốn nước ngoài như: Dự án tu bổ, nâng cấp và xử lý các trọng điểm xung yếu đê tả Cầu Chày ( WB5), Dự án hợp phần hệ thống Kênh Bắc Sông Chu – Nam Sông Mã thuộc Dự án hồ chứa nước Cửa Đạt (hệ thống kênh nhánh), hệ thống cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7), dự án thành phần nâng cấp hệ thống Nam Sông Mã.

- Đầu tư xây rãnh thoát nước 2 bên tuyến đường 516D đoạn từ ngã 3 Định Liên đi Định Long, Định Hưng, Định Tiến; kéo dài tuyến xe Buýt từ ngã ba Kiểu lên thị trấn Thống Nhất.

- Xem xét lại việc tạm dừng không chuyển ngạch, bậc cho những giáo viên đã tốt nghiệp đại học từ xa; tôn tạo di tích Đền Thái sư Á vương Đào Cam Mộc, di tích Bia Hà Tông Huân ở làng Phúc Tỉnh, xã Yên Thịnh.

- Giao chỉ tiêu sự nghiệp hoặc hợp đồng theo Nghị định 68 có quỹ lương đối với một số nhân viên phục vụ cho cấp huyện ngoài chỉ tiêu công chức.

16. Cử tri huyện Thiệu Hóa kiến nghị:        

- Đầu tư, nâng cấp: Tỉnh lộ 515 C Ba Chè đi xã Thiệu Toán huyện Thiệu Hóa đến huyện Thọ Xuân; đầu tư cầu Thiệu Khánh (thành phố Thanh Hóa) sang xã Thiệu Hợp huyện Thiệu Hóa.

- Đầu tư hệ thống tưới cho các xã có diện tích bãi bồi lớn để nhân dân thâm canh cây trồng đạt hiệu quả.

- Nâng cấp tuyến đê qua địa phận xã Thiệu Quang; cho huyện Thiệu Hóa đấu thầu các mỏ cát số 58 xã Thiệu Quang, mỏ cát số 13, 14 xã Thiệu Minh; không đấu thầu mỏ cát số 04 nằm sát chân cầu Vạn Hà.

17. Cử tri huyện Đông Sơn kiến nghị:          

- Nâng cấp trụ sở làm việc của HĐND – UBND huyện; triển khai dự án Cầu Vạn bắc qua sông Hoàng nối huyện Đông Sơn và Triệu Sơn; kè lát, đảm bảo an toàn tuyến đê Sông Hoàng, đoạn địa phận xã Đông Ninh – Đông Hòa huyện Đông Sơn.

-  Có cơ chế, chính sách khuyến khích cho những cá nhân, tập thể đầu tư vào khâu sơ chế, bảo quản sản phẩm nông nghiệp.

- Ngăn chặn tình trạng vứt rác thải, xác súc vật xuống lòng kênh (tuyến kênh B10 từ Thiệu Hóa về đến xã Đông Nam, huyện Đông Sơn – kênh tưới cho 3 huyện: Thiệu Hóa, Triệu Sơn, Đông Sơn).

18. Cử tri huyện Quảng Xương kiến nghị:          

- Đẩy nhanh thực hiện quy hoạch Trung tâm thương mại Bắc cầu Ghép xã Quảng Trung.

 - Chỉ đạo Công ty TNHH Một thành viên Sông Chu khắc phục tình trạng xuống cấp của Trạm bơm Quảng Ngọc, kênh B37 Cống Giáp để đảm bảo cung cấp nước cho sản xuất; quan tâm phát triển hệ thống cung cấp nước sạch cho các xã dọc đường 1A và các xã khác của huyện Quảng Xương.

- Kiểm tra, chỉ đạo Công ty cổ phần Quản lý, kinh doanh điện Thanh Hoá thực hiện cam kết giữa Công ty với UBND các xã về việc nâng cấp, cải tạo hệ thống điện nông thôn vì hiện nay chất lượng điện quá yếu.

-  Quy trình thẩm định các tiêu chí nông thôn mới cần giảm bớt các thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho các xã xây dựng nông thôn mới.

- Sớm xem xét việc phong tặng, truy tặng bà mẹ Việt Nam anh hùng đối với các trường hợp thất lạc hồ sơ.

19. Cử tri huyện Nông Cống kiến nghị:           

- Nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ 525; rà soát, lắp đặt các biển báo để đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến tỉnh lộ; bổ sung quy hoạch giao thông giai đoạn 2010 - 2020, định hướng đến năm 2030 tuyến tỉnh lộ 525 đến tỉnh lộ 504 (Từ cầu Tế Độ xã Tế Nông sang xã Quảng Phúc huyện Quảng Xương);  sửa chữa tuyến đường 505 đi mỏ phụ gia, Nhà máy đường Nông Cống nối huyện Như Thanh; có biện pháp chống sạt lở tại một số vị trí trên đường 506; đầu tư nâng cấp cầu Chuối.

- Xây dựng nhà máy nước sạch tại các xã vùng 4 huyện Nông Cống (vùng sình lầy, chua mặn như Tượng Văn, Trường Sơn, Trường Trung...).

20. Cử tri huyện Tĩnh Gia kiến nghị:             

- Tăng đầu tư cơ sở hạ tầng như: Công sở, đường giao thông, cống rãnh thoát nước cho các xã trong Khu Kinh tế Nghi Sơn; nâng cấp, kiên cố hóa: Đê hữu sông Yên đoạn qua các xã: Thanh Thủy, Thanh Sơn, Ngọc Lĩnh; đê ngăn mặn tại xã Xuân Lâm; đập Nam Sơn và đập Đông Sơn xã Phú Sơn; đường từ Xuân Lâm đi Phú Sơn.

- Bố trí vốn còn lại của Dự án trường THPT Tĩnh Gia III; ghi vốn tiếp tục xây dựng đường từ Thị trấn đi Khu Du lịch Hải Hòa.

- Mở rộng bãi chứa rác thải Thị trấn và bãi chứa rác khu vực phía bắc huyện; xây dựng khu xử lý nước thải tập trung tại Khu công nghiệp Hải Bình (Cảng cá Lạch Bạng); tăng cường kiểm tra, xử lý các doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường.

21. Cử tri thị xã Sầm Sơn kiến nghị:                

- Sửa chữa đường Hồ Xuân Hương, các tuyến đường Ngô Quyền, Hai Bà Trưng; triển khai Dự án Đại lộ Nam Sông Mã.

- Đề nghị bố trí các khoản chi sự nghiệp phù hợp với đô thị loại 3; tăng  biên chế và lao động hợp đồng cho thị xã (do địa giới mở rộng thêm 06 xã).

22. Cử tri huyện Hoằng Hóa kiến nghị:                   

                - Sớm ban hành chính sách để thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 20/4/2015 của BCH Đảng bộ tỉnh về tái cơ cấu ngành nông nghiệp; hướng dẫn, chỉ đạo cụ thể Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về khai thác, phát triển thủy sản.

- Có phương án thi tuyển hoặc xét tuyển cho viên chức nâng ngạch từ trung cấp lên đại học sau khi đã có bằng tốt nghiệp đại học (huyện Hoằng Hóa đang tồn đọng khoảng 400 giáo viên từ 2011 đến nay).

                - Thành lập Đồn Công an Hải Tiến để đảm bảo an ninh trật tự cho khu du lịch; kiểm tra, đánh giá tác động môi trường tại nhà máy xử lý rác thải Hoằng Đức.

 23. Cử tri huyện Hậu Lộc kiến nghị:                           

- Đầu tư quai đê, lấn biển để xã Ngư Lộc có điều kiện phát triển kinh tế; mở rộng quy hoạch đô thị Diêm Phố; đầu tư xây dựng cầu Nam Khê thuộc địa bàn xã Hải Lộc; xây dựng cầu (phà) từ Hòa Lộc qua xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hóa.

 

- Đầu tư dự án xử lý rác thải Minh Lộc; kiểm tra, xem xét về mức độ ô nhiễm môi trường của nhà máy may IVORY.

- Điều tiết kinh phí, quan tâm những địa phương khó khăn về nguồn thu; điều chỉnh tỷ lệ tiền giao đất 3 cấp tỉnh, huyện, xã, để thị trấn cũng được hưởng tỉ lệ như các xã thay vì chỉ được hưởng 10%.

- Đầu tư xây dựng Trung tâm Hội nghị huyện Hậu Lộc; xây dựng trường THPT Đinh Chương Dương theo quy hoạch tỉnh đã duyệt; xem xét về việc công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cho những xã khó khăn về diện tích khuôn viên nhà trường.

24. Cử tri huyện Nga Sơn kiến nghị:                           

- Chi nhánh thủy lợi khắc phục tình trạng cống điều tiết nước cho xã Nga Tiến mới được đầu tư nhưng đã bị rò rỉ, không giữ được nước.

- Có giải pháp khắc phục tình trạng xuống cấp tuyến đường Ba Đình – Nga Vịnh do thi công thiếu lề, chất luợng không bảo đảm.

- Giải quyết tình trạng thiết bị điện của một số hộ dân xã Ba Đình bị cháy hỏng do nguồn điện tăng đột ngột.

25. Cử tri thị xã Bỉm Sơn kiến nghị                            

- Tỉnh cấp đủ, kịp thời kinh phí cho những người có công trong diện được hỗ trợ làm nhà ở; chỉ đạo dứt điểm việc 65 hộ dân phường Bắc Sơn chưa được nhận tiền hỗ trợ việc làm.

- Giải quyết ô nhiễm môi trường do Công ty Xi măng Bỉm Sơn, Công ty Cổ phần Tiên Sơn, Nhà máy Phân lân gây ra; lắp các bảng, biển báo tại các ngã ba, ngã tư có đường sắt đi qua trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn; có biện pháp chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm nhất là trong dịp hè 2015; hỗ trợ kinh phí cho phường Phú Sơn xây dựng trường tiểu học (từ khi tách phường tới nay, phường chưa có trường tiểu học, học sinh phải đi học trái tuyến ở phường khác).

- Trong các buổi tiếp xúc cử tri, đề nghị đại biểu HĐND tỉnh báo cáo tình hình hoạt động của mình để cử tri biết.

26Cử tri huyện Hà Trung kiến nghị:                            

  Xây dựng trụ sở làm việc của HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể huyện Hà Trung; nâng cấp tuyến tỉnh lộ 522B (đường Long Sơn); hỗ trợ kinh phí để nâng cấp các hồ, đập trên địa bàn huyện Hà Trung như hồ Hà

Thái, hồ Đập Cầu, Đập Ngang (xã Hà Lĩnh); tu bổ công trình thủy lợi liên hồ đập tại xã Hà Tiến, Hà Tân. Xử lý triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường của trang trại chăn nuôi lợn tại xã Thành Tâm, huyện Thạch Thành.

27. Cử tri thành phố Thanh Hóa kiến nghị:                             

- Xem xét nâng giá đền bù thu hồi đất sản xuất nông nghiệp để mở rộng Khu công nghiệp Hoằng Long của các xã: Hoằng Anh, Hoằng Long, Hoằng Quang và phường Tào Xuyên; sớm giải quyết đền bù cho người trồng rừng phòng hộ khu vực Hàm Rồng, Đông Cương và Thiệu Dương; đẩy nhanh tiến độ thi công: Tuyến đê sông Mã từ cầu Tào đi cầu Hàm Rồng (phường Tào Xuyên), dự án Vành đai Đông Tây giai đoạn 2; xem xét, điều chỉnh lại quy hoạch dự án Sam Han (Hàn Quốc) trên địa bàn phường Quảng Thành.

  - Kiểm tra, xử lý: Công ty Bao bì sử dụng, lấn chiếm ngõ 270 đường Bà Triệu (phường Đông Thọ); di chuyển Công ty Nhật Quang (thuê đất tại phố 3, phường Quảng Hưng để làm văn phòng và kho bãi song lại sang chiết ga không an toàn) đến vị trí khác.

- Chỉ đạo các ngành chức năng và Công ty Xây dựng và vật liệu Bình Minh làm các công trình phúc lợi tại Khu đô thị Bình Minh và bàn giao để phường Đông Hương quản lý hành chính.

- Xem xét, chỉ đạo giải quyết việc Công ty Kim loại màu Bắc Hà đã bán đất cho nhiều hộ dân từ nhiều năm nay (Mặt bằng 08) song đến nay vẫn không làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân, không đầu tư hạ tầng kỹ thuật; Mặt bằng 655 đã được kiểm kê để phục vụ cho mở rộng khuôn viên Nghĩa trang Liệt sỹ Hàm Rồng, đến nay vẫn chưa triển khai thực hiện.

- Ngăn ngừa công ty Hải Lam lợi dụng thuê bãi ven sông Mã làm bãi tập kết vật liệu xây dựng để khai thác cát, gây sạt lở đất sản xuất nông nghiệp, thất thoát tài sản của Nhà nước.

- Quan tâm đầu tư các hạng mục công trình khu vực Hàm Rồng theo Quyết định 369 của Chính phủ; bảo vệ, tôn tạo nhà cổ thuộc Làng cổ Đông Sơn (phường Hàm Rồng); hỗ trợ để duy trì "Làng nghề làm hương" tại phố Bà Triệu 3 (phường Trường Thi); xem xét đặt tên cho các tuyến phố: Đại lộ Lê Lợi kéo dài, đường từ cầu vượt Phú Sơn đi cầu Cao; cải cách thủ tục hành chính trong việc mua bảo hiểm y tế tự nguyện; sắp xếp nơi khám chữa bệnh ban đầu cho người dân tham gia bảo hiểm cần hợp lý, khoa học; có quy định phù hợp trong khám chữa bệnh cho bệnh nhân ung thư được hưởng chế độ bảo trợ xã hội.

- Lắp đặt mới đèn tín hiệu các ngã ba, ngã tư có lưu lượng giao thông đông và thường xuyên kiểm tra hệ thống đèn tín hiệu giao thông.

BBT                                                       


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
122 người đã bình chọn
Thống kê: 1.634.607
Online: 56